Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropské právo - přednášky

Evropské právo - přednášky

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je přednáškami z evropského práva. Věnuje se evropským společenstvím, v rámci kterých uvádí nejvýznamnější smlouvy - Jednotný evropský akt, Maastrichtskou smlouvu, Amsterodamskou smlouvu a Nicejskou smlouvu. Popisuje institucionální strukturu EU, orgány a instituce EU, volby do Evropského parlamentu, zmiňuje se o Výboru stálých zástupců, váženém hlasování, kvalifikované většině a judikatuře Evropského soudního dvora. Následně se zaměřuje na prameny komunitárního práva, kde rozebírá akty Evropského parlamentu. Na závěr se podrobně zabývá akty EU. Kromě toho obsahují přednášky vybrané kauzy a procesy týkající se evropského práva - kauza Van Gend en Loos, Schumannova deklarace, Simmenthal a Rozsudek A.E.T.R. 22/70 – Žaloba na neplatnost.

Obsah

1.
Evropská společenství
1.1.
Jednotný evropský akt
1.2.
Maastrichtská smlouva
1.3.
Amsterodamská smlouva
1.4.
Nicejská smlouva
1.5.
Pojmy
1.5.1.
Evropské právo, Rada Evropy, mezinárodní právo, vnitrostátní právo
2.
Institucionální struktura EU
2.1.
Orgány EU
2.2.
Evropský parlament a jeho pravomoc
2.3.
Volby do Evropského parlamentu
2.4.
Orgán Coreper – Výbor stálých zástupců
2.5.
Weigted-voitings – vážené hlasování
2.6.
Kvalifikovaná většina
2.7.
Luxemburský kompromis
2.8.
Orgány a instituce EU
2.8.1.
Evropská komise
2.8.2.
Evropská rada
2.8.3.
Hospodářský a společenský výbor
2.8.4.
Výbor regionů
2.8.5.
Účetní dvůr
2.9.
Judikatura Evropského soudního dvora
3.
Prameny komunitárního práva
3.1.
Akty Evropského parlamentu
3.1.1.
Akty členských států
3.1.2.
Subsidiální smlouvy
3.1.3.
Akty smíšené povahy
3.1.4.
Akty zástupců členských států
3.1.5.
Akty orgánů společenství
3.2.
Kauza Van Gend en Loos
4.
Akty EU
4.1.
Nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska
4.2.
Formální povinnosti aktů společenství
4.3.
Obecné zásady právních společenství
4.3.1.
Principy hmotné právní povahy
4.3.2.
Principy procesního charakteru
4.4.
Schumannova deklarace
4.5.
Simmenthal
4.6.
Konstantní (ustálená) judikatura
4.7.
Zásady aplikace komunitárního práva
4.8.
Doktrína přímého účinku a bezprostřední použitelnosti
4.8.1.
Bezprostřední použitelnost (Direct applicability)
4.8.2.
Přímý účinek (Direct Effect) a jeho vztah k pramenům práva
4.9.
Akty sekundárního práva
4.10.
Smlouva o EU (Maastricht 1992)
4.10.1.
Co zavedla nového
4.10.2.
Institucionální struktura
4.10.3.
Subsidialita
4.10.4.
Princip transparence
4.10.5.
Jednotná měna
4.10.6.
Institut Evropského občanství
4.11.
Rozsudek A.E.T.R. 22/70 – Žaloba na neplatnost

Úryvek

"Smlouva o EU – Maastricht 1992
1993 platnost
Dánsko neakceptovalo v referendu, tj. jsou určité výjimky, Dánsko je připojeno ke smlouvě o EU
Smlouva nově zavedla:
• Zavádí pilířovou strukturu, tj. k dosavadnímu komunitárnímu pilíři přibývají dva další pilíře,
o II.pilíř – spolupráce - zahraniční politika a bezpečnosti – zahraniční politika
o III. pilíř – spolupráci v oblasti justice a vnitra – policejní spolupráce apod.
• Zavedení pojmu „Evropská unie“, nepředpokládá zrušení dřívějších mluv, zavádí se „občanství EU“
• Změny v institucionální oblasti a struktuře institucí
• Vytváření hospodářské a měnové unie
• Posílení demokratických základů – zavedení principu subsidionality a transparence
Je koncipována jako novelizace stávajících smluv! Zavedení nových článků původních smluv,
Dochází k vytvoření samostatného dokumentu „Smlouva o EU“, zejména v orientaci na další pilíře spolupráce.
Přejmenování EHS na Evropské společenství – ES (nejdůležitější smlouva)
Institucionální struktura:
- posílení pravomocí EP – získává spolurozhodovací pravomoc při přijímání aktů sekund. práva v případech fungování vnitřního trhu, přijetí nových členů apod. – nové právo absolutního veta!
- Posílení v pravomocech ve vztahu k Evropské komisi – prodloužení mandátu komisařů ze 4 na 5 let – shoda s mandátem EP, složení komise je schvalováno EP,
- Možnost zřízení vyšetřovacího výboru EP k šetření činnosti jiných orgánů – kontrola EP, rady a dalších orgánů
- Zřízení nového Výboru pro regiony (nový orgán) – k posílení principu subsidiality
- Právní zakotvení Evropské rady

Subsidialita = zavedený pojem ze Smlouvy o EU, viz článek 3b (dnes č. 5) – podmínky spolupráce subsidiality – nešťastná definice! Je tato forma diskutována… Říká, že úkoly ES by mělo být docíleno na co nejnižší úrovni blízko občana! Primárně řešit na regionální úrovni a pouze v případech, kdy tato úroveň není postačující zasahuje a řeší se na úrovni ES a EU.
Princip transparence – zásada, na základě které EU se snaží zveřejňovat své dokumenty. Vše,co vyjde např. z EP je zásadně veřejné, naopak v ER a Komisi je zveřejňována jen část."

Poznámka

Psáno převážně heslovitě. Práce obsahuje schéma. Čistý text tvoří cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13102
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse