Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropský rámec kvalifikací a Národni soustava kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací a Národni soustava kvalifikací

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Zápočtová práce z andragogiky se soustředí na Evropský rámec kvalifikací a Národní soustavu kvalifikací. První kapitola objasňuje význam pojmů, které se pojí s tématem, jako je celoživotní učení, kvalifikace, kompetence a další. Druhá kapitola předkládá cíle Evropského rámce kvalifikací, popisuje jeho celkovou koncepci a úrovně a dotýká se také jeho platnosti a financování. Třetí kapitola přibližuje českou Národní soustavu kvalifikací, její záměr, přínos, prvky nebo cílové skupiny a pozornost se dostává také Národní soustavě povolání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojmy
2.1.
Celoživotní učení
2.2.
Kvalifikace
2.3.
Kompetence
2.4.
Úplná kvalifikace
2.5.
Dílčí kvalifikace
2.6.
Kvalifikační a hodnotící standard
2.7.
Autorizovaná osoba a autorizující orgány
3.
Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení
3.1.
Cíle EQF
3.2.
Působení a provádění
3.3.
Platnost a financování
4.
Národní soustava kvalifikací
4.1.
Cílové skupiny
4.2.
Národní soustava povolání
5.
Závěr
6.
Příloha (schéma)

Úryvek

"1. Pojmy
1.1. Celoživotní učení
Všechny možnosti učení ať už jde o učení se v tradičních institucích v rámci vzdělávacího systému nebo mimo něj jsou chápány jako jeden propojený celek, který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoliv během života. Formalizovaný vzdělávací systém tvoří jen jednu část celoživotního učení. Je nutné poskytnout člověku možnost vzdělávat se v různých stádiích jeho rozvoje. Celoživotní učení chápe veškeré učení jako proces „od kolébky do hrobu“. Systém celoživotního učení zahrnuje

Formální vzdělávání
Toto vzdělávání je realizováno ve vzdělávacích institucích. Vše je legislativně vymezeno a člověk získává na sebe navazující stupně vzdělávání a k nim získává příslušné osvědčení

Neformální vzdělávání
Zaměřuje se na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou jedinci pomoci zlepšit jeho pracovní uplatnění. Realizuje se mimo formální vzdělávací systém tj. zpravidla v soukromých vzdělávacích institucích, v nestátních neziskových organizacích atd. Patří sem např. rekvalifikační kurzy, kurzy cizích jazyků atd.

Informální vzdělávání
Jedná se o osvojování si dovedností a postojů v každodenních činnostech, v pracovním prostředí, v rodině i ve volném čase.
1.2. Kvalifikace
Soustava schopností, vědomostí, dovedností, vlastností, postojů a zkušeností. Kvalifikaci lze získat absolvováním školy, praxí nebo v průběhu dalšího vzdělávání. V evropském rámci kvalifikací jsou dovednosti popisovány jako kognitivní (používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení) a praktické (zahrnující manuální zručnost a používání metod, materiálů, nástrojů a přístrojů).
1.3. Kompetence
V andragogice nejsou kompetence chápány jen jako schopnost. Schopnost je určitým předpokladem k akci a k výkonu, naproti tomu kompetence je již určitá zvládnutá akce. Kompetence v sobě zahrnují schopnosti, dovednosti, znaky, postoje a motivy. Jedná se o nejenom umění zvládnout problematiku teoreticky, ale především zvládnutí problému v praxi. Je to umění využít vše, co člověk doposud nabyl a čím disponuje. Ve firmách se sledují tzv. odborné kompetence, které v sobě zahrnují např. jazykové dovednosti, stupeň vzdělání, kterého uchazeč dosáhl a současně i tzv. klíčové kompetence. V evropském rámci kvalifikací jsou kompetence popsány ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti.
1.4. Úplná kvalifikace
Úplnou kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určité povolání, případně více povolání (např. cukrář, kadeřník, instalatér, ekonom, architekt). Úplnou kvalifikaci je možné získat třemi způsoby:

Přípravou v rámci počátečního vzdělávání, tj. úspěšným absolvováním oboru vzdělání (SŠ, VOŠ), resp. studijního programu (VŠ) umožňujícího uplatnění v některém povolání.

Získáním dílčích kvalifikací, které jsou podmnožinou příslušné úplné kvalifikace, a poté složením zkoušky předepsané školským zákonem pro tuto úplnou kvalifikaci (nový způsob ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.). Po předložení osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích bude zájemci umožněno vykonat předepsanou zkoušku (např. závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem), aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Získáním dílčí kvalifikace nebo dílčích kvalifikací umožňujících výkon určitého povolání v kombinaci se získáním stupně vzdělání v některém oboru vzdělání (nový způsob ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.). Jde např. o případy, kdy občan má určitý stupeň vzdělání a získá dílčí kvalifikace vedoucí k některé úplné kvalifikaci tohoto stupně (např. vyučený zedník získá dílčí kvalifikace vedoucí k úplné kvalifikaci čalouník), patří sem také úplné kvalifikace, pro které nepřipravuje žádný obor vzdělání ani žádný studijní program."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schéma o rozsahu cca 3,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27273
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse