Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční řízení a rozhodování - zápisky z přednášek

Finanční řízení a rozhodování - zápisky z přednášek

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek v hlavních bodech seznamují s okruhem problematiky finančního řízení a rozhodování. Po představení jeho podstaty se věnují vztahu času a hodnoty peněz, odkud se pozornost obrací k nákladům kapitálu. Mezi další probíraná témata patří zdroje dlouhodobého financování, investiční rozhodování nebo riziko ve finančním řízení.

Obsah

1.
Finanční řízení a rozhodování
1.1.
Finanční řízení podniku
1.2.
Principy finančního řízení
2.
Vliv času na hodnotu peněz
2.1.
Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku
2.2.
Základní metody sloužící pro vyjádření faktoru času
2.3.
Metody pro jednorázové platby
2.4.
Metody pro pravidelně opakující se platby
2.5.
Současná hodnota zvláštních typů peněžních proudů
2.6.
Efektivní úroková míra
2.7.
Vztah mezi reálnou a nominální úrokovou mírou
3.
Náklady kapitálu
3.1.
Kapitálová struktura podniku
3.2.
Náklady kapitálu
3.2.1.
Náklady jednotlivých druhů kapitálu
3.2.2.
Průměrné náklady kapitálu
4.
Zdroje dlouhodobého financování
4.1.
Interní zdroje
4.1.1.
Odpisy
4.1.1.1.
Podstata
4.1.1.2.
Oprávky
4.1.1.3.
Metody
4.1.2.
Nerozdělený zisk
4.1.3.
Dlouhodobé finanční rezervy
4.2.
Externí zdroje
4.2.1.
Akcie
4.2.2.
Obligace
4.2.3.
Dlouhodobé a střednědobé úvěry
4.2.4.
Projektové financování
4.2.5.
Forfaiting
4.2.6.
Faktoring
4.2.7.
Leasing
4.2.7.1.
Základní druhy
4.2.7.2.
Cena, splátky
4.2.7.3.
Leasingový koeficient
4.2.7.4.
Výhody a nevýhody
5.
Investiční rozhodování
5.1.
Kapitálové plánování
5.2.
Investiční činnost nefinančních podniků
5.3.
Investice a jejich základní skupiny
5.4.
Specifika investičního rozhodování a financování
5.5.
Proces kapitálového plánování
5.5.1.
Podnikové cíle a investice
5.5.2.
Vyhledávání nových rentabilních projektů
5.6.
Kategorizace investičních projektů
5.7.
Charakteristika a návaznosti investičního procesu
5.8.
Zásady pro stanovení peněžních toků
5.9.
Peněžní toky spojené s investičními projekty
5.9.1.
Kapitálové výdaje
5.9.2.
Peněžní příjmy z investice
5.10.
Metody hodnocení efektivnosti investic
5.10.1.
Faktory ovlivňující rozsah a strukturu podnikových investic
5.10.2.
Členění metod hodnocení
5.10.3.
Statické metody
5.10.4.
Dynamické metody
6.
Riziko ve finančním řízení a rozhodování podniku
6.1.
Podnikatelské riziko a jeho příčiny
6.2.
Finanční riziko
6.3.
Postoj k riziku
6.4.
Riziková politika
6.5.
Ochrana proti rizikům
6.6.
Způsoby zmírnění dopadu rizika na podnik
6.7.
Důsledky ochrany proti rizikům
6.8.
Vztah mezi požadovanou mírou výnosnosti a rizikem
6.9.
Inflace v investičním rozhodování
6.10.
Analýza rizika investičních projektů
6.11.
Vyjádření stupně rizika
6.12.
Promítání rizika do hodnocené efektivnosti
7.
Dividendové teorie
8.
Dlouhodobé financování podnikových potřeb
8.1.
Výhody a nevýhody
8.2.
Obvyklé formy externích zdrojů
8.2.1.
Akcie
8.2.2.
Dluhopisy
8.2.3.
Úvěry a půjčky
8.2.4.
Forfaiting
8.2.5.
Projektové financování
8.2.6.
Finanční podpora z veřejných zdrojů

Úryvek

"Obsah FŘR:

I. Dlouhodobé finanční řízení a rozhodování
• Časová hodnota peněz
• Náklady kapitálu
• Interní (např. zisk) a externí finanční zdroje (např. akcie, obligace, dodavatelské úvěry)
• Investice, kapitálové plánování
• Kritéria a hodnocení investičních projektů
• Podnikatelské riziko ve FŘR

II. Finanční plánování
• Charakteristika, cíle, podnikový plán, plán finanční
• Dlouhodobé finanční plánování – specifika, cíle, struktura
• Krátkodobé finanční plánování – specifika, cíle, struktura

Finanční řízení a rozhodování

Finanční cíle:
- růst (maximalizace) tržní hodnoty firmy – zjistíme z Rozvahy
I = I + ú
- zisk (interní zdroj financování) – zjistíme z Výkazu zisku a ztráty
- zajišťování platební schopnosti (ukazatelé likvidity) – zjistíme z Cash flow

Finanční řízení podniku

- je subjektivní ekonomická činnost zabývající se:
 získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů
......FINANCOVÁNÍ……
 alokaci peněz do různých forem nepeněžního majetku (DHM, DNHM, DFM, oběžná aktiva)
......INVESTOVÁNÍ......
 rozdělování zisku
......DIVIDENDOVÁ POLITIKA......

→ s cílem maximalizace tržní hodnoty podniku, dosahováním zisku, zajišťováním platební schopnosti a při zohledňování rizika a respektování faktoru času

Podstatou finančního řízené podniku je přijímání rozhodnutí trojího typu:
 jaká má být optimální struktura aktiv – DO ČEHO INVESTOVAT? (jaká fixní, oběžná aktiva)
 jaká má být optimální struktura pasiv – Z ČEHO INVESTOVAT? (většina podniků je zadlužena)
Kolik má být z disponibilního zisku (zisk po zdanění):
- dáno na výplatu dividend u a.s. – dividendová politika nebo u ostatních forem podnikání ponecháno na osobní spotřebu vlastníků
- ponecháno v podniku – nerozdělený zisk (interní zdroj financování)

Investiční preference: 3 základní faktory:
• kvantita – jaké výnosy dosáhnout
• riziko – preferuje-li co největší riziko může dosáhnout vyššího zisku
• čas – investiční činnost je dlouhodobou činností"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležité orientační body textu jsou zvýrazněny tučně nebo podtržením.
Součástí práce je schéma o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23838
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse