Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Experiment jako technika sociálního výzkumu - výpisky z přednášek

Experiment jako technika sociálního výzkumu - výpisky z přednášek

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek o experimentu jako jedné z technik sociálního výzkumu. Definovány jsou hlavní důležité pojmy: proměnná, dvojitě slepý pokus, kontrolní a pokusná skupina. Rovněž jsou zmíněny možnosti využití experimentu a zásady práce s touto technikou. Naznačena jsou témata vhodná pro experiment, rozebráno uspořádání experimentu a způsob výběru účastníků. V závěru jsou popsány varianty uspořádání pokusu: latinský čtverec, Salomonův projekt a další.

Obsah

1.
Úvod
2.
Témata vhodná pro techniku experimentu
3.
Hawthornské experimenty
4.
Klasické uspořádání experimentu
5.
Základní uspořádání experimentu
6.
Proměnné
7.
Dvojitě slepý pokus
8.
Výběr účastníků pokusu
8.1.
Randomizace výběru do skupin
8.2.
Párování do skupin = matching
9.
Varianty uspořádání experimentu
9.1.
Latinský čtverec
9.2.
Salomonův projekt dvou kontrolních skupin
9.3.
Terénní experiment
9.4.
Přirozené pokusy
9.5.
Kvaziexperimenty
9.6.
Vlivy snižující validitu experimentu

Úryvek

"Základní uspořádání experimentu
1. Nejprve změříme úroveň závislé proměnné před účinkem nezávislé (ovlivňující) proměnné;
2. Pak vyvoláme změnu pomocí nezávisle proměnné = experimentální podnět;
3. Znovu změříme úroveň závislé proměnné, kvantitativně určíme její změnu a porovnáme stav před a po experimentu.

př. zkoumání postoje Čechů k menšinové populaci v ČR
- změří se závisle proměnná – názor na menšinu u kontrolní a pokusné skupiny´
- pokusné skupině se promítne dokument, který vysvětluje mentalitu menšiny
- znovu zjišťování názoru u obou skupin: zjišťuje se, jaký měl dokument účinek

Proměnné
- každá musí být jasně definovaná a měřitelná
a) nezávislá proměnná
- má podobu experimentálního podnětu, který mění zkoumanou veličinu, tj. na ní závislou proměnnou.
- je obvykle (ale ne vždy) dichotomická – má jen dva extrémy: buď je přítomna nebo přítomna vůbec není
b) závislá proměnná

Dvojitě slepý pokus
- zkoumá se placebo-efekt – nejčastěji používán při zkoumání účinku léků
- 2 skupiny pacientů: pokusná a kontrolní
- 2 skupiny zdravotníků: první skupina rozdělí pacienty do pokusné a kontrolní skupiny a
zakóduje jejich jména (kódový klíč je v tresoru); druhá skupina podává léky, sleduje a vyhodnocuje jejich účinky (neví, kdo dostává placebo a kdo lék)
- kódový klíč je po celou dobu trvání experimentu zapečetěn, znepřístupněn 2. skupině
- po skončení experimentu je kódový klíč zveřejněn a experiment vyhodnocen (při komplikacích otevření ihned, experiment skončen)
- průběh: nejprve zlepšení u obou skupin (u placeba vliv autosugesce – dotyčný neví, že nedostává lék), později zlepšení pouze u léku

Výběr účastníků pokusu
- náhodné výběry: prostý (nejvíce využívaný), kvótní, klastrový, vícestupňový
- při relativně malém množství jedinců výběru ostatní způsoby výběru nepraktické

Randomizace výběru do skupin
= náhodnost
- celek se rozdělí náhodným způsobem do skupin, př. pomocí tabulky náhodných čísel, losováním a pod.
- skupinu rozdělíme do 2 pokusných skupin náhodně tak, aby byly (v rámci statisticky zjistitelné velikosti chyby), obě velikostně shodné.
- lze jen u velkých skupin: u malého počtu osob ve skupinách musíme použít jiných způsobů"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 3 strany. Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17640
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse