Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropský soudní dvůr

Evropský soudní dvůr

Kategorie: Základy společenských věd, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod práce o Evropském soudním dvoře seznamuje s historií tohoto soudního orgánu. Následují informace o složení a pravomocích soudu. Poté jsou představeny složky řízení Evropského soudu doplněné jejich typy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Složení
3.
Pravomoci
4.
Řízení
5.
Zvláštní typy řízení
6.
Závěr

Úryvek

"Pravomoci
Soudní dvůr má k plnění svých úkolů poskytnuty jasně dané pravomoci, které vykonává v rámci řízení, které se rozlišuje na: řízení o předběžné otázce a řízení o různých druzích žalob.
Při řízení o předběžné otázce soudní dvůr spolupracuje se všemi soudy členských států, které jsou v oblasti práva Unie pouze soudy obecnými. Proto se vnitrostátní soudci mohou, a někdy jsou i povinni, obrátit na Soudní dvůr, aby ho požádali o upřesnění výkladu práva Unie, což by mělo vést k tomu, aby bylo zajištěno účinné a stejnorodé uplatňování právních předpisů Unie a aby bylo zabráněno rozdílnému výkladu. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se může rovněž týkat přezkoumání platnosti aktu práva Unie. Mohlo by se tedy zdát, že Soudní dvůr má pro jednotlivé soudy členských zemí poradní funkci, ale Soudní dvůr neodpovídá pouhým posudkem, ale rozsudkem nebo odůvodněným usnesením. Vnitrostátní soud, kterému je daný rozsudek urče, je vázán daným výkladem při rozhodování o sporu, který projednává a tímto rozsudkem Soudního dvora jsou vázány i ostatní soudy, které projednávaly tutéž otázku.
Žaloba pro nesplnění povinnosti, umožňuje Soudnímu dvoru kontrolovat, zda členské státy dodržují povinnosti, které jsou jim uloženy na základě práva Unie. Nejdříve Komise zahájí předběžné řízení, kdy je poskytnuta příležitost členskému státu odpovědět na výtky, které jsou mu určeny. Pokud na základě tohoto řízení není členský stát „donucen“ ke splnění dotyčné povinnosti, může být podána žaloba pro porušení práva Unie právě k Soudnímu dvoru, tuto žalobu nejčastěji podává Komise. Pokud Soudní dvůr shledá, že došlo k porušení, je členský povinen v takovém porušení neprodleně ustat. V případě, kdy členský stát nevyhoví rozsudku, může mu Soudní dvůr uložit zaplacení paušální částky nebo penále a může tomu tak být již ve stadiu prvního rozsudku konstatujícího nesplnění povinnosti.
Žaloba na neplatnost, při se žalobce domáhá zrušení aktu orgánu, instituce nebo jiného subjektu Unie. Soudnímu dvoru jsou vyhrazeny žaloby podané členským státem proti Evropskému parlamentu nebo Radě, nebo podané některým orgánem Unie proti jinému orgánu. Tribunál je příslušný rozhodovat v prvním stupni o všech ostatních žalobách tohoto druhu a zejména o žalobách podaných jednotlivci.
Žaloba na nečinnost, zde se přezkoumává legalita nečinnosti orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie. Příslušnost k rozhodování o žalobě na nečinnost se dělí mezi Soudní dvůr a Tribunál. Pokud je prokázána protiprávnost opomenutí, je dotčený orgán povinen ustat v nečinnosti vhodnými opatřeními. V roce 1984 např. došlo ke kurióznímu případu, kdy Evropský parlament zažaloval Radu za to, že zanedbala závazek vyplývající ze Smlouvy a nevytvořila dosud společnou dopravní politiku.
Soudnímu dvoru může být předložen kasační opravný prostředek proti rozsudkům a usnesením Tribunálu, v případě, že je kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný, zruší Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu. Soudní dvůr buď vydá vlastní rozhodnutí, nebo vrátí danou věc Tribunálu. Soudní dvůr má také na starosti tzv. přezkum, což je v případech, kdy jsou padány žaloby proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek. Čistý text je cca 3,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22860
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse