Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční kontrola ve veřejné správě

Finanční kontrola ve veřejné správě

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Institut kombinovaného studia Most Hornicko-geologické fakulty, Most-Velebudice

Charakteristika: Práce se zabývá finančními kontrolami ve veřejné správě. Jednotlivé kontroly blíže rozebírá, informuje o jejich náplni, cílech a charakterizuje jejich průběh. Také přibližuje kontrolní metody a postupy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Předmět a cíle finanční kontroly
2.1
Předmět finanční kontroly
2.2
Hlavní cíle finanční kontroly
3.
Kontrolní metody a postupy
3.1
Kontrolní metody
3.2
Kontrolní postupy
4.
Systém finanční kontroly
5.
Subjekty a postupy řídících kontroly
5.1
Subjekty řídících kontroly
5.2
Postupy řídících kontroly
5.3
Fáze řídících kontroly
6.
Kontroly
6.1
Měsíční kontroly
6.2
Mimořádné kontroly
6.3
Roční kontroly
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury

Úryvek

"3. Kontrolní metody a postupy
3.1 Kontrolní metody
- zjištění skutečného stavu hospodaření a jeho porovnání s dokumentací
- sledování správnosti postupů při hospodaření s veřejnými prostředky
- šetření a ověřování skutečností týkajících se provedených operací vč. kontrolních výpočtů
- analýza ve finančních výkazech nebo jiných informačních systémech

3.2 Kontrolní postupy
- schvalovací postupy zajišťují prověření podkladů připravovaných operací vč. případného pozastavení při zjištění nedostatků
- operační postupy zajišťují úplný a přesný průběh operací vč. vypořádání, vyúčtování a zachycení v evidenci
- hodnotící postupy zajišťují porovnání údajů uložených v informačním systému s údaji z výkazů, hlášení a rozpočty
- revizní postupy prověřují správnost vybraných operací vč. vyhodnocování účinnosti vnitřních finančních kontrol

Součástí kontrolních metod a kontrolních postupů jsou i auditní metody a auditní metody podle požadavků pro použití předpisů Evropských společenství.

4. Systém finanční kontroly
Vnitřní kontrolní systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:
- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných státními orgány
- provozních, finančních a právních rizik vznikajících při chodu organizace
V rámci vnitřní kontroly je stanoven rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců a oddělení těchto pravomocí zejména u výběrových řízení, uzavírání smluv, vzniku závazků a realizaci plateb.

Řídící kontrola je nejdůležitější vnitroorganizační součástí systému finančního řízení, která zahrnuje postupy oběhu účetních dokladů, jejich schvalování, hospodaření s majetkem a dodržování pravidel pro výběrová řízení.

5. Subjekty a postupy řídících kontroly
5.1 Subjekty řídící kontroly:
- příkazce operace – osoba, která je pověřena schvalováním postupů. Plně odpovídá za to, že schvalované operace jsou nezbytné k zajištění chodu organizace a jsou prováděny při dodržování požadavků kladených zákonem na efektivnost, účelnost, hospodárnost a soulad s právními předpisy.
- správce rozpočtu – osoba zodpovědná za správu rozpočtu organizace, dodržování rozpočtových pravidel a soulad všech operací s platnými předpisy"

Poznámka

Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, detašované pracoviště Most, studijní obor Ekonomika a řízení v oblasti surovin, předmět Informatika v ekonomice.
Práce obsahuje 1 tabulku, rozsah čistého textu je 5,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21621
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse