Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropské právo - přednášky

Evropské právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepsané přednášky, které obsahují informace o historii evropského práva, ale také charakteristiku jednotlivých organizací a základní ustanovení evropského práva. V práci se objeuvjí jména Aristaid Braind nebo Winston Churchill. Práve je však zaměřena na hlavní právní principy fungování Evropské unie.

Obsah

1.
Historie evropského práva
2.
Evropské organizace
a) OECD
b) Rada Evropy
c) Nordická smlouva
d) Západoevropská unie
e) EFTA
f) Evropský hospodářský prostor
g) OBSE
3.
Pojem evropského práva
4.
Základny Evopské unie
a) Cíle, postavení a pravomoci EU
b) Flexibilní integrace
c) řešení konflitku pravomocí
d) Ospovědnost společenství za škodu
5.
Občanství Unie
6.
Ochrana lidských práv
7.
Institucionální systém
a) Základní orgány - Evropská rada, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Soud prvního stupně, Účetní dvůr, Eropská centrální banka, Vztahy mezi základními orgány
b) Zvláštní komunitární orgány a postupy - Zástupci vlád členských států v Radě, Komunitární orgány jako orgány EU, Asociační orgány
c) Ostatní orgány - Orgány vytvořené na základní zakládacích smluv (Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Výbor zaměstnanosti, Ombudsman), Orgány založené základními orgány
8.
Podmínky fungování orgánů
9.
Systémevropského práva
a) Prameny evropského práva - základní charakteristika, primární právo a prameny jemu rovnocenné, sekundární právo, komunitární právo (sui generis), prameny unijního práva
b) Tvorba evropského práva
c) Povaha kominitárního práva
d) Povaha unijního práva
e) Sankce a nucený výkon komunitárníh práva
10.
Soudnictví a právní ochrana
11.
Zásady řízení a procesní instituty
a) Zásady řízení
b) Procesní instituty
c) Jednotlivé druhy řízení - Řízení o porušení smlouvy, Řízení o žalobě na neplatnost, Řízení o žalobě na nečinnost, Řízení o náhradu škody, Řízení pracovně právních a obdobných nárocích, Řízení o předběžné otázce, Incidenční řízení, Rozhodčí řízení, Mezinárodní arbitráž, Řízení o posudku, Žaloby z bankovního sektoru, Řízení o předběžné otázce a posudku (vízová a přištěhovalecká politika), Řízení podle hlavy VI. SEU

Úryvek

– soudní rozhodnutí:
– ve formě rozsudku nebo usnesení; rozsudky vydávány jako konečná rozhodnutí řízení o přímých žalobách, usnesení – rozhoduje se jím např. v řízení o předběžném opatření
– výklad rozsudku:
– poskytuje se pouze na návrh, jeho předmětem jsou především rozsudky
– opravné prostředky a prostředky právní ochrany:
– rozsudek ESD se stává pravomocným v den jeho vyhlášení, nejsou připuštěny žádné opravné prostředky – výjimkou jsou mimořádné opravné prostředky
– řádné opravné prostředky – pouze u SPS  odvolání – lze jím napadnout všechny rozsudky SPS, jeho předmětem však nejsou ryze procesní rozhodnutí; oprávněnými osobami jsou ti, kteří zcela nebo částečně neuspěli v prvoinstančním řízení, u členských států a orgánů Společenství je to jinak – mohou podat odvolání, i když nebyly na řízení zúčastněny (=> privilegovaní a neprivilegovaní odvolatelé); ESD rozhoduje o opravném prostředku rozsudkem, kterým může být zamítnutí odvolání, zrušení napadeného rozsudku, vrácení věci k novému řízení SPS
– mimořádné opravné prostředky – odpor třetího – třetí osoba, která nebyla zúčastněna na soudním řízení a která je takovým řízením dotčena, může dosáhnout změny napadeného rozsudku; oprávněným je ten, kdo se soudního řízení nezúčastnil a nemohl zúčastnit, ačkoliv k tomu měl oprávnění; obnova řízení – u ESD, jestliže se po vyhlá-šení rozsudku objevila skutečnost rozhodujícího významu, která byla předtím navrhovateli obnovy neznáma; týká se to jen řízení skončené pravomocným rozsudkem; navrhovatelem může být strana původního řízení, nikoli vedlejší účastník; podmínkou je, že podstatné skutečnosti nebyly známy bez viny procesních stran, a to musí navrhovatel prokázat

Poznámka

Jedná se práci psanou formou výpisku, ne souvislý text.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4813
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse