Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza společnosti Penam

Finanční analýza společnosti Penam

Kategorie: Finanční analýzy, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve seznamuje se společností Penam. Následuje teoretická část, která seznamuje s metodami finanční analýzy a jednotlivými ukazateli, se kterými se pracuje. Následuje finanční analýza společnosti Penam. Každý z ukazatelů je stručně charakterizován, v tabulce jsou uvedena data, se kterými autorka pracovala. Dále pokračuje grafem, který vždy komentuje vývoj situace ve firmě. V závěru je na základě jednotlivých ukazatelů zhodnocen stav společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika společnosti
2.1
Základní údaje o společnosti
2.2
Historie společnosti
3.
Finanční analýza společnosti PENAM, a.s.
3.1
Metody finanční analýzy
3.1.1
Analýza stavových ukazatelů
3.1.2
Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
3.1.3
Přímá analýza intenzivních ukazatelů
3.1.4
Analýza soustav ukazatelů
4.
Vertikální a horizontální analýza základních účetních výkazů
4.1
Rozvaha
4.1.1
Horizontální analýza rozvahy
4.1.2
Vertikální analýza rozvahy
4.2
Výkaz zisku a ztráty
4.3
Výkaz cash – flow
5.
Analýza poměrových ukazatelů
5.1
Ukazatele likvidity
5.2
Ukazatele financování
5.3
Ukazatele aktivity
5.4
Ukazatele rentability
5.5
Ukazatele cash – flow
6.
Douchova analýza
7.
Souhrnný index hodnocení
8.
Závěr
9.
Použitá literatura

Úryvek

„VÝKAZ CASH – FLOW

Výkaz o peněžních tocích je u nás nejnověji zavedený, stejně jako výsledovka obsahuje i tokové veličiny tzn. za určité období. Tento výkaz zobrazuje pohyby, které se odehrály v aktivech a pasivech během sledovaného období.Ukazatel cash flow vyjadřuje změnu množství peněz, tj. rozdíl mezi konečným a počátečním zůstatkem. Na rozdíl od ukazatele cash flow přehled o cash flow nejen konstatuje, ale i vysvětluje tok peněz a pro důležitost se cash flow sestavuje jako zvláštní samostatný výkaz.
Tok peněz se sleduje podle činností rozdělených do 3 oblastí :
- provozní činnost
- investiční činnost
- finanční činnost
Podle současně platných právních předpisů si mohou účetní jednotky samy zvolit model, koncepci a metody zpracování přehledu o cash flow. Tento výkaz se zpracovává z bilance a výsledovky a to buď metodou přímou či nepřímou.

Horizontální analýza výkazu Cash - flow

(tabulka)

(graf)

Komentář:
Z grafu jasně vyplývá, že firma ve všech třech letech investovala své peněžní prostředky do dlouhodobého majetku, což se odrazilo na struktuře čistého peněžního toku z investiční činnosti. Největší podíl za všechny 3 roky měl čistý peněžní tok z provozní činnosti, což je velice dobrý jev pro tuto společnost. Čistý peněžní tok z finanční činnosti má v prvních dvou letech záporné hodnoty , avšak v roce 2006 nastal pozitivní obrat, kdy se hodnota vyšplhala do kladného výsledku 3 066 829 tis. Kč.“

Poznámka

Teoretická část a veškeré definice jsou převzaty z neuvedených zdrojů: http://eccp.cz/index-1.html, http://sumpersky.rej.cz/katalog-firem/firma/penam-s-r-o/, http://www.penam.cz/cs/svet-penam/penam-se-predstavuje/oceneni/, http://www.icm.uh.cz/soubor.py/FIL7501 a http://is.bivs.cz/th/10732/bivs_b/79710/bakalarska_prace.txt.
Samotná analýza je autorská. Obsahuje grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18150
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse