Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Evropské řízení lidských zdrojů - vypracované otázky

Evropské řízení lidských zdrojů - vypracované otázky

Kategorie: Evropská unie, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručně vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Evropské řízení lidských zdrojů. První polovina otázek se skládá vždy z jednoho souvětí, v němž je graficky zvýrazněna odpověď na danou otázku. V druhé části jsou odpovědi na otázky znázorněny písmeny L a P, lež a pravda.

Obsah

1.
Otázky 1-26
2.
Otázky 1-34

Úryvek

"1. Při strategii lidských zdrojů musí být cíle propojeny vertikálně na podnikatelskou strategii a horizontálně provázány na všechny personální činnosti ve firmě.
2. V čem se koncept ŘLZ liší od tradičního personálního řízení? koncept ŘLZ představuje integrovaný sociální systém provázaný na podnikovou strategii, kde lidé jsou důležitou konkurenční výhodou.
3. Základní hodnoty vyjádřené v personální politice jsou: spravedlnost, ohleduplnost, kvalita pracovního života (QWL)
4. Personální politika by v případě řešení nadbytečnosti zaměstnanců měla vyjadřovat tyto zásady – klást důraz na: Etickou otázku, Kompenzaci, Efektivitu procesu
5. Vnitřními nositeli ŘLZ jsou: management, specialisté na lidské zdroje, odbory a útvary, které spolupracují s personálním útvarem
6. Vyjmenujte 10 hlavních person. činností, kterými se zabývají specialisté na lidské zdroje!! Vzdělání, Odměňování, Získávání pracovníků, Výběr pracovníků, Rozmisťování, Propouštění, Plánování, Absentérství, Hodnocení, Přemisťování zaměstnanců
7. Získávání zam-ců z vnitřních zdrojů přináší celou řadu výhod, mimo jedno tvrzení: přínosu nových postupů a myšlenek
8. Podíl práceschopného obyvatelstva je: procentuální vyjádření pracovní síly z celkové populace
9. Současný trend ve vzdělávání představuje přístup, který se nazývá: strategický přístup
10. Která z následujících možností nejlépe vystihuje, co znamená pojem „řízení výkonu“? proces navržení na zlepšení výkonu organizace, týmu a jednotlivce, který je používán liniovými manažery k řízení
11. Kolektivní vyjednávání!! sociální proces, ve kterém zaměstnavatelé považují zástupce odborů za nositele práva vyjednávat mzdové a ostatní pracovní podmínky
12. Zaměstnanecký vztah je: pojmenování pro komplexní ekonomické a ostatní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
13. Rozlišujeme tyto typy stávek: stávky z důvodu nespravedlivých pracovních praktik zaměstnavatele, ekonomické, ostatní, solidární
14. Neangažovanost znamená:
15. Konflikt může být funkční či pozitivní silou ve všech následujích situacích kromě jediné: když selže soudržnost skupinová a organizační
16. Při hodnocení pracovního výkonu jsou tři klíčové role: Poskytnout zpětnou vazbu, Být soudcem a rádcem
17. Čím jsou determinovány zaměstnanecké vztahy? Komunikace, Kooperace, Podpora, Ochrana a bezpečnost (zdraví při práci)
18. Dvě fakulty jsou na univerzitě v konfliktu, protože jedné byl zkrácen rozpočet. Toto je příklad konfliktu, v němž jde o: společné zdroje
19. Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje unitární přístup:
20. Silná organizační kultura podporuje výkonnost firmy ve všech následujících případech kromě:
21. Hodnotící rozhovor má tyto fáze: Příprava, Průběh a Ukončení"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19236
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse