Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropské právo - souhrn pojmů

Evropské právo - souhrn pojmů

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce shrnuje pojmy z evropského práva. Kromě obecných pojmů vymezuje zákonitosti volného obchodu. Vysvětluje dokumenty jednotného evropského aktu, seznamuje se zněním maastrichtské a amsterdamské smlouvy. Je zde nastíněn mezinárodně právní model spolupráce a nadstátně právní model. Nechybí ani objasnění aktů Evropské unie a seznámení s volným pohybem osob. V závěru jsou představeny práva hospodářské soutěže v EU a vysvětlení ochrany lidských práv v Evropské unii.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Evropská unie - institucionální vymezení
3.
Evropské řešení, Schumanova deklarace
4.
Integrační koncepce
5.
Role sociálního státu v tržní ekonomice
6.
Celní unie
7.
Zóna volného obchodu
8.
Nástroje k vytváření společných politik
9.
Maastrichtská smlouva
10.
Amsterdamská smlouva
11.
Niceská smlouva
12.
Mezinárodně právní model spolupráce
13.
Nadstátně právní model
14.
Kauza Cowan
15.
Komunitární metoda rozhodování
16.
Autonomie práva společenství
17.
Vlastnosti evropského práva k členským státům
18.
Pravomoce Společenství
19.
Spory mezi EU a členskými státy o míru pravomocí
20.
Možnost kontroly výkonu pravomocí
21.
Kontrola činnosti EU z hlediska jednotlivce
22.
Rada ministrů
23.
Harmonizace práce
24.
Vlastnosti evropského práva
25.
Práva vnitřního trhu
26.
Volný pohyb osob
27.
Právo hospodářské soutěže v Evropské unii
28.
Vznik koncernů
29.
Definice pojmu podnik
30.
Přistoupení České republiky k Evropské unii
31.
Smlouva o přistoupení

Úryvek

"Přistoupení ČR k EU
- Smlouva o přistoupení byla uzavřena na dobu neurčitou, ale 1. 5. 2004 pozbyla platnosti a stala se tak právně nevýznamnou

- režim přidružení byl nahrazen Smlouvou o EU

- v době přidružení existoval u volného pohybu osob a zboží pouze zákaz nediskriminace (práce byla možná např. na základě pracovního povolení), u zboží Unie otevírala svůj trh rychleji, než my

- závazek aproximace (sbližování práva) včetně sjednocování standardů

Smlouva o přistoupení pochází z roku 1997, kdy ČR byla v první skupině zemí, se kterými se o přistoupení začalo jednat. O rok později byl přijat princip „regaty“, kdy při splnění Kodaňských kritérií (1993) mohou přistoupit i další státy. Proto nás např. Slovensko dohnalo a přistoupili jsme společně.

1) Screening – zjišťoval stav přiblížení právních předpisů EU
2) Jednání o textu přístupové smlouvy, kde jsou i výjimky z účinnosti evropského práva od okamžiku přistoupení po stanovenou dobu

Jednání o přistoupení se konalo celkem v 31 kapitolách, které byly postupně uzavírány. V listopadu 2002 pak byla uzavřena poslední kapitola a v dubnu 2003 byla v Athénách podepsána smlouva, kde na jedné straně stojí 15 starých států a na straně druhé 10 nových států. EU není subjektem (tím jsou státy), ale objektem smlouvy. Většinou byla ratifikace smlouvy potvrzena ještě národními parlamenty.

Naše ústava byla v této souvislosti doplněna o čl. 10a (přenesení některých pravomocí na mezinárodní organizace, ČR nesmí jednat tam, kde jedná Unie) a čl. 10b (povinnost vlády informovat parlament o věcech, které by mohly vést k závazkům našeho státu vůči Unii. Komory parlamentu i celý parlament se může vyjadřovat k návrhům Unie a kterákoliv komora parlamentu může pověřit jakýkoliv evropský výbor vypracováním stanoviska).

Novelizován byl i čl. 87 „ex anté“ o možné kontrole Smlouvy o přistoupení Ústavním soudem (před podepsáním smlouvy).

Smlouva o přistoupení
- 3 části
- k dispozici např. na www.euroskop.cz, publikována v prvním čísle Úředního věstníku (Official Journal).
- Smlouva má téměř 5000 stran"

Poznámka

Práce je psána formou odrážek. Práce obsahuje 3 schémata. Čistý text je cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22421
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse