Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Feminismy - ženská hnutí v průběhu historie a jejich význam

Feminismy - ženská hnutí v průběhu historie a jejich význam

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou feminismu. Jejím cílem je představit možné podoby feminismu, a jeho proměňující se úlohu ve společnosti. Práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž první je zaměřena na stručné vysvětlení několika pojmů spjatých s tématem feminismu. Další kapitola již pojednává o samotném vývoji feminismu. Jsou v ní představeny nejen některé významné osobnosti, ale také díla, která měla na vývoj feminismu určitý vliv. Závěrečná kapitola se zabývá feminismem v současné době. Popisuje některé z jeho směrů, a vyjmenovává jeho současné požadavky.

Obsah

0.
Úvod
1.
Základní pojmy
1.1.
Feminismus
1.2.
Gengerové role
1.3.
Emancipace
2.
Vývoj feminismu
2.1.
Základní periodizace feminismu
2.2.
První vlna feminismu
2.2.1.
Francie
2.2.2.
USA
2.2.3.
Británie
2.2.4.
První vlna feminismu u nás
2.2.5.
Konec první vlny feminismu
2.3.
Nové smýšlení o ženě
2.4.
Druhá vlna feminismu
2.4.1.
Hlavní znaky
2.4.2.
Průběh
2.4.3.
Osobnosti
2.4.4.
Druhá vlna feminismu u nás
3.
Feminismus v současnosti
3.1.
Feministické směry
3.1.1.
Liberální feminismus
3.1.2.
Radikální feminismus
3.1.3.
Socialistický feminismus
3.1.4.
Další směry feminismu
3.2.
Požadavky současného feminismu
4.
Závěr

Úryvek

"Počátky feminismu jsou u nás spojeny s národním obrozením. V rámci snahy o rozkvět celé společnosti se objevil také požadavek na zlepšení postavení ženy- a to v zájmu národa.
Také první české feministky se odvolávaly především na blaho vlasti, které chtěly svou činnost podřídit. Mohla za to samozřejmě tehdejší dobová atmosféra. Jedním z důsledků je pak to, že v českých zemích probíhal v porovnání s jinými evropskými a světovými zeměmi feminismus umírněněji.
Na prvním místě bylo upozorňováno na potřebu vzdělávání. Žena neměla přestat být „hospodyňkou“, ale měla se vzděláním dosáhnout určitého stupně samostatnosti a také získat předpoklady pro to, aby se mohla stát dobrou vychovatelkou další generace.
V roce 1863 byl založen Český výrobní spolek, který později uskutečnil otevření Městské dívčí školy v Praze. Tam mohly studovat dívky po ukončení šesté třídy na základní škole. Vyučováno bylo především praktických dovedností, kromě toho byly ale žačky vzdělávány také v jazycích i všeobecných znalostech.
Mezi osobnostmi kolem Českého výrobního spolku byli například Marie Palacká – Riegrová, Sofie Podlipská, Karolína Světlá, Věnceslava Lužická, František Palacký a Vojtěch Náprstek.
V. Náprstek stojí také za založením tzv. Amerického klubu dam, který vznikl kolem roku 1865. Hlavní cíle tohoto sdružení byly následující:

dosažení určitého stupně vzdělání a zručnosti, aby se každá členka v případě potřeby dokázala sama uživit
podpora nových strojů usnadňujících práci v domácnosti a jejich zavádění
charita

Klub také inicioval vznik podobných organizací v dalších městech (např. v Brně, Olomouci, Prostějově, Plzni atd.)
Roku 1871 byl založen Ženský výrobní spolek, a to díky Karolině Světlé. Ten se opět snažil dopomoci ke zřizování škol a zprostředkovával ženám práci. Některé dokonce sám zaměstnával jako švadleny a jejich práci potom prodával.
Roku 1890 bylo založeno první dívčí gymnázium Minerva, za což se zasloužila Eliška Krásnohorská. Jeho absolventky teoreticky měly být schopny pokračovat studiem na vysokých školách. Vláda pak v roce 1897 povolila dívkám studovat na filozofické a následně na lékařské fakultě a roku 1901 získala Marie Zdenka Baborová jako první žena našich zemí vysokoškolský titul, doktorát z filozofie.
Na rozdíl od ostatních zemí se u nás začala otázka hlasovacího práva žen řešit až na přelomu 19. a 20. století, tedy výrazně později. Poprvé přednesl jeho návrh Vojtěch Náprstek, a to v roce 1887.
Mezi osobnosti, které aktivně bojovaly za ženská práva včetně práva hlasovacího, patřila Františka Plamínková. Angažovala se například v organizacích Ženský klub český a Ženská národní rada. S Marií Tůmovou založila v roce 1905 Výbor pro volební právo žen, který intenzivně bojoval za nastolení rovnoprávnosti.
V roce 1912 byla do českého zemského sněmu zvolena Božena Viková-Kunětická- stala se tak první ženou zvolenou do zastupitelského orgánu ve střední Evropě.
Volební právo bylo ženám uznáno po vzniku Československa v roce 1918 a roku 1920 bylo oficiálně stanoveno, že výsady pohlaví se neuznávají.
Prvním prezidentem ČSR byl T.G.Masaryk, který byl mimo jiné také přítelem Františky Plamínkové. Jejich názory se v mnohém ztotožňovali. Jedním z Masarykových výroků je například ten, že „není otázky ženské, je jen otázka lidská.“ Plamínková se snažila využít Masarykova vlivu v prospěch ženského hnutí a také mu navrhovala, aby do některé politické funkce dosadil ženu- jako ministrini či velvyslankyni. Tento její nápad Masaryk nezrealizoval s odůvodněním, že v současnosti není v politice nikdo takový, kdo by mohl funkci zastávat. Roku 1931 však alespoň jmenoval Františku Plamínkovou delegátkou při Společnosti národů v Ženevě.
Obecně se u nás feministky nejvíce angažovaly v kulturní oblasti.

2.1 5 Konec první vlny feministického hnutí
První vlna feministického hnutí trvala přibližně do roku 1930. Jedním z důvodů proč odezněla byl fakt, že její hlavní cíle byly splněny. Ve většině zemích Evropy získaly ženy volební právo. K této skutečnosti přispělo vypuknutí první světové války a to proto, že vlády potřebovaly podporu žen a jejich aktivní účast ve válečném úsilí."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 13 stran. Práce obsahuje tabulky.
Práce obsahuje pravopisné chyby.
Seminární práce z dějepisu a ZSV.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15408
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse