Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční management - vypracované otázky

Finanční management - vypracované otázky


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor 41 vypracovaných otázek týkajících se předmětu finanční management. Text specifijuje roli finančního manažera a finanční plán. Dále pojednává o dluhopisech, akciích, studii proveditelnosti, i řízení zásob. Práce obsahuje téměř taxativní výčet všech informací potřebných ke studiu tohoto předmětu.

Obsah

1.
Specifikujte roli finančního manažera
2.
Finanční plán, jeho význam, metody tvorby
3.
Vysvětlete rozdíl mezi finančními a reálnými aktivy
4.
Proč se budoucí peněžní toky diskontují
5.
Vysvětlete roli korelace mezi aktivy v portfoliu pro celkové riziko portfolia
6.
Jaký je rozdíl mezi směrodatnou odchylkou a koeficientem beta jakožto mírami rizika?
7.
Jaké jsou základní rozdíly mezi oceňováním dluhopisů a akcií
7.1.
Oceňování akcií
8.
Jak lze hodnotit riziko dluhopisové emise popřípadě dluhopisového emitenta
9.
Jaký je rozdíl mezi oceněním akcie a oceněním finančního derivátu (např. opce) na akcii
10.
Jaké jsou základní rozdíly mezi forwardy a futures
11.
Vysvětlete rozdíl mezi dynamickými a statickými metodami k hodnocení efektivnosti investičních projektů.
12.
Charakterizujte studii proveditelnosti, obsah a význam
13.
Objasněte úlohu průměrných kapitálových nákladů v investičních rozhodnutích
14.
Co rozumíme pod pojmem reálné opce.
15.
Objasněte, zda daně mají vliv na volbu zdrojů k profinancování investic
16.
Jaké metody lze použít pro stanovení nákladů vlastního kapitálu
17.
V čem spočívá podstata provozní a finanční páky a jaká je souvislost s kapitálovou strukturou
18.
Jaký rozdíl je mezi opcí prodejní a kupní (např. nakreslete průběh)
19.
Proč má smysl emitovat prioritní akcie
20.
Popište hotovostní cyklus
21.
Vysvětlete koncept nulového nefinančního pracovního kapitálu
22.
Vysvětlete negativní dopady nedobytných pohledávek do hospodaření firmy
23.
Jak lze předcházet vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti
24.
Jaké znáte obecné postupy při vymáhání nedobytných pohledávek
25.
Vysvětlete podstatu skonta za včasnější platbu
26.
Vysvětlete podstatu zásob, jejich klasifikaci a úlohu ve fungování podniku
27.
Objasněte úlohu dodávkového cyklu řízení zásob
28.
Vysvětlete podstatu konsignačního skladu
29.
Co je podstatou řízení likvidity
30.
Jaké parametry budete hodnotit při výběru instrumentu pro krátkodobé uložení dočasně volné hotovosti.
31.
Popište vybraný instrument peněžního trhu a uveďte jeho výhody a nevýhody
31.1.
Pokladniční poukázka
32.
Uveďte rozdělení akciových analýz
32.1.
Technická analýza
32.2.
Psychologická analýza
32.3.
Fundamentální analýza
33.
Jak se liší model CAPM od Markovičovy teorie portfolia
34.
Co to je cash pooling
35.
Jak se liší zákon o konkurzu a vyrovnání od tzv. insolventního zákona
36.
Vysvětlete negativní a pozitivní vliv kurzových rizik na hospodaření společnosti
37.
Popište možnosti přirozeného zajištění a zajišťování prostřednictvím derivátů
37.1.
Zajišťování prostřednictvím derivátů
37.2.
Přirozený (přímý) a nepřímý hedging
38.
Jak působí kurzová rizika na exportéry a jak na importéry
39.
Vysvětlete za jakých podmínek je fúze pro akcionáře přínosná
40.
Na základě jakých skutečností je možno počítat s tzv. synergickým motivem.
41.
Jaké typy fúzí a akvizicí znáte.


Úryvek

"8. Jaké jsou základní rozdíly mezi oceňováním dluhopisů a akcií
Teoretickou cenou obou cenných papírů je současná hodnota budoucích plateb plynoucích z aktiv, kde by přepočítací diskontní sazba měla odrážet situaci na trhu.
Za nejpodstatnější rozdíl bych považovala to, že akcie na rozdíl od dluhopisu nemá dobu splatnosti. Při oceňování akcie se tedy uvažuje s nekonečnou dobou splatnosti a (nemá stanovenou míru výnosu?)

Metody oceňování dluhopisů
Ocenění dluhopisů se provádí výpočtem současné hodnoty budoucích výnosů.

Dluhopisy s pevnou kupónovou sazbou
Hodnota dluhopisu se odvozuje z výnosů přinesených do splatnosti, což jsou kupónové platby C a splátka nominální hodnoty dluhopisu

Věčné dluhopisy
V případě věcných dluhopisů se hodnota určuje na základě součtu nekonečné geometrické řady. Jedná se tedy o současnou hodnotu perpetuity:

Dluhopisy s nulovým kuponem
U dluhopisů s nulovým kuponem se neobjevují kuponové platby, respektive do doby splatnosti proběhne pouze splacení nominální hodnoty. Hodnota takového dluhopisu se určí jako současná hodnota nominální hodnoty F vyplacené v době splatnosti dluhopisu diskontovanou tržní úrokovou mírou i:
Skutečná cena vychází z nabídky a poptávky dluhopisů, ostatní výpočty počítají teoretickou hodnotu.
Oceňování akcií
Nejčastěji je hodnota akcie stanovena jako současná hodnota očekávaných dividend a
prodejní ceny akcie. Je nutné mít na paměti, že výši budoucích dividend nelze
garantovat, stejně tak budoucí prodejní hodnotu akcie.
Pokud budeme předpokládat pravidelnou výplatu dividend, jedná se o stejnou problematiku jako v případě dluhopisů. Vzhledem k existenci rizika nevyplacení dividendy, budeme požadovat vyšší míru výnosu.

9. Jak lze hodnotit riziko dluhopisové emise popřípadě dluhopisového emitenta
Riziko nesplacení - riziko, že emitent nedostojí svým závazkům a držitelé dluhopisů neobdrží nesplatí všechny platby, které jim společnost slíbila.(kuponové platby nebo nominální hodnotu v době splatnosti).
Dle tohoto rizika jsou dluhopisy děleny do 2 pásem:
- investičního - vhodné pro investování – ratingy AAA - BBB
- neinvestičního (spekulativního) - s velkým rizikem - může zde dojít k velmi prudkým změnám BB a dale.
Agentury zabývající se měřením výše tohoto rizika:
:Moody's,(Hodnocení Aaa - Baa - investiční dluhopisy"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 17 stran. Práce obsahuje schémata, grafy a tabulky.
Práce obsahuje věcnou chybu - nomilální má být nominální.
Většina otázek je zpracována v rozsahu cca 0,5 strany.
Tato práce je kompilačního charakteru, čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.penize.cz/15289-investujte-realne
http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/seminare&php=motl.php
www.mesec.cz/investovani/akcie/pruvodce/
http://www.icm.uh.cz/soubor.py/FIL7504.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fundament%C3%A1ln%C3%AD
_anal%C3%BDza
http://www.finance.cz/zpravy/finance/215008-cash-pooling-chytry-system-s-vice-ucty/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19064
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse