Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská unie: integrace, historie, instituce, politiky - přednášky

Evropská unie: integrace, historie, instituce, politiky - přednášky

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Jedná se o přednášky zabývající se Evropskou unií (EU). Věnují se evropské integraci a environmentální ekonomice, historii evropské integrace a institucím EU. Dále se zaměřují na legislativu a rozhodovací proces tohoto společenství, stručně popisují jeho politiky a v závěru seznamují s jeho rozpočtem.

Obsah

1.
Evropská integrace a environmentální ekonomika
1.1
Témata
1.2
Integrační tendence současného světa
1.2.1
Globalizace
1.2.2
Regionalizace
1.2.3
Integrace
1.2.4
Formy integrace
1.2.5
Integrační uskupení ve světě
2.
Historie evropské integrace
2.1
Ekonomické podněty integrace
2.2
Politické podněty integrace
2.3
Marshallův plán
2.4
Počátky integrace
2.5
Evropské společenství uhlí a oceli - ESUO
2.6
Význam
2.7
Západoevropská unie
2.8
Římské smlouvy
2.8.1
Evropské společenství pro atomovou energii
2.8.2
Evropské hospodářské společenství
2.9
Důsledky vzniku tří společenství
2.10
Sdružení volného obchodu EFTA
2.11
Krize evropského integračního procesu
2.12
Vznik ES
2.12.1
První rozšíření
2.12.2
Druhé rozšíření
2.12.3
Třetí rozšíření
2.13
Formování Evropské unie
2.14
Jednotný evropský akt
2.15
Smlouva o EU
2.15.1
Pilíře EU
2.15.2
Čtvrté rozšíření
2.16
Další vývoj EU
2.17
Amsterdamská smlouva
2.17.1
Páté rozšíření
3.
Instituce EU
3.1
Evropská rada
3.1.1
Funkce
3.2
Rada EU
3.2.1
Principy
3.2.2
Struktura a funkce
3.2.3
Rozhodování
3.2.4
Předsednictví
3.2.4.1
Pořadí předsednictví
3.2.4.2
České předsednictví
3.3
Evropská komise
3.3.1
Personální složení
3.3.2
Funkce
3.4
Evropský parlament
3.4.1
Historický vývoj
3.4.2
Pravomoci
3.5
Evropský soudní dvůr
3.5.1
Pravomoci
3.5.2
Řízení
3.6
Evropský účetní dvůr
3.7
Poradní orgány EU
3.7.1
Hospodářský a sociální výbor
3.7.2
Výbor regionů
4.
Legislativa EU a rozhodovací proces
4.1
Právo Evropské unie
4.2
Komunitární právo
4.2.1
Primární právo
4.2.2
Sekundární právo
4.3
Další akty a dokumenty
4.4
Unijní právo
4.5
Legislativní procedury
5.
Politiky EU
5.1
Společná obchodní politika
5.2
Obchodní vztahy EU
5.3
Společná zemědělská politika
5.3.1
Mid –Term Review
5.3.2
Financování SZP
5.4
Společná dopravní politika
5.5
TENs
5.6
Regionální politika
5.6.1
Definice
5.6.2
Historie
5.7
Strukturální fondy – ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje)
5.8
Strukturální fondy – ESF (Evropský sociální fond)
5.9
Kohezní fond (Fond soudržnosti)
5.9.1
Podpory do roku 2006
5.10
Strukturální politika 2000 – 2006
5.11
Strukturální politika 2007-2013
5.12
Cíl Konvergence
5.13
Sociální politika
5.14
Politika životního prostředí
5.15
Energetická politika
5.16
Politika evropského sousedství
6.
Rozpočet EU
6.1
Finanční perspektiva
6.1.1
Příjmy rozpočtu
6.1.2
Výdaje rozpočtu
6.2
Bilance příjmů a výdajů ČR v prvních letech po vstupu do EU
6.3
Otázka dělení nákladů v EU
6.4
Britský rabat

Úryvek

"Marshallův plán
Americký program pro hospodářskou obnovu Evropy
(materiální a finanční pomoc Evropě)
SSSR a státy pod sovětským vlivem program odmítly
Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (1948)
- Distribuce hospodářské pomoci a řízení s ní související agendy
- Odstraňování kvót a tarifů, zavádění platebního mechanismu, poradenství v otázkách zahraničního obchodu
- Diskusní fórum

Počátky integrace
Bruselská smlouva (1948) – Benelux, Francie, Velká Británie
Důvody: obavy ze znovuzrození německého militarismu, vývoj ve střední a východní Evropě
Tzv. „Západní Unie“

NATO (1949) - USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Benelux, Norsko, Dánsko, Portugalsko, Itálie, Island

Evropa ztrácí hospodářský význam proti státům USA

Evropské společenství uhlí a oceli - ESUO
Vytvoření společného trhu pro produkci uhlí a oceli
1950 Shuman představil Monetův plán
Souhlas – Německo, Benelux, Itálie
Negace – VB, severské státy
18.4.1951 v Paříži podepsána smlouva (Pařížská smlouva), vstoupila v platnost 27.7.1952 mezi Francií, Německem, Itálii, státy Beneluxu

Rozhodovací orgány v ESUO: vysoký úřad, ESUO, soudní dvůr

Význam:
Ozdravení ekonomiky
Politický význam
Institucionalizace i u nečlenských zemí
Západoevropská unie
1954 – Vznikla po neúspěšném pokusu založit Evropské obrané společenství EOS
Přijetí Německa i Itálie za řádné členy

Cíle:
1. Vytvořit základnu ekonomické obnovy
2. Vzájemná pomoc v případě agrese
3. Podpora integrace Evropy

Římské smlouvy
27.3. 1957 v Římě podepsána smlouva o zřízení Evropského hospodářského společenství a smlouva o zřízení Evropského společenství pro atomovou energii.
Vstoupily v platnost 1.1. 1958"

Poznámka

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, přednášky do předmětu vyučovaného Antouškovou Michaelou, Ing. Ph.D.
Práce obsahuje množství grafů, tabulek a 4 naskenované strany z Úředního věstníku EU. Délka čistého textu je cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20140
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse