Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Finanční trh, cenné papíry, burza - maturitní otázka

Finanční trh, cenné papíry, burza - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává informace o struktuře finančního trhu, náležitostech, typech, fungování cenných papírů a o fungování a organizaci burzy.

Obsah

1.
Finanční trh
1.1
Peněžní trh
1.1.1
Hotovosti
1.1.2
Vklady na viděnou
1.1.3
Krátkodobé úvěry
1.1.4
Krátkodobé CP
2.
Cenné papíry
2.1
Směnka
2.1.1
Směnku vlastní
2.1.2
Směnku cizí
2.1.3
Předepsané náležitosti směnky
2.1.4
Směnečné úvěry
2.1.5
Indosament
2.1.6
Domicil směnky
2.1.7
Protest směnky
2.2
Šek
2.2.1
Podstatné Náležitosti Šeku
2.2.2
Rozlišení šeku podle výstavce
2.2.3
Speciální druhy šeků
2.2.4
Převod Šeku
2.3
Úvěrové CP
2.3.1
Obligace
2.3.1.1
Členění obligací podle emitenta
2.3.1.2
Formy stanovení výnosu obligací
2.3.1.3
Členění obligací podle způsobu zajištění
2.3.1.4
Složení obligace
2.3.1.5
Výměnné a opční obligace
2.3.1.6
Zástavní listy
2.3.1.7
Pokladniční poukázky
2.4
Majetkové CP
2.4.1
Akcie
2.4.1.1
Druhy akcií
2.4.1.2
Plášť akcie
2.4.1.3
Kurz akcie
2.4.1.4
Tantiémy
2.4.1.5
Podílové listy
3.
Burza cenných papírů Praha
3.1
Ukazatele vývoje cen CP
3.1.1
RM systém
3.2
Burzovní obchodníci
3.3
Burzovní tendence
3.4
Kurzový lístek
3.5
Prostor burzy
3.6
Kótování
3.7
Orgány burzy

Úryvek

“2. MAJETKOVÉ CP
Akcie
• je majetkový CP a vyjadřuje právo akcionáře jako společníka podílet se na majetku, řízení, zisku a likvidačním zůstatku akciové společnosti
• patří mezi nejrizikovější CP, protože akcionář může přijít o celý investovaný kapitál
• akcie mají výhodu v tom, že dobře investovaný kapitál se neznehodnocuje, protože nepodléhá inflaci
• při upisování akcií může akcionář po zápisu společnosti do obchodního rejstříku získat zatímní list, který mu umožňuje stejná práva jako akcie a který je po zaplacení jmenovité hodnoty akcie akcionáři za akcii vyměněn

Druhy akcií
1. kmenové
- jsou to akcie bez dalšího označení a jsou s nimi spojena základní práva akcionáře
2. prioritní
- umožňují přednostní právo na výplatu dividendy, v některých případech mají majitelé těchto akcií omezené právo hlasovací
3. zaměstnanecké
- jsou prodávány výhradně zaměstnancům společnosti a většinou za zvýhodněnou cenu, případně bezúplatně
4. úrokové
- majiteli této akcie je vyplácen úrok v předem stanovené výši

Akcie se skládá tak jako obligace z pláště akcie a kupónového archu.

Plášť akcie musí obsahovat
• obchodní jméno a sídlo společnosti
• číselné označení akcie
• jmenovitou hodnotu akcie
• označené druhu akcie a u akcií na jméno akcionáře
• výši základního jmění
• počet akcií v době vydání akcie
• datum vydání akcie
• podpisy členů představenstva

Druhou částí akcie je kupónový arch s talónem, který slouží k odebírání dividendy. Kupóny jsou také CP, kdežto talón CP není.

Akcie má hodnotu nominální (jmenovitou), která se uvádí na akcii. Hodnota tržní nebo-li kurz akcie, to je cena, za kterou se akcie prodává na burze nebo i mimo burzu.

Kurz akcie je závislý na:
• hospodaření podniku
• dividendě
• poptávce a nabídce po akciích
• průměrné úrokové míře na finančním trhu
• na tom jaký podíl vlastního jmění připadá na jednu akcii

Vnitřní hodnota akcie znamená podíl vlastního jmění na 1 akcii.

Tantiémy
- je pohyblivá odměna, kterou dostávají členové představenstva a dozorčí rady"

Poznámka

Obsahuje dvě malé tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14134
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse