Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční řízení a rozhodování podniku

Finanční řízení a rozhodování podniku

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi stručně věnuje způsobům a metodám finančního řízení a rozhodování podniku. Věnuje se daním, podnikovým financím a finančnímu trhu, časové hodnotě peněz ve finančním rozhodování, inflaci, a vlastnostem a druhům peněžních toků. Zabývá se také různými typy nákladů.

Obsah

1.
Finanční řízení a rozhodování podniku
2.
Finanční rozhodování
3.
Nejvýznamnější typy finančního rozhodování
4.
Daně a finanční rozhodování podniku
5.
Podnikové finance a finanční trh
6.
Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování
7.
Vliv inflace a zdanění úrokového výnosu - reálná úroková míra
8.
Riziko ve finančním rozhodování
9.
Vyšetřování peněžních toků
10.
Důvody vyšetřování peněžních toků
11.
Sloupcová forma vyšetřování peněžních toků
12.
Bilanční forma vyšetřování peněžního toku - nepřímá metoda
13.
Predikce peněžního toku
14.
Integrace finančních výkazů
15.
Pojetí finančního plánování
16.
Princip tvorby finančního plánu
17.
Hodnocení efektivnosti investičních projektů
18.
Metoda průměrných ročních nákladů
19.
Metoda diskontovaných nákladů
20.
Čistá současná hodnota a koeficient efektivnosti
21.
Schéma peněžních toků investice a jejich hodnotové transformace
22.
Interpretace možných výsledků ČSH
23.
Průměrná výnosnost a doba návratnosti

Úryvek

Páteří tříbilančního vykazovacího systému je rozvaha, ostatní dva výkazy - výsledovka a peněžní toky - jsou bilancemi odvozenými.
Rozvaha zachycuje stav majetku podniku a zdrojů krytí tohoto majetku k určitému okamžiku - statický výkaz. Rozvaha také zachycuje absolutní velikost zisku vytvořeného v běžném období – v objemu před rozdělením jako přírůstek vlastního jmění - avšak neudává bližší podrobnosti objasňující způsob jeho tvorby.
Výsledovka zachycuje toky nákladů a výnosů, které ve sledovaném období zisk vytvořily. Výsledovka vyjadřuje pomocí toků výnosů a nákladů změnu vlastního jmění za dané období vymezené počáteční a konečnou rozvahou. Každý náklad představuje snížení vlastního jmění a každý výnos představuje zvýšení VJ.
Účetní zisk je dán rozdílem výnosů a nákladů a je zdrojem VJ. Výsledovka je tak pomocným, „podrozvahovým“, syntetickým účtem k položce zisku zachyceného v rozvaze jako součást VJ.
Ţ Pojítkem mezi rozvahou a výsledovkou je ZISK (saldo výnosů a nákladů).
Ţ Zisk – je zdrojem (přírůstkem nebo snížením) vlastního jmění.

Tak, jako lze „vypreparovat“ z rozvahy zisk a samostatně sledovat jeho tvorbu ve výsledovce pomocí toků nákladů a výnosů, tak je možné „vypreparovat“ z rozvahy peněžní prostředky a samostatně sledovat jejich pohyb, tj. jejich tvorbu a užití - v samostatné bilanci v podobě přehledu peněžních toků (cash flow).
Přehled peněžních toků poskytuje přímé vysvětlení změny stavu peněžních prostředků pomocí toků příjmových a výdajových operací. Příjmy a výdaje jsou inkasem nebo užitím peněz, neovlivňují velikost VJ, ale vyvolávají pouze změnu skladby majetku podniku. Saldo příjmů a výdajů je změnou stavu (přírůstkem nebo úbytkem) peněžních prostředků.
Ţ Pojítkem mezi rozvahou a přehledem peněžních toků je KONEČNÝ STAV PP .
Ţ Celkový peněžní tok je změnou stavu PP za dané období.

Poznámka

Práce je sloučením dvou typů výpisků na téma Finanční řízení a rozhodování podniku. Není uvedena použitá literatura.Práce je doprovázena grafy a schématy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6251
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse