Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční management - výpisky z přednášek slovensky

Finanční management - výpisky z přednášek slovensky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek z předmětu Finanční management. Text nejdříve seznamuje s obsahem a úlohou finančního managementu, poté popisuje externí vlivy, které působí na finanční management podniku. Uvádí rovněž finanční analýzu interních vlivů působících na finanční management podniku. Závěr se věnuje financování podniku, zejména získávání vlastního kapitálu z externích a interních zdrojů, včetně struktury finančního trhu, apod.

Obsah

1.
Obsah a úlohy finančného manažmentu
1.1.
Obsah finančného manažmentu (FM)
1.2.
FM zahŕňa 4 základné činnosti
1.3.
Úlohy finančného manažmentu
1.4.
Postavenie finančného manažmentu v podniku
1.5.
Postavenie finančného manažéra v podniku
2.
Externé vplyvy pôsobiace na finančný manažment podniku
2.1.
Základné externé faktory pôsobiace na fin. man. podnikov
2.1.1.
Vplyv vývoja konjunktúry na finančný manažment podniku
2.1.2.
Vplyv verejných financií na finančný manažment podniku
2.1.3.
Vplyv stavu meny a monetárnej politiky bánk na finančný manažment podniku
2.1.4.
Vplyv miery inflácie na finančný manažment podniku
2.1.5.
Rozvoj finančnej infraštruktúry na finančný manažment podniku
3.
Finančná analýza interných vplyvov posobiacich na finančný nanažment podniku
3.1.
Úloha a postavenie finančnej analýzy v rozhodovacom procese
3.2.
Pramene údajov pre finančnú analýzu
3.2.1.
Súvaha
3.3.
Prehľad peňažných tokov (výkaz cash-flow)
3.4.
Postup finančnej analýzy
3.5.
Metódy finančnej analýzy
3.5.1.
Pomerové finančné ukazovatele
3.5.2.
Metóda percentuálneho rozboru
3.6.
Súhrnné hodnotenie finančnej situácie podniku jej predikcia
4.
Financovanie podniku
4.1.
Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov
4.2.
Štruktúra finančného trhu
4.2.1.
Peňažný trh
4.2.2.
Kapitálový trh
4.2.3.
Devízový trh
4.2.4.
Trh drahých kovov
4.2.5.
Poistný trh
4.2.6.
Derivátový trh
4.3.
Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov
4.4.
Získavanie finančných zdrojov úverovou formou
4.5.
Finančná podpora zo strany štátu

Úryvek

"Obsah finančného manažmentu

- zaoberá sa finančnými aspektmi činností podniku, resp. firmy.
- Obsah: organizovanie a riadenie finančných procesov v podniku v podmienkach trhového hospodárstva.

Ciele podnikov: chcú prežiť, udržať, posilniť svoj podiel na trhu ...
Najdôležitejšia otázka: Aký je zákl. cieľ podnikateľskej činnosti?
FM je organickou zjednocujúcou súčasťou riadenia, zákl.cieľ podnikateľskej činnosti je súčasne aj základným finančným cieľom.

FM zahŕňa 4 základné činnosti:
a) Finančné plánovanie – hlavnou úlohou je formulovať finančné ciele podniku v nadväznosti na zákl. cieľ podnikateľskej činnosti.
b) Finančné rozhodovanie –
Zahŕňa strategické a operatívne rozhodnutia.
4 fázy rozhodovania:
- rozpoznanie a definovanie poteby rozhodnúť,
- hľadanie alternatívnych riešení,
- hodnotenie alternatív z hľadiska očakávaných dôsledkov ich akceptovania,
- prijatie rozhodnutia = voľba jednej z možných alternatív riešenia.
c) Organizovanie finančných procesov – uplatňovanie prijatých finančných rozhodnutí.
d) Finančná analýza a kontrola – hodnotí dosahovanie fin. cieľov a identifikuje vývoj budúceho finančného zdravia podniku.

Úlohy finančného manažmentu

FM musí plniť 4 čiastkové úlohy:
1. Získavať pre podnik kapitál =
proces financovania,
Externé zdroje kapitálu: vklady vlastníkov, úverové zdroje, nenávratné dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, miestnych rozpočtov, účelových fondov a nadácií.
Interné zdroje kapitálu: odpisy, zisk po zdanení, vnútorná redistribúcia kapitálu v podniku.

2. Prispievať k efektívnej alokácii a využívaniu kapitálu (proces investovania)
Investície môžu smerovať:
- do oblasti vecného investovania (budovy, stroje, ...)
- na vklady do nehmotného majetku (software, know-how, licencie) "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 14,5 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16662
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse