Finance podniku 1

Kategorie: Burzy a cenné papíry, Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje základní pojmy, se kterými dále autorka pracuje. Poté se velmi obsáhle věnuje jednotlivým tématům, které je potřeba znát ke zkoušce: finanční rozhodování, akcie, riziko, finanční analýza, majetková struktura, finanční struktura v ČR, míra zadluženosti a optimální finanční struktura, Cash flow podniku, nepřímá metoda měření cash flow a oběžný majetek (OM) podniku a jeho řízení. Ukazuje, jakým způsobem lze také jednotlivé veličiny vypočítat.

Obsah

1.
Pojmy
1.1
Podnikové finance
1.2
Finanční řízení podniku
1.3
Maximalizace tržní hodnoty podniku
1.4
Likvidita
1.5
Likvidita podniku ≠ likvidita majetku podniku
2.
Finanční rozhodování
2.1
Principy, o které by se mělo FŘ opírat
3.
Akcie
3.1
Prioritní akcie
3.2
Kmenové akcie
3.3
Vlastní akcie
4.
Riziko
4.1
Riziko
4.2
Nejistota
4.3
Čisté riziko
4.4
Podnikatelské riziko
4.5
Finanční riziko
4.6
Bezrizikové CP
5.
Finanční analýza
5.1
Absolutní ukazatele
5.2
Analýza rozdílových ukazatelů
5.3
Finanční poměrová analýza
5.4
Specifické metody finanční analýzy
6.
Majetková struktura
6.1
Majetková struktura v ČR
7.
Finanční struktura v ČR
8.
Míra zadluženosti a optimální finanční struktura
9.
Cash flow podniku
10.
Nepřímá metoda měření CF
11.
Oběžný majetek (OM) podniku a jeho řízení
11.1
Časové hledisko
11.2
Funkční hledisko
11.3
Normativní hledisko
11.4
Struktura OM
11.5
Celková potřeba OM
11.6.
Řízení zásob
11.6.1
Pojistná zásoba
11.7
Řízení pohledávek
11.8
Řízení peněžních prostředků
11.8.1
Metody placení
11.8.2
Směnka
11.8.3
Dokumentární inkaso
11.8.4
Dokumentární akreditiv

Úryvek

“ŘÍZENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
Řízením PP rozumíme řízení hotovosti a peněz na bankovních účtech. Přiřazujeme k nim i rychle likvidní CP (ceniny, šeky, poukázky na zboží). Tvoří nejlikvidnější část aktiv.

PP mohu získat :
 zvyšováním vlastního kapitálu
 příjmem úvěrů
 prodejem výrobků, zboží a služeb za hotovost

Výdej je analogicky :
 vracením vlastního kapitálu či výplatami z VK
 splácením dodavatelských, bankovních..úvěrů
 nákupem nepeněžních forem majetku

Podnik drží PP z těchto důvodů :
 zabezpečování úhrad výdajů a závazků, běžné platební schopnosti
 ochrana podniku pro eventuální nedostatek peněžních prostředků – rezervní fce
 umožnit investice a příležitostné nákupy

Řízením PP rozumíme soubor činností směřujících k permanentnímu zabezpečování potřebné výše PP v potřebném místě a čase a to při minimálních nákladech spojených se zabezpečováním těchto prostředků.
Vlastní řízení PP:
- věcné/ operativní/ řízení -99% firem má platební kalendář
- modely u velkých firem :
 Baumolův model, který na řízení PP aplikuje optimalizační modely řízení zásob.
Známa je celková potřeba peněz, resp. plateb. Tu je třeba krýt z různých zdrojů, předpokládá se krátkodobých cenných státních papírů a tyto prodeje lze opakovat několikrát za období v určité výši.
S obstaráváním jsou spojeny určité náklady (akviziční, pořizovací, obstarávací), což jsou jednorázové N na prodej jedné série CP. Držba peněz je zase spojena s N na udržování hotovosti, což je ušlý výnos, že nejsou investovány.

 Müller – Orrův model vychází z toho, že vývoj PP v podniku není rovnoměrný. Někdy se nahromadí, jindy chybí. To nelze plánovat.
Vysoké stavy PP jsou nevýhodné a nízký stav ohrožuje likviditu.
Je snahou, aby se výše PP pohybovala v určitých hranicích, tj. mezi maximálním a minimálním limitem.
Toto rozpětí závisí na cash flow, N na prodej CP a nepřímo na úrokové sazbě."

Poznámka

Ve výpiscích jsou stručně shrnuty informace, které jsou potřeba ke zkoušce z podnikových financí 1 na VŠ (JCU). Části práce mohou být vhodné ke krátkým seminárním pracím.

Práce je velmi přehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10010
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse