Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Finanční stránka činnosti podniku - maturitní otázka 5/8

Finanční stránka činnosti podniku - maturitní otázka 5/8

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce rozebírá dvě stránky podniku, tedy hmotnou stránku řízení a její hlavní cíl a finanční stránku řízení a její hlavní cíl. Popisuje dva pohledy na finanční řízení jako pojem, časovou návaznost finančního řízení, nástroje finančního řízení. V prvním pohledu na finanční řízení podrobně rozebírá problematiku nákladů a výnosů, hospodářský výsledek. Dále se zabývá kalkulacemi a kalkulačním vzorcem, bodem zvratu a finanční analýzou. Vysvětluje pojmy solventnost a likvidita, cash flow. Druhý pohled na finanční řízení se věnuje zdrojům financování, objasňuje termín pracovní kapitál. Pojednává i o řízení oběžného majetku, dlouhodobém financování a pravidlech financování. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Hospodaření s dlouhodobým majetkem - maturitní otázka 4/8, následující Světová ekonomika - maturitní otázka 6/8.

Obsah

1.
Dvě stránky podniku
1.1
Hmotná stránka řízení
1.2
Finanční stránka řízení
2.
Dva pohledy na finanční řízení
2.1
Řízení nákladů, výnosů a zjišťování zisku
2.2
Řízení finančních zdrojů
3.
Nástroje finančního řízení
3.1
Normy - časové, výkonové
3.2
Kalkulace - definice
3.3
Rozpočty - druhy
3.4
Controlling
3.5.
Finanční plán
4.
První pohled na finanční řízení
4.1
Náklady - definice, členění
4.2
Výnosy - definice, členění
4.3
Výsledek hospodaření, jeho části
5.
Kalkulace - druhy, kalkul. vzorec
6.
Bod zvratu
7.
Náklady ušlé příležitosti
8.
Finanční analýza
8.1
Definice, uživatelé
8.2
Postupy
8.3
Podklady
8.4
Základní poměrové ukazatele, solventnost, likvidita, cash flow
9.
Druhý pohled
9.1
Zdroje financování
9.2
Vlastní a cizí zdroje
9.3
Krátkodobé financování
9.4
Pracovní kapitál
9.5
Řízení oběžného majetku
9.6
Dlouhodobé financování
9.7
Pravidla financování

Úryvek

"NÁKLADY
= spotřeba živé (mzdové prostředky) a zvěcnělé (spotřeba materiálu, odpisy)
práce vyjádřená v Kč
- členění:
- podle činnosti (nákl. druhů – 5. účt. třída)
- přímé – zjištění na 1 ks prostřednictvím norem (přímý mat. – spotřeba mat.)
- nepřímé (= režijní) – zjištění společných nákladů (spotřeba energie)
- podle účelu (na co byly vynaloženy)
- podle struktury VH
- provozní
- finanční
- mimořádné
- podle zákona o dani z příjmu
- daňově uznatelné – např. zákonné rezervy
- daňově neuznatelné – např. ostatní rezervy
- podle místa vzniku (hospodářských středisek)
- prvotní – vně podniku
- druhotné – mezi středisky
- podle závislosti na objemu výroby
- fixní – nemění se s objemem výroby, změna skokem
- variabilní – mění se s objemem výroby

- VÝNOSY
- vytvořené výkony podniku v peněžních prostředcích
- Členění
- podle druhu:
- tržby – v penězích vyjádřené prodané výkony
- předání výkonů – v penězích vyjádřené výkony, které podnik použije sám pro
sebe
- změna stavu zásob výrobků
- ostatní výnosy – ostatní (výnosy z prodeje mat., …)
- podle výsledku hospodaření:
- provozní – běžná činnost podniku (výroba, poskytování služeb)
- finanční – spojeny s penězi (přijaté úroky, dividendy…)
- mimořádné – prodej mat, prodej strojů, přijaté penále,…
- podle místa vzniku:
- podle toho, v kterém hospodářském středisku vznikly
- prvotní
- druhotné


- VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
- porovnání výnosů a nákladů
• ZISK => V > N
• ZTRÁTA => V < N FORMY VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ
• NULOVÝ VH => N = V

- Části výsledku hospodaření:
- Provozní (výnosy z provozní činnosti – náklady z provozní činnosti)
- Finanční (výnosy z finanční činnosti – náklady z finanční činnosti)
VH z běžné činnosti (provozní + finanční)
- Mimořádný (výnosy z mimořádné činnosti – náklady z mimořádné činnosti)
VH z mimořádné činnosti
Účetní VH celkem (VH z běžné činnosti + VH z mimořádné činnosti)"

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14384
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse