Financování podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá financováním podniku. Nejdříve uvádí formy a druhy financování, poté informuje o zajišťování platební schopnosti podniku. Seznamuje s plánováním peněžních toků, i peněžními vztahy podniku.

Obsah

1.
Druhy a formy financování podniku
1.1.
Přehled
1.2.
Financování při zakládání podniku
1.3.
Financování běžné činnosti podniku
1.4.
Financování při rozšiřování podnikání
1.5.
Financování při rušení podniku
2.
Zajišťování platební schopnosti podniku
2.1.
Z čeho vyplívá dlouhodobá platební schopnost podniku?
2.2.
Může podnik dosahovat zisku a přitom nemít peníze na úhradu závazků?
3.
Plánování peněžních toků (cash flow)
3.1.
Roční plán peněžních příjmů a výdajů
3.2.
Operativní (krátkodobé) plány peněžních příjmů a výdajů
3.3.
Sledování a vykazování peněžních toků
4.
Peněžní vztahy podniku

Úryvek

"• Financováním podniku rozumíme získávání a vynakládání finančních zdrojů. Uskutečňuje se:
1. Při zakládání podniku
2. Při běžné činnosti podniku
3. Při rozšiřování podniku a jeho činnosti
4. Při zrušení podniku
• Financování při běžné činnosti podniku můžeme označit jako financování běžné, v ostatních případech jako financování mimořádné.
• Zdroje financování podniku se člení ze 4 hledisek:
1. Podle toho komu patří:
• Vlastní – kapitál do podniku vkládají jeho vlastníci nebo vzniká, dosahuje-li podnik zisk.
• Cizí – Kapitál vkládají do podniku věřitelé
2. Podle toho na jak dlouho je má podnik k dispozici:
• Dlouhodobé – Jsou to vlastní zdroje a dlouhodobé cizí zdroje
• Krátkodobé – Dluhy a úvěry do 1 roku
3. Podle toho odkud pochází:
• Vnitřní – Vytvořený zisk, odpisy DM
• Vnější – Kapitál vkládají do podniku vlastníci a věřitelé
4. Podle zobrazení v rozvaze podniku:
• Bilanční – Vyskytují se v pasivech rozvahy
• Nebilanční – Odpisy, finanční pronájem
• Odpisy nezvyšují kapitál podniku, jsou však zahrnuty v nákladech a ceně výrobků. Prodejem a zaplacením výrobků podnik získává peníze, které může použít.
• Při finančním pronájmu dlouhodobého majetku není tento majetek zachycen v aktivech rozvahy, stejně jako v pasivech není zachycen dlouhodobý dluh vůči pronajímateli.

Financování při zakládání podniku

• Spočívá v získávání peněz od investorů a jejich vkládáním na první vybavení podniku dlouhodobým a oběžným majetkem."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce je psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16810
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse