Evropské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje prameny evropského práva.

Obsah

1.
Primární právo a prameny jemu rovnocenné
2.
Sekundární právo
3.
Komunitární právo sui generis
4.
Prameny unijního práva
5.
Tvorba evropského práva
6.
Povaha komunitárního práva
7.
Povaha unijního práva

Úryvek

TVORBA EVROPSKÉHO PRÁVA

– subjekty oprávněné tvořit primární právo  členské státy; pravomoci k vydávání sekundárního práva je dána orgánům ES
– primární právo stanoví, které orgány se podílejí na tvorbě sekundárního práva
– Komise má téměř úplný monopol na legislativní iniciativu; Rada i EP mohou vyzvat Komisi k návrhům právních aktů  zda je nutné zahájit legislativní proces pak rozhoduje Komise
– typy legislativních procesů:
– klasický (konzultační) legislativní proces v Radě – již není součástí tvorby práva; sekundární katy přijímala Rada na návrh Komise po konzultaci s EP
– spolurozhodovací proces – je velmi významný, umožňuje nejrozsáhlejší působení EP – má absolutní veto; po Amsterdamské smlouvě se 80 % sekundární normo-tvorby uskutečňuje v nově upraveném spolurozhodovacím procesu
– kooperační postup – také se jedná o spolupráci Rady a EP, není tak významný jako spolurozhodovací; upraveno Jednotným evropským aktem
– legislativní proces se souhlasem EP – Rada rozhoduje jednomyslně po tom, co si opatří stanovisko Komise; se souhlasem EP => jedná se i o případy spoluúčasti EP na smlouvách mezi Společenstvím a třetími státy  EP tak spolupůsobí při tvorbě primárního práva
– Rada jako jediný legislativní orgán – na návrh Komise, bez účasti EP
– delegovaná legislativní pravomoc Komise – může vydávat jen prováděcí předpisy, 3 druhy postupů (podle postoje k stanovisku COREPERu)
– ojediněle Komise jako jediný legislativní orgán

– harmonizace práva člen. států:
– budování společného trhu prostřednictvím:
– odstraňování ochranářských překážek
– harmonizace vnitrostátních standardů
– starý přístup – detailní harmonizace (speciální technické úpravy pro výrobkové oblasti)  to ale vedlo k těžkopádnosti X proto doplněn novým přístupem – obrat nastal případem Cassis de Dijon – 1979 – vychází z toho, že i nediskriminační předpisy státu určení mohou mít podobné účinky jako zakázaná kvantitativní omezení, pokud vytvářejí uvnitř Spole-čenství překážky obchodu; tato opatření mohou být zdůvodněna jen kategorickými požadavky => musí tedy platit předpoklad uznání standardů země původu – tzn. všechny výrobky nacházející se v některé členské zemi ve volném oběhu, musejí být připuštěny na kterýkoli jiný národní trh v prostoru Společenství
– může z toho vzejít obrácená diskriminace, která je ale přípustná (jde o nepříznivé důsledky, které mohou vyplynout pro postavení domácích výrobků)
 z nového přístupu vyplývá sbližování práva jen pokud jde o kategorické požadavky (hlavně jde o požadavek veřejného zdraví, poctivosti obchodního styku a ochrany spotřebitele)
– odvolání se na kategorické požadavky je ale vyloučeno, pokud je plná harmonizace ochran-ných opatření přepokládána ve směrnici Společenství
– Bílá kniha pro jednotný vnitřní trh – jejím základem je nový přístup, kde (v souladu s pravidlem Cassis de Dijon) se má Společenství při sjednocování pr. předpisů pro vstup výrobků na trh orientovat jen na základní požadavky
– změny právní úpravy harmonizace v Jednotném evropském aktu – protože se už nepočítá s nutností jednomyslného přijímání rozhodnutí v Radě  členský stát má možnost odchýlit se od harmonizovaného standardu a zachovat si svůj vlastní, má-li pro to prokazatelné objektivní důvody = opting-out
– změny Amsterdamskou smlouvou  učiněn další krok ke zvýšení účinnosti a právní jistoty v oblasti harmonizace práva (např. opatření ke sbližování předpisů týkajících se zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí se mají zakládat na nových vědeckých poznat-cích; člen. státům se umožňuje dodatečně zavést ochranná opatření, pokud harmonizovaná úprava vyvolala specifický problém,…)

Poznámka

Zproacované formou poznámek, text by potřeboval graficky upravit, jinak se jedná o dobře zpracovanou práci.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6010
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse