Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evropská unie - anglicky

Evropská unie - anglicky


Kategorie: Angličtina, Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zajímavé informace o Evropské unii, možnost čerpání z fondu EU.

Obsah

1.
Evropská unie
2.
Evropská unie a Česká republika
3.
Možnosti čerpání finančních prostředků
4.
Ústava Evropské unie

Úryvek

€ 40 millions from EU
- EU offers 40 mill. € in the operation Program
- Projects (schools, physical persons, companies, hospitals, education, employment,
qualification, research, etc.)
- CZ has to finance 20-50 %
Phare 2003 (employment important points)
1. active politic of employment (115 from 192, EU has to agree), 13,5 mil€ (10 mil€ EU, 3,5 CZ)
2. integration of social outcasted (vyloučit) groups of people, 8 mil€ (6mil € EU, 2mil€ CZ), 78 projects from 138 requests (agreement by EU commission in CZ.

Poznámka

přehledová práce v angličtině, která může posloužit jako materiál i k maturitní zkoušce. Jedná se o text psaný heslovitě, v čistém textu by to bylo max. 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4443a735b1e21.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
EUROPEAN_UNION.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse