Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filipíny - světová regionální a politická geografie

Filipíny - světová regionální a politická geografie

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Tato práce obsahuje všeobecnou geografickou charakteristiku Filipín. Uvádí analýzu přírodních podmínek a složení obyvatelstva. Charakterizuje hospodářství. Zmiňuje také současnou politickou situaci ve státě, i úroveň mezinárodní spolupráce Filipín s ostatními zeměmi.

Obsah

1.
Všeobecná geografická charakteristika
2.
Mapové zobrazení státu
3.
Přírodní podmínky
4.
Obyvatelstvo
5.
Charakteristika hospodářství
6.
Současná politická situace ve státě
7.
Mezinárodní spolupráce
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"5. Charakteristika hospodářství

Filipíny jsou rozvojový agrární stát, nazývaný v minulosti “nemocný muž Asie”. Snaží se vymanit ze zadluženosti a z následků politiky uzavřené ekonomiky, která byla uplatňována na ochranu filipínského hospodářství. V roce 1992 se začal realizovat vládní program transformace uzavřené ekonomiky v ekonomiku otevřenou, tzv. projekt “Filipíny 2 000”. Program strukturálních reforem způsobil několikaletý ekonomický růst, odrážející se v aktivním saldu státního rozpočtu a platební bilance. Trend několika minulých let, kdy Filipíny nastoupily stabilizační program politiky strukturálních ekonomických změn a otevírání ekonomiky, vydržel ještě v první polovině roku 1997. Široké zapojení soukromého sektoru do ekonomiky formou přímých domácích a zahraničních investic včetně zakládání společných podniků umožnilo pokračování privatizace státních podniků v oblasti průmyslu, telekomunikací, velkoobchodu, těžebního průmyslu a energetiky. Zároveň dávalo předpoklad pro další optimistický vývoj ekonomiky v příštích letech. V polovině roku 1997 však zasáhla filipínskou ekonomiku měnová a finanční krize. I přes nepříznivý vývoj kurzu filipínského pesa vůči USD ve druhé polovině roku 1997 se inflace udržela zásluhou cenové regulace potravin a pohonných hmot na přijatelné úrovni přes 5 %, ekonomický růst zaznamenal vzestup okolo 6 %, soukromá i státní spotřeba rovněž poklesly a přivodily tak aktivní výsledek státního rozpočtu o 1,5 mld. PHP. Inflační trendy PHP příznivě ovlivnily vzestup vývozu zboží a služeb a přispěly ke snížení deficitu obchodní bilance.

Hrubý domácí produkt činil v roce 1997: 47,91 mld. USD při kurzu 18,607 PHP/1 USD, což znamená míru růstu 5,08 %. Hrubý národní produkt činil 50,16 mld. USD, což znamená růst 5,77 %. Míra inflace se v první polovině roku 1997 držela na úrovni posledních čtyř měsíců předešlého roku, tj. v rozpětí 4-5 %. Nejvyšší inflace bylo dosaženo v měsících listopadu 6,5 % a prosinci 6,1 %. Inflace za celý rok 1997 dosáhla výše 5,06 %. Nezaměstnanost v tomto roce činila 7,9 %. Údaje o nezaměstnanosti však nepatří k nejpřesnějším filipínským statistickým údajům. Důvodem je vysoká migrace, nedostatečná registrace pracovních sil a vysoká míra ilegální práce.
Průmyslový sektor členěný na těžební průmysl, zpracovatelský průmysl, stavebnictví a energetiku, včetně elektřiny, plynu a vody, pokračoval, s výjimkou stavebnictví, ve snižování tempa růstu (5,74 %), i když objem a podíl na tvorbě HDP vzrostl z 35,65 % v roce 1996 na 35,87 %. Největší podíl v průmyslové výrobě si udržel zpracovatelský průmysl s podílem 70 %, následován stavebnictvím (18 %), energetikou (9 %) a těžebním průmyslem (3 %). Otevření ekonomiky a uvolnění dovozů způsobilo problémy některým tradičním odvětvím, například textilnímu průmyslu, oděvnímu průmyslu a gumárenství. Vysoké výrobní náklady a bezcelní dovozy cukru vedly k poklesu objemu výroby v cukrovarnictví. V souvislosti s rozvojem stavebnictví se zvýšila produkce cementu, objem výnosů v dopravě a výrobě železa a oceli. Podíl těžebního průmyslu, mezi jehož nejvýznamnější těžební nerosty patří měděná ruda, železná ruda, zlato, stříbro, nikl a kobalt, poklesl na tvorbě HDP z 1,24 % na 1,14 %.

Objem zemědělské výroby i přes výrazný pokles těžby a vývozu dřeva se mírně zvýšil z PHP 178,1 mld., na PHP 183,1 mld., avšak jeho podíl na tvorbě HDP poklesl na 2,05 %. Následky sucha a s ním související dovozy lacinější rýže a cukru poznamenaly negativně produkci rýže a cukrové třtiny. Vysoké výrobní náklady způsobily další snižování produkčních ploch tabáku. V některých oblastech došlo rovněž ke snížení produkce umělých chovů krevet a krabů v mělkých pobřežních vodách a sladkovodních jezerech. Produkce tropického ovoce, manga, kokosových ořechů, banánů a ananasů se udržela na stejné úrovni jako před rokem. Ze živočišné výroby má význam především produkce jatečních kuřat a prasat a produkce vajec.

Terciální sektor zaznamenal v roce 1997 nižší nárůst o 5,6 % proti roku 1996, kdy se zvýšil o 6,03 %. Objemově vzrostly služby na PHP 388,6 mld., což představuje mírný nárůst podílu na tvorbě HDP, tj. 43,58 % proti 43,35 % v roce 1996."

Poznámka

Tato práce obsahuje mapu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera440
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse