Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Filozofie středověku - maturitní otázka

Filozofie středověku - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje středověkou filozofii. Autorka nejprve uvádí, co je to filozofie, poté se věnuje obecným rysům středověkého myšlení. Rozlišuje mezi patristikou a scholastikou, jmenuje hlavní představitele obou proudů a jejich základní teze.

Obsah

1.
Filozofie v období středověku
1.1.
Patristika
1.1.1.
Svatý Augustin – Augustinus Aurelius
1.2.
Scholastika
1.2.1.
Raná scholastika
1.2.1.1.
Jan Eriugena
1.2.1.2.
Anselm z Canterbury
1.2.1.3.
Pierre Abélard
1.2.1.4.
Bernard z Clairvaux
1.2.2.
Vrcholná scholastika
1.2.2.1.
Tomáš Akvinský
1.2.3.
Pozdní scholastika
1.2.3.1.
Roger Bacon
1.2.3.2.
William Ockham

Úryvek

V tomto období je filozofie postavena na myšlence křesťanství. Monoteistické náboženství má kořeny v judaismu, vznik v 1.stol. n.l v Judii. Hlavní postavou je Ježíš Kristus, který přijal křest od Jana Křtitele.
- křesťanství vzniklo jako náboženství utlačovaných, naproti protest proti římské imperii
- hlásá naději na spásu, víru v posmrtný život
Roku 313 byl vydán Edikt milánský – zrovnoprávnění křesťanství s jinými náboženstvími a roku 380 se stalo křesťanství státním náboženstvím Říma.
Pojetí člověka v křesťanství je chápáno jako imago Dei = obraz boží – člověk je Bohu nejbližší a zároveň nejvzdálenější osoba. Má společně znaky s bohem (co je dobré/zlé)
- člověk přetváří svět
- člověk je omylný, nesmrtelný, hříšný

V tuto dobu zde byly dva filozofické proudy. Byla to Patristika a Scholastika.

Patristika
Patristikou ozančujeme věškerou křesťanskou literaturu v rozsahu od 2. do 8. století.
- je odvozena od sovla pattes = církevní otcové = ti co vytvářejí učení, tradice apod. Mezi hlavní filozofické problémy církevních otců patří vztah křesťasnké moudrosti = zjevení a moudrosti pohanské = antická filozofie a vztah víry a rozumu.
Ze začátku se zaměřovali pouze na tři základní oblasti = apologetika – byla psaná řecky, měla za úkuol obhajovat a vysvětlovat křesťasnké učení.
systematika – ta vytvářela křesťasnké učení
dogmatika – ta vytvářela základ pouček, které jsou nezpochybnitelné

Svatý Augustin – Augustinus Aurelius
Nejvýznamnější představitel patristiky, byl to latinský filozof a teolog a byl biskupem v severoafrické provincii.
Svým učením i životem sojí na hraně dvou epoch – je nazýván posledním mužem antiky a prvním mužem středověku, nechává se inspirovat novoplatónismem – přepracovává ho ve prospěch křesťasntví. Prošel různými směry: skepticismus -->novoplatonismus --> křesťanství.
Jeho filozofie vychází se zásady –,, Rozuměj, abys mohl věřit, věř, abys mohl rozumět.“ Přirozené poznání vede člověka k náboženské víře, která pak pomáhá lépe poznat boha i povahu stvoření – svět.
Díla: Vyznání – v tomto díle popisuje přechod mezi jednotlivými směry
O boží obci , O učiteli , O boží trojici
Pojetí světa a dějin 1) Obec boží založena na základě lásky k bohu a jiným lidem
2) pozemská – většinová, sobecká, neprospektivní
Etika: má dvě etické kategorie: a) dobro; b) svobodná vůle – slouží k rozhodování, k obracení se k dobru. Člověk je povinen k nejvyššímu dobru a k tomu nás má přinést rozum
Řekl, že život člověka je predestinace (předurčení) ke spasení, nebo k cestě do pekla
Problém Augustinova učení: Když sebereme boha, tak se to učení rozpadne."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby. Představitel pozdní scholastiky se jmenuje William Ockham, možná je i varianta Occam.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17954
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse