Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropské soudnictví - přednáška 6/12

Evropské soudnictví - přednáška 6/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek seznamují s evropským soudnictvím. Heslovitě vypisují soudní systém EU. Popisují nejen Soudní dvůr, Evropský soudní dvůr a Soud prvního stupně, ale také Soud pro veřejnou službu a Lisabonskou smlouvu. Text dále představuje jednotlivé druhy řízení před Evropským soudním dvorem a podrobně rozebírá řízení o předběžné otázce. Předchozí přednášku naleznete zde Zásady aplikace komunitárního práva - přednáška 5/12, následující Úloha národních soudů v prosazování práva Evropského společenství - přednáška 7/12.

Obsah

1.
Soudní systém EU
1.1.
Soudy na národní úrovni
1.2.
Soudy na unijní (komunitární) úrovni
2.
Soudní dvůr
2.1.
Postavení Evropského soudního dvora (ESD)
2.2.
ESD rozhoduje v těchto oblastech
3.
Evropský soudní dvůr
3.1.
Generální advokáti
3.2.
Řízení před ESD
3.3.
Některé aspekty rozhodování Soudního dvora
4.
Soud prvního stupně
4.1.
Řízení před soudem prvního stupně
5.
Soud pro veřejnou službu
6.
Smlouva o Ústavě (Lisabonská smlouva)
7.
Řízení o předběžné otázce
7.1.
Rozsah pravomoci Soudního dvora
7.1.1.
Rozhodčí orgány
7.1.2.
Hypotetické otázky
7.2.
Zahájení řízení (z čl. 234)
8.
Jaká je závaznost rozhodnutí ohledně výkladu komunitárního práva?
8.1.
Účinky rozhodnutí ve vztahu k národním soudům
9.
Výjimky z povinnosti zahájit řízení
9.1.
Povinnost zahájit řízení se neuplatní, pokud
9.2.
Hodnocení rozhodnutí CILFIT
9.3.
Rozhodnutí CILFIT v českém kontextu
10.
Doplnění
10.1.
Zvláštní druhy řízení o předběžné otázce
10.2.
Možné reformy řízení o předběžné otázce

Úryvek

"SOUDNÍ SYSTÉM EU
• SOUDY NA NÁRODNÍ ÚROVNI
- ESD zformuloval vzájemný vztah komunitárního a národního práva a definoval základní aplikační zásady komunitárního práva (přímá použitelnost, přímý účinek a aplikační přednost)
- komunitární právo musí být aplikováno v národním právním řádu a vynucováno i před národními soudy
- na úrovni vnitrostátní jsou všechny národní soudy – rozhodují všechny otázky, kt. nespadají do výlučné pravomoci soudních orgánů na komunitární úrovni (Soudní dvůr, Soud pro veřejnou službu)
- při činnosti národních soudů se uplatňuje PRINCIP DECENTRALIZOVANÉHO VYNUCENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
- neexistuje zde žádný hierarchický princip

• SOUDY NA UNIJNÍ (KOMUNITÁRNÍ) ÚROVNI
- uplatňuje se zde PRINCIP CENTRALIZOVANÉHO VYNUCENÍ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA
- nejdříve vznikl Soudní dvůr v rámci ESUO; po vzniku EHS a EUROATOM byla rozšířena jeho jurisdikce na tyto další Společenství
- Soudní dvůr má zajišťovat dodržování práva při výkladu a provádění smlouvy ES
- JEA (1986) umožnil zřízení SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ, kt. začal fungovat v roce 1989 – převzal zaměstnanecké spory a oblast hospodářské soutěže
- byla zakotvena možnost podat proti rozhodnutí Soudu prvního stupně opravný prostředek k Soudnímu dvoru → dvoustupňový soudní systém
- Smlouva z Nice – umožnila vytvoření tzv. soudních komor – prvoinstanční soudní orgány, proti jejichž rozhodnutí je možno podat opravný prostředek z důvodů právních (popř. skutkových)
- SOUD PRO VEŘEJNOU SLUŽBU – první soudní komora

SOUDNÍ DVŮR EU ZAHRNUJE:
• SOUDNÍ DVŮR (někdy nazývaný též Evropský soudní dvůr; Court of Justice)
• SOUD PRVNÍHO STUPNĚ (Tribunal of First Instance) – někdy Soud 1. instance
• SOUD PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (Civil Service Tribunal)

SOUDNÍ DVŮR

POSTAVENÍ ESD
• ústavní soud EU – formuloval základní principy komunitárního práva (přímá použitelnost, přímý účinek a aplikační přednost; ochrana lidských práv)
• nejvyšší soud EU
• specifické pravomoci ESD
- uplatňuje se zde vztah nadřízenosti a podřízenosti
- Soudní dvůr je vůči soudům nižšího stupně na komunitární úrovni v postavení nejvyššího/odvolacího soudu
- vztah mezi Soudním dvorem a národními soudy je založen na principu spolupráce především v řízení o předběžné otázce – funguje zde klasická soudní hierarchie
- Soudní dvůr je nápomocen národnímu soudu při výkonu spravedlnosti
- Soudní dvůr řeší závazně otázky platnosti sekundárního komunitárního práva a jeho soulad s právem primárním
- může prohlásit akt komunitárního práva za neplatný nebo neaplikovatelný
- posuzuje slučitelnost zamýšlených mezinárodních smluv uzavíraných ES s primárním právem "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18438
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse