Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropský parlament a Rada Evropské unie - přednáška 1/12

Evropský parlament a Rada Evropské unie - přednáška 1/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek zabývající se Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. V úvodu se autor věnuje historii, názvu, sídlu a pravomocím Evropského parlamentu. Dále popisuje legislativní procedury, mandát a status poslance. Druhá část se zaobírá Radou Evropské unie, jejími principy, historickými souvislostmi, předsednictvím a hlasováním. V závěru jsou pak uvedeny pravomoci Rady. Následující přednášku naleznete zde Evropská rada, Evropská Komise - přednáška 2/12.

Obsah

1.
Vývoj
2.
Složení
3.
Volební systém
4.
Mandát a status poslance
5.
Struktura, organizace činnosti a fungování
5.1
Konference předsedů
5.2
Výbory
5.3
Zasedání
5.4
Rozvrstvení práce poslance
5.5
Pravomoci Evropského parlamentu
5.5.1
Sumarizace
5.5.2
Nové pravomoci
5.6
Legislativní procedury
5.6.1
Konzultace
5.6.2
Spolupráce
5.6.3
Spolurozhodování
5.7
Souhlasné stanovisko
6.
Rada EU
6.1
Pojem
6.2
Principy
6.3
Historické souvislosti
6.4
Sevillský summit
7.
Organizace činnosti a fungování
7.1
Předsednictví
7.1.1
Předsedající stát
7.2
Fungující orgány v rámci Rady EU
7.2.1
Coreper
7.3
Generální sekretariát
7.4
Hlasování v Radě
7.4.1
Jednomyslnost
7.4.2
Kvalifikovaná většina
7.4.3
Trojitá většina
7.4.4
Prostá většina
7.4.5
Další druhy většin
7.4.6
Lucemburský kompromis
7.5
Pravomoci Rady
7.5.1
Rozhodovací pravomoci
7.5.2
Kontrolní pravomoci
7.5.3
Koordinační pravomoci
7.5.3
Pravomoci ve vnějších vztazích
7.5.4
Pravomoci v rámci nekomunitárních pilířů

Úryvek

„KVALIFIKOVANÁ VĚTŠINA
- kvalifikovaná většina ve spojení s váženým hlasováním umožňuje zohlednit diverzitu členských států a přitom zabránit možné blokaci malých států ze strany větších států
- vážené hlasování (weighted voting) přiděluje každému členskému státu určitý počet hlasů → velké státy se nemohou spojit a vnucovat svoji vůli středním a malým státům (antihegemonická klauzule)

TROJTÁ VĚTŠINA
- zavedna Smlouvou z Nice

Podmínky:
1) počet států hlasujících pro (obligatorní a kumulativní podmínka)
2) počet kladných hlasů (obligatorní a kumulativní podmínka)
3) demografickou klauzuli (kumulativní podmínka)
- pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdáno 255 hlasů „pro“ z 345 hlasů (§ 73, 91 % všech hlasů) + dosažení nadpoloviční většiny počtu států hlasujících pro (2/3 většiny)
- ČR patří ke středně velkým státům (12 hlasů) spolu s Belgií, Maďarskem
- hlasování kvalifikovanou většinou je nejpoužívanějším způsobem hlasování v rámci komunitárního pilíře

PROSTÁ VĚTŠINA
- používá se vzácně - svolání mezinárodních konferencí, pro změnu smluv nebo Jednacího řádu
- pro přijetí rozhodnutí je potřeba 14 hlasů z 27
- každý stát se liší svojí velikosti a počtem obyvatel ….
- neuplatní se mechanizmus vážené hlasování (weighted voting) – hlas má jinou váhu

DALŠÍ DRUHY VĚTŠIN
- dvoutřetinová většina
- hlasování na základě suspenzivní klauzule 4/5 většina + váha hlasů vyplývající z váženého hlasování

LUCEMBURSKÝ KOMPROMIS
- jeho přijetím se předpokládalo dosažení jednomyslnosti i v případech, kdy na základě smlouvy je dáno hlasování kvalifikovanou většinou, pokud některý členský stát tvrdí, že jsou ohroženy jeho důležité národní zájmy
- x 1987 pozměněním Jednacího řádu Rady se na základě požadavků státu uskuteční hlasování i v tom případě, kdy se stát odvolává na své důležité národní zájmy

PRAVOMOCI RADY
a) Rozhodovací pravomoci
b) Kontrolní pravomoci
c) Koordinační pravomoci

a) ROZHODOVACÍ PRAVOMOCI
- pravomoci Rady tvořit sekundární právo ES
- Rada disponuje legislativní pravomocí ve všech oblastech, pokud nejsou svěřeny Komisi
- Rada disponuje právem veta
- Evropská komise předkládá Radě návrhy
- Rada přijímá nařízení o statutu úředníků Společenství, určuje výše platů a dalších požitků členů Komise a zaměstnanců Soudního dvora
- navrhuje předsedu EK a jmenuje celou Komisi (na základě schválení Parlamentem) odbornou funkci vykonává u Účetního dvora, Hospodářského asociálního výboru, Výboru regionů
- jmenuje soudce a generální advokáty Lucemburského soudu a členy Výboru guvernérů Evropské centrální banky
- má rozhodovací pravomoc v rozpočtové oblasti (přijímá návrh rozpočtu a vydává rozpočtové nařízení regulující přípravy a provádění budžetu

b) KONTROLNÍ PRAVOMOC
- uskutečňuje dohled nad výkonem Komisi svěřených pravomocí
- kontrolní pravomoci vykonává prostřednictvím ESD a využitím svého locus standi jako privilegovaný žalobce ve vztahu k institucím ES/EU

c) KOORDINAČNÍ PRAVOMOCI
- určuje směry jednotlivých politik ES ve velmi extenzivním záběru (hospodářské, finanční, měnové…)
- v rámci této pravomoci vydává doporučení adresovaná členským státům

PRAVOMOCI VE VNĚJŠÍCH VZTAZÍCH
- Rada uzavírá jménem Společenství dohody s jinými státy a MOR (dohody v rámci realizace společné obchodní politiky, mezinárodní smlouvy, asociační dohody)
- na základě jednomyslnosti rozhoduje o akcesi nových členských států do EU

PRAVOMOCI V RÁMCI NEKOMUNITÁRNÍCH PILÍŘŮ
- Rada je jediným rozhodujícím orgánem v rámci mezivládní spolupráce, kde svá rozhodnutí přijímá na základě jednomyslnosti“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18065
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse