Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza firmy ČEZ, a. s.

Finanční analýza firmy ČEZ, a. s.

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce představuje firmu ČEZ, a. s., z finančního hlediska. Nejprve firmu charakterizuje a poté se věnuje SWOT, STEP a finanční analýze. Na závěr je firma podle zjištěných údajů hodnocena.

Obsah

1.
Úvod
2.
Údaje o společnosti
2.1
Představení společnosti
2.2
Charakteristika výrobních prostředků
2.3
Poslání akciové společnosti ČEZ
2.4
Cíl akciové společnosti ČEZ
2.5
Vize akciové společnosti ČEZ
3.
SWOT analýza
4.
STEP analýza
5.
Finanční analýza
6.
Závěr

Úryvek

1.5. Vize akciové společnosti ČEZ

Základní strategii ČEZ, a. s., je vyrábět elektrickou energii a teplo způsobem šetrným k životnímu prostředí. Proto jsme v roce 1992 zahájili realizaci programu odsiření a modernizace našich elektráren.
Ekologicky program ČEZ, a. s., zahrnuje odsíření celkem 5 930 MW výkonu v 32 uhelných blocích, výstavbu sedmi fluidních kotlů ve čtyřech elektrárnách, zvýšení účinnosti odlučování popílku a uskutečnění opatření, která sníží produkci oxidu dusíku a oxidu uhelnatého. Z provozu bude vyřazeno 2 020 MW výkonu.
V posledních letech se ČEZ, a. s., zaměřil na rozvoj možnosti využití větrné energie, fotovoltaické přeměny solární energie a na výzkum využití spalováni biomasy. První větrná elektrárna ČEZ, a. s., o výkonu 315 kW byla uvedena do zkušebního provozu v listopadu 1993 v Krušných horách ( lokalita Dlouhá Louka u Oseka ). Na teto demonstrační elektrárně probíhaly v průběhu loňského roku zkoušky a měření, např. vlivu turbulence vzduchu na výkon, vlivu námrazy a atmosferické elektřiny na provoz elektrárny, ekologických vlivu elektrárny na okolí, optimalizace provozu apod.
V roce 1997 jsme zkušebně provozovali farmu větrných elektráren na Mravenečníku v Jeseníkách (poblíž přečerpávácí elektrárny Dlouhé Straně ), která se skládá ze tří větrných zdrojů o výkonech 220 kW, 315 kW, a 630 kW. Součástí komplexu je i fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kW.
Emise látek znečišťujících ovzduší jsou v naší společnosti neustále sledovány a měřeny. Ve všech elektrárnách provozujeme automatické kontinuální měření emisi, které je napojeno na příslušné organy statni správy.
Okolí Jaderné elektrárny Dukovany je podrobeno soustavné radiační kontrole. Sledují se emise vzácných plynů ( 133Xe a 135Xe ), radiojódu (131I ), aktivačních a štěpných produktu ve formě aerosolu a aerosolové formy stroncia ( 89Sr a 90Sr). Výsledky monitorovacího programu ukazuji, že radioaktivita ve vypustích z ventilačních komínů je hluboko pod stanovenými limitními hodnotami.
Podobně se proměří výpusti do vodotečí. V kontrolních nádržích a v odpadním kanálu se stanovují objemové aktivity aktivačních a štěpných radionuklidů - zdrojů záření gama, stroncia (89Sr a 90Sr ), tritia, měří se celkové aktivity alfa a beta. Všechny naměřené hodnoty jsou desítky procent pod povoleným limitem.

2. SWOT ANALÝZA

Silné stránky
- monopolní postavení
- tradice
- nezbytnost výrobku
- provázanost se státem, s tím související případná pomoc od státu
- dobré vztahy se zahraničními výrobci energie
- finanční stabilita
- státní podpora dostavby Temelína
- celoplošné pokrytí
- působení na finančních trzích

Slabé stránky
- vliv politické stability na rozhodování (většinové vlastnictví státu)
- minimální konkurenční tlak
- finanční náročnost zajištění bezpečného provozu
- ekologické tlaky

Příležitosti
- možnost proniknutí na další zahraniční trhy
- dostavení Temelínu – zvýšení kapacity výkonu
- vstup na alternativní trhy- vytápění bytů, použití výsledných produktů odsíření ve stavebnictví (energosádrovec)

Hrozby
- lobbování
- mínění veřejnosti
- odpovědnost za případné ekologické havárie
- při otevření trhu nebezpečí vstupu nových energetických společností
- nalezení alternativních zdrojů energie
- postupný útlum uhelných elektráren v době, kdy není dostaven Temelín"

Poznámka

Obsahuje graf. Práce obsahuje data z roku 1999. V textu místy chybí diakritika.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse