Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována problematice finančního řízení podniku. Přibližuje podstatu finančního řízení, seznamuje se skladbou kapitálové struktury a s podnikovými investicemi. Dále rozlišuje mezi interními a externími zdroji financování, velmi stručně je charakterizuje a v závěru uvádí jejich hlavní výhody a nevýhody.

Obsah

1.
Úvod
2.
Praktická část
2.1.
Finanční řízení podniku
2.1.1.
Financování podniku
2.2.
Kapitálová struktura podniku a optimalizace zdrojů
2.3.
Podnikové investice
3.
Zdroje financování podniku
3.1.
Interní zdroje financování
3.1.1.
Financování ze zisku
3.1.2.
Odpisy
3.1.3.
Ostatní vlastní zdroje
3.2.
Externí zdroje financování
3.2.1.
Financování z vlastních zdrojů
3.2.2.
Financování z cizích zdrojů
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"2.1. Finanční řízení podniku
Řízení obecně je cílevědomé usměrňování procesů. Předmětem finančního řízení jsou finanční operace, které spočívají ve výhodném získávání finančních prostředků a v jejich účelném a hospodárném investování. Finanční řízení je propojeno s finančním plánováním a finančním rozhodováním.
Řízení podniku jsou všechna opatření, kterými dochází k změnám výše nebo skladby finančních zdrojů podniku. Hlavním cílem je zajistit likviditu, solventnost a rentabilitu. Součástí celkové ekonomiky podniku a jejího řízení je finanční řízení a podnikové finance.
Činnost podniku může být prováděna, pokud má k dispozici podnik finanční prostředky, aby jimi mohl obstarat výrobní činitele a prodejem výkonů opět získal na další činnost.
Každý podnik se během své činnosti setkává s různorodými peněžními i nepeněžními vztahy s jinými podniky, svými zaměstnanci a v neposlední řadě také do kontaktu se státem jako takovým. Peněžní vztahy jsou zajištěny pohybem kapitálu, finančních zdrojů a prostředků, což se zahrnuje pod pojem podnikové finance.
Základním cílem podniku je především maximalizace zisku, tržní hodnoty firmy a zajišťování dostatečné platební schopnosti firmy, což je úkol finančního řízení.
Do činností finančního řízení patří získávání kapitálu a peněz, investování a nakonec rozdělování nabytého zisku.

2.1.1. Financování podniku
Financování podniku rozumíme získávání potřebného podnikového kapitálu a jeho použití na pořízení majetku podniku. Je tvořena dvěma složkami a to financováním řádným a mimořádným.
Pokud se zabýváme užitím peněz na normální provoz podniku, což je nákup materiálu, mzdy, nájemné, doprava atd., mluvíme o řádném financování. V životním cyklu každé firmy však existují momenty jako samotné založení firmy, rozšiřování a růst či ukončení činnosti, a zde mluvíme o mimořádném financování.
V souvislosti s řádným zajištěním potřebné likvidity je třeba brát v úvahu i dobu, po kterou máme dané zdroje k dispozici. Krátkodobé závazky a úvěry s dobou splatnosti do 1 roku spadají pod krátkodobé financování, oproti tomu dlouhodobé financování je spojeno s vlastním kapitálem a dlouhodobými úvěry na dobu delší než 1 rok.
Dále rozdělujeme typy financování na základě původu a to na externí a interní členění.

2.2. Kapitálová struktura podniku a optimalizace zdrojů
Kapitálovou strukturu podniku tvoří jak cizí tak i vlastní kapitál. Základní jměním podniku je vlastní kapitál, který se dále dělí na základní kapitál, kapitálové fondy, nerozdělený zisk a fondy ze zisku. Cizí kapitál je pro firmu dluh, který musí v určité době splatit. Pokud se jedná o splatnost do jednoho roku, mluvíme o krátkodobém cizím kapitálu a to je např. bankovní úvěr či dodavatelský úvěr. Pokud je lhůta delší než jeden rok, jedná se o dlouhodobý cizí kapitál a zde zahrnujeme akcie obligace, leasing a bankovní úvěry.
Optimalizací zdrojů rozumíme využívání zdrojů tak, aby průměrné náklady na tyto zdroje byli co nejnižší a zároveň celková tržní hodnota podniku maximální."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21748
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse