Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Finanční účetnictví - vypracované otázky

Finanční účetnictví - vypracované otázky


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované otázky z finančního účetnictví. Dotýká se problematiky dlouhodobého majetku, zejména uvádí výdaje na opravy a udržování, technické zhodnocení, včetně metod účetních odpisů, i prodej a nákup podniku. Charakterizuje nejen směnky, kurzové rozdíly, ale také odpis pohledávek a tvorbu opravných položek k pohledávkám. Řeší rezervy a pronájem podniku.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek – výdaje na opravy a udržování x technické zhodnocení
2.
Dlouhodobý majetek – zřizovací výdaje
3.
Dlouhodobý majetek – metody účetních odpisů
4.
Dlouhodobý majetek – prodej a nákup podniku
5.
Finanční majetek – směnky
6.
Kurzové rozdíly
7.
Pohledávky – odpis
8.
Pohledávky – tvorba opravných položek
9.
Cizí kapitál – rezervy
10.
Pronájem podniku

Úryvek

"2. Dlouhodobý majetek – zřizovací výdaje

Tento majetek podnik nemůže prodat, váže se k jeho existenci. Zřizovací výdaje mají podobný charakter jako náklady příštích období. Jsou to výdaje související se založením společnosti vynaložené od založení spol. do jejího vzniku. Vznikem se rozumí zápis do OR, založením sepsání společenské smlouvy.
Mezi tyto výdaje patří soudní a správní poplatky, pracovní cesty, poradenství atd.
Mezi zřizovací výdaje naopak nepatří pořízení zásob či dlouhodobého majetku.
Odepisují se nejpozději do 5 let od vzniku společnosti. Dokud nejsou zcela odepsány, je obchodním právem blokováno vyplácení podílů na zisku.

Zřizovacími výdaji jsou jen ty, které jsou daňově uznatelné, pokud například výdaje před založením společnosti zahrnují náklady na reprezentaci, bude o těchto nákladech účtováno ne jako o zřizovacích výdajích, ale rovnou na účtu 513.

Účetní jednotka si ve vnitřním předpisu stanoví limit od kterého bude zřizovací výdaje považovat za NIM a bude je evidovat na účte 011 a postupně odepisovat. Často se účetní jednotky řídí hranicí pro NIM uvedenou v zákoně o daních z příjmů – 60000,-, lze si ale hranici stanovit i nižší.
Pokud výdaje tuto hranici nepřekročí, lze je účtovat rovnou do nákladů.

K úhradě zřizovacích výdajů dochází před založením společnosti buď z bankovního účtu na který společníci vložili svůj vklad nebo jsou po vzniku spol. zakladateli uhrazeny z pokladny či z bankovního účtu.
V prvním případě účtujeme dle bankovního výpisu 5xx nebo 011 / 221
Ve druhém případě pomocí interního dokladu, kde výdaje zaúčtujeme následovně:
5xx nebo 011 / 365 úhrada poté bude 365 / 211 nebo 221."

Poznámka

Část textu je psána v tabulce.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.podnikatel.cz/clanky/oprava-udrzba-nebo-modernizace/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15971
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse