Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Filozofie jako věda - maturitní otázka

Filozofie jako věda - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této maturitní otázky je charakterizovat filozofii jako vědu. Nejdříve je vysvětlena definice filozofie a následně autor objasňuje její základní pojmy. Z filozofických směrů uvádí materialismus a idealismus. Poté jsou vyjmenovány hlavní filozofické disciplíny i disciplíny, které jsou filozofii blízké, nazvané vedlejší.

Obsah

1.
Definice filozofie
2.
Základní filozofické otázky
3.
Pojmy a pojmosloví
3.1
Bytí a jsoucno
3.2
Prostor, čas, pohyb
3.3
Existence, pralátka, hmota
3.4
Jev, celek
3.5
Část, vztah
3.6
Apriori, Aposteriori
4.
Materialismus a idealismus
5.
Disciplíny filozofie
5.1
Gnoseologie
5.2
Empirismus
5.3
Racionalismus
5.4
Agnosticismus
5.5
Senzualismus
5.6
Ontologie
5.7
Etika
5.8
Filozofická antropologie
6.
Vedlejší disciplíny
6.1
Logika
6.2
Estetika
6.3
Filozofie přírody

Úryvek

"POJMOVÝ APARÁT
• Bytí – je základní vlastnost jsoucna skrze níž je jsoucnem¨
• Jsoucno – je potom vše co má podíl na bytí, tedy co existuje
Bytí je to, co tvoří základ všeho existujícího, ale my ten společný základ nevidíme, vidíme jen jednotlivá jsoucna
- Jednotlivá jsoucna vnímáme prostřednictvím smyslů, jevů, projevů
• Prostor – je to představa místa do něhož vkládáme tělesa
• Čas – je to kontinuum, které plyne z minulosti, přes přítomnost do budoucnosti¨
• Pohyb – změna nebo taky zachování daného místa, popřípadě podržení jakéhokoliv stavu
• Existence – realita, vše co existuje. Je to vše, co je v protikladu se zdánlivým.
• Pralátka – arché, je v starověké řecké filozofii prapůvodní látka, z níž svět povstal.
• Semantika –je nauka o významu jednotlivých slov a jiných znaků, též jejich vztahu ke skutečnosti, kterou označují
• Hmota- je důležitý pojem filosofie i fyziky
- Původně znamenal stálou, spíše beztvarou a netečnou látku, "materiál" světa.
- V širším významu je to to, co existuje nezávisle na našem vědomí a co lze zvážit či změřit.
- V užším fyzikálním významu je to pojem pro substanci, ze které jsou složeny fyzikální objekty, tj. výraz, pro který se v češtině ustálilo slovo "látka".
- V angličtině se tyto významy nerozlišují, matter znamená jak hmotu, tak látku, anglické slovo mass neznamená hmotu, ale hmotnost, tj. vlastnost hmoty

POJMOSLOVÍ
• Jev = vše, co je bezprostředně dáno pro naše vnímání a uvědomování
• Celek = něco, co je složeno z částí nebo je na části rozložitelné.
• Část = vždy se vztahuje k jednotlivému celku.
• Vztah = chování, chování se, poměr jednoho jsoucna ke druhému¨
- Vztah předpokládá: důvod vztahu, nositele vztahu, účel vztahu.
• Subjektivní = to, co není založeno v předmětu, ale to, co je podmíněno pouhým pocitem nebo libovůlí subjektu
• Objektivní (ve smyslu skutečný, reálný) = protiklad subjektivního
• Apriori = označuje poznání, které člověk může mít bez zkušenosti, tedy před ní
• Aposteriori = je opakem apriori, to je poznání, které vyžaduje před úsudkem zkušenost"

Poznámka

Práce je psána v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20174
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse