Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Filosofie - okruhy z přednášek

Filosofie - okruhy z přednášek

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručných heslech shrnuje poznámky z přednášek z filosofie. Zabývá se naukami od antiky až po Leibnitze. Spíše než na daná období se zaměřuje na tématické okruhy, v jejichž rámci porovnává jednotlivé školy. Každá z přednášek obsahuje krátké bodové shrnutí nejdůležitější látky.

Obsah

1.
Nejstarší řecká filozofie
2.
Přirodní filozofie a kosmologie
3.
Milétská škola
4.
Kosmologie vs. Kosmogonie
5.
Kosmologie v předsokratovské filozofii
6.
Pytagorejská kosmologie a kosmogonie
7.
Renesance
8.
Základní problémy a pojmy metafyziky (ontologie)
9.
Některé základní pojmy
10.
Eléjská škola
11.
Srovnání miléťanů a eleátů
12.
Pojetí existence v analytické filozofii
13.
Atomisté
14.
Sofisté, Sókratés
15.
Základní problémy a pojmy etiky
16.
Autonomní a heteronomní etika
17.
Deskriptivní a preskriptivní etika
18.
Metaetika
19.
Etika – eudaimonistická
20.
Fakt a hodnota
21.
Vztah faktuálního soudu x hodnotového soudu
22.
Členění Platónových dialogů
23.
Platonova nauka o duši
24.
Systém Aristotelovy filosofie
25.
Aristotelova teorie přirozených míst a přirozených pohybů
26.
Aristotelova metafyzika
27.
Teorie pravdy
28.
Substanční teorie pravdy
29.
Nesubstanční teorie pravdy
30.
Helénské školy
31.
Skepticismus
32.
3 modifikace epikurejců
33.
Atomisté – zákon vyloučení třetího
34.
Etika Stoiků
35.
Novoplatonismus a stručná charakteristika rané křesťanské filosofie
36.
Platinos
37.
Porfyrios
38.
Aurelius, Augustinus
39.
Spor o univerzálie a důkazy boží existence
40.
Mezi patristikou a scholastikou
41.
Spor rozum x víra (spor o d i a l e k t i k u)
42.
Základní otázky teorie poznání
43.
Charakteristika novověké filosofie
44.
Empirismus vs. Racionalismus
45.
3 pohledy na epistemologii
46.
3 typy poznání
47.
Externalismus vs. Internalismus
48.
Koherentismus vs. fundacionalismus – struktura ospravedlnění v rámci jazyka, teorie,...
49.
Francis Bacon
50.
John Locke
51.
David Hume
52.
Metodologie vědy
53.
Novopozitivismus
54.
Popper
55.
Racionalismus a problém apriorního poznání
56.
René Descartes
57.
Filozofie mysli
58.
Vztah mysli a těla
59.
John Roger Searle – tzv.“čínský pokoj“
60.
Gottfried Friedrich Leibnitz
61.
Problém identity v čase (trans-temporální identita)
62.
Problém identifikace modality a kontrafaktuální změny (trans-mod. identita)

Úryvek

“Racionalismus a problém apriorního poznání

(přednáška 2. května 2007)

racionalismus – teorie, doktrína, která tvrdí, že je možné dospět k substantivnímu poznání na základě rozumu, bez přičinění smyslové zkušenosti

Je možné dospět k substantivnímu poznání pouze na základě rozumu?

→ a priori vs. a posteriori
→ nutné vs. nahodilé
→ analytické vs. syntetické

a priori: nezávisí na evidenci, kterou nám poskytují smysly (poznání, které nám přináší např. matematika, logika,...)
a posteriori: “po zkušenosti”, je závislé na empirické evidenci (kterou poskytují smysly)

nutné: nutná pr., není-li možný její opak (např. Anselmův důkaz boží existence jako nutné vlastnosti: existence člověka je nahodilá – dokážu si představit, že neexistuji)
nejtypičtější příklady – matematika:1+1=2; proti tomu např. tvrzení, že současným presidentem ČR je Václav Klasu je nahodilé (dokážeme si představit, že by jím mohl být někdo jiný)

nahodilé: pravda je nahodilá tehdy, je-li myslitelný její opak
pravda=vlastnost opozic (věta může být pravdivá či nepravdivá)

analytické: propozice (věta) je analytická, když je její predikát implicitně obsažen v subjektu
„Všechny matky jsou ženy.“ – subjekt „všechny matky“je implicitně obsažen v subjektu („matka“ obsahuje pojem „žena“)
vztah subjekt x predikát je pojmový (z pojmu „matka“ dokážu odvodit, že je to žena)
„Žádný starý mládenec není ženatý.“ („starý mládenec“ zahrnuje fakt, že nemá ženu)

syntetické: predikát není obsažen v subjektu, informativní charakter
„Pavel je vůl.“ – dozvěděli jsme se novou informaci

Kombinací první a třetí kategorie dostaneme následující výroky:

analytické a priori
analytické a posteriori – kontradikce?
syntetické a posteriori
syntetické a priori – stěžejní pojem racionalismu

o René DESCARTES

4 pilíře jeho metody:

evidence – nepřijímat nikdy za pravdivou žádnou tezi, kterou by nepoznal jasně a zřetelně (ztělesnění Descartovy metodologické skepse)

analýza – rozdělit každou z otázek na tolik části, jak jen možno, aby byly rozřešeny

dedukce – vyvozovat v náležitém pořadí své myšlenky, počínaje jednoduchými, konče složitějšími

dokumentace – činit všude tak úplné výčty a tak obecné přehledy, abych nic nepominul

 nejen poznání vnějšího světa, leč i vnitřního (naše mentální stavy) může být kladné
 můžeme pochybovat o tom, že matematické pravdy jsou pravdivé (jsou 1+1 skutečně 2?)
 může existovat jakýsi démon, který nás mystifikuje
 nemůžeme pochybovat o tom, že pochybujeme: „Cogito ergo sum.“ (dno, ze kterého se Descartes odráží, z této pravdy vyvozuje důkaz boží existence)
 pochybuji = jsem nedokonalý subjekt
 cosi nedokonalého → musí existovat něco dokonalého („jak jsme k této ideji dokonalosti došli?“ → „Idea dokonalosti na nás byla vložena něčím dokonalejším, než jsem my sami – Bohem.“ → podstata ontologického důkazu)
 idea Boha v sobě zahrnuje nejen existenci, ale i dobrotivost (v našem poznání nemůže být klamáni – naše poznání je v základu pravdivé)"

Poznámka

Práce je nepřehledná, vyžaduje revizi formátu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13088
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse