Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza PPL CZ, s. r. o.

Finanční analýza PPL CZ, s. r. o.

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Cílem seminární práce z Finančního plánování a rozpočtování je na základě údajů z účetních výkazů společnosti vytvořit finanční analýzu společnosti PPL CZ, s. r. o., a to za období let 2006 až 2010. Tato finanční analýza bude následně sloužit jako podklad pro vytvoření finančního plánu společnosti pro následující tři účetní období, tedy roky 2011 až 2013. Do tohoto finančního plánu bude promítnuta i investiční akce společnosti, jež bude v tomto období realizována.

Obsah

0
Úvod
1
základní informace o společnosti
2
Finanční analýza
2.1
Horizontální analýza aktiv
2.2
Vertikální analýza aktiv
2.3
Horizontální analýza pasiv
2.4
Vertikální analýza pasiv
2.5
Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát
2.6
Analýza výkazu cash flow
3
Analýza poměrových ukazatelů
3.1
Ukazatel rentability
3.2
Ukazatel likvidity
3.3
Ukazatel aktivity
3.4
Ukazatele finanční stability a zadluženosti
3.5
Rychlý test finančního zdraví
4
Slabé a silné stránky společnosti - závěr finanční analýzy
5
Investiční projekt
5.1
Metody hodnocení investic
5.2
Zdroje financování investičního projektu
6
Finanční plán
6.1
Plán nákladů a výnosů
6.2
Plánová rozvaha
7.
Závěr

Úryvek

"1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost PPL CZ, s.r.o. se sídlem U Vozovny 658/8, Praha 10 Malešice, 108 00 Praha, byla založena v roce 1999.
Společnost PPL CZ, s.r.o. (Professional Parcel Logistic) se svou podnikatelskou činností zaměřuje na balíkovou přepravu nejen na území České republiky, ale také v Evropě. Tato společnost nabízí kromě služeb v oblasti expresní balíkové přpravy také přepravu balíků na území Evropy a vnitrostnání přepravu. Poslední dvě zmíněné služby jsou možné díky spolupráci se společností Deutsche Post DHL, která začala v březnu 2006.
Původně byla distribuce zajišťována sedmi regionálními depy. Kvůli vzrůstajícímu počtu přepravených zásilek se otevíraly nové provozovny, kterých je v současné době 11. Jednotlivé provozy spadají pod 7 odštěpných závodů a PPL rovněž provozuje centrální překladiště v Praze Malešicích. Centrální překladiště funguje od roku 2004 a třídění probíhá automaticky na základě snímání čárových kódů.
Veškerá distribuce balíkových zásilek je zajišťována dodávkami, kterých je v současné době cca 1000kusů a přepravu paleteových zásilek zajišťuje zhruba 300 vozidel. Společnost PPL rovněž vlastní cca 120 kamionů, které jsou určeny pro přeovozy zásilek během noci a mezi jednotlivými překladišti a depy.
Společnost PPL plánuje i v následujícím roce meziroční růst nejen ve výkonech, ale i v zisku.

2 FINANČNÍ ANALÝZA

2.1 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA AKTIV

Z horizontální analýzy aktiv vidíme výraznou nestabilitu po celé sledované období, a to ve všech položkách. Stálá aktiva vykazovala meziroční nárůst až do roku 2009. V meziročí 2009-2010 však došlo ke snížení této položky o necelých 7%. Na poklesu stálých aktiv se určitým podílem účastnily všechny položky stálých aktiv, které vykázaly klesající tendenci v tomto meziročí. Důvodem je krátkodobý útlum investičních akcí společnosti a snaha o efektivní využití majetku stávajícího. Vzhledem k faktu, že nevyužívaný majetek je majetkem pro společnost neefektivním a velmi drahým, je snahou společnosti využívat majetek, který má ve 100% vytížení.
Oběžná aktiva zaznamenala také po celé sledované období výrazné výkyvy. Pozitivním jevem, který se prolíná celým sledovaným obdobím je fakt existence rostoucích krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Tento jev lze hodnotit velmi pozitivně, jelikož s rostoucími pohledávkami společnosti rostou také zisky. Je však nutno tyto rostoucí pohledávky prozkoumat také z hlediska splatnosti, aby rostoucí trend pohledávek nebyl příčinou špatné platební morálky odběratelů.
Vývoj celkových aktiv měl po celé sledované období setrvale rostoucí tendenci s téměř stejným meziročním nárůstem."

Poznámka

Součástí práce je množství tabulek a grafů, rozsah čistého textu činí cca 11 stran.
Katedra financí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24247
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse