Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Financování

Financování


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma financování podniku. Rozebírá dělení financí, vlastní zdroje financování i cizí zdroje financování.

Obsah

1.
Dělení financí
2.
Vlastní zdroje financování
3.
Cizí zdroje financování

Úryvek

"Dělení financí: 1) Z hlediska veřejných financí: - Finance státních institucí
- Finance místní
- Ústřední fondy
- Jsou kryty z peněz daňových poplatníků

2) Z hlediska soukromých financí: - Finance firem soukromého sektoru
- Finance obchodních bank
- Finance pojišťoven

3) Z hlediska domácností: - Příjmy a výdaje peněz
- Úspory
- Pojištění
- Daně a poplatky

4) Z hlediska zdrojů financování: - Podle formy: - Peněžité
- Nepeněžité
- Podle vztahu zdroje k firmě: - Vnitřní ( zisk )
- Vnější ( dotace )
- Podle vztahu k vlastníkovi firmy: - Vlastní ( zisk )
- Cizí ( úvěry )

5) Z hlediska časového: - Krátkodobé ( mzdy )
- Dlouhodobé ( Investice, splátky úvěrů )

Vlastní zdroje financování

1) Zisk: - Nejběžnější vlastní zdroj financování
- Je k dispozici až v průběhu podnikání
- K akumulaci kapitálu

2) Základní kapitál: - Může mít podobu vkladu společníků
- Tento zdroj je k dispozici při zahájení podnikání
- Jde o dlouhodobé financování, které přináší zisky a vlastníkům podíly

3) Odpisy: - Otázka 17

4) Ostatní vlastní zdroje: - Firma může odprodávat nepotřebné zásoby, stroje
- Je to doplňkový nahodilý vlastní zdroj"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542321c80df7c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Financovani_podniku_deleni_financi.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse