Název Goodness Staženo

Účetnictví

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

269x

Manažerské účetnictví - tahák

Jedná se o vypracovaný tahák na manažerské účetnictví, který obsahuje pojmy, jednotlivá členění a rozdíly.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

186x

Manažerské účetnictví

Práce se zabývá manažerským účetnictvím. Věnuje se řešení problému časové a věcné shody nákladů a výnosů, vnitropodnikovým útvarům a jejich typům, pře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

137x

Účetní doklady

Seminární práce o účetních dokladech: popis, členění, právní úprava, náležitosti a oběh úč. dokladů, povolené způsoby oprav.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

132x

Princip podvojného účetnictví

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Účetnictví

90x

Majetek podniku

Tato práce se zabývá problematikou podnikového majetku. Velmi stručně definuje dlouhodobý a oběžný majetek. Charakterizuje způsoby oceňování, odepisov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví, Podniková ekonomika

90x

Účetnictví - otázky

Práce předkládá zpracované otázky do účetnictví. Začíná tématem účtu, pokračuje problematikou účtové osnovy a účetních dokladů. Zaměřuje se na majetek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

74x

Oceňování majetku

Práce obsahuje 15 přehledně a srozumitelně vypracovaných okruhů ke zkoušce zabývajících se oceňováním různých typů majetku.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví


47x

Směnky

Práce formou krátkých výpisků charakterizuje směnky, jejich funkce, druhy, náležitosti a operace s nimi. Poslední část se věnuje klasifikaci směnky z ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

22x

Účetnictví pojišťoven - otázky ke zkoušce

Tato práce obsahuje 32 vypracovaných otázek z předmětu účetnictví pojišťoven. Zabývá se základní charakteristikou pojišťovnictví, i definicí pojistnýc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pojišťovnictví, Účetnictví

22x
1  2  »