Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování veřejného sektoru

Financování veřejného sektoru

Kategorie: Ekonomická teorie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text v heslech seznamuje s financováním veřejného sektoru. Postupně charakterizuje veřejný sektor a rozhodování v něm, veřejnou kontrolu, veřejnou správu. Dále popisuje fungování financování zdravotnictví, sociálního zabezpečení, zabezpečování veřejných statků, nadace a nadační fondy. Poslední část se pak věnuje sociálnímu pojištění, státní sociální podpoře, pomoci v hmotné nouzi, aktivní politice zaměstnanosti, financování bydlení a financování kultury a školství.

Obsah

1.
Veřejný sektor (VS)
1.1
Charakteristika
1.2
Struktura
1.3
Funkce a činnosti
1.4
Velikost a faktory
1.5
Efektivnost
2.
Rozhodování ve VS
2.1
Teorie veřejné volby
2.2
Formy rozhodování v demokracii
2.3
Pravidla rozhodování
2.4
Účastníci veřejného rozhodování
3.
Veřejná kontrola
3.1
Charakteristika
3.2
Druhy
4.
Veřejná správa
4.1
Vymezení
4.2
Funkce
4.3
Principy
4.4
Institucionální pojetí
5.
Ekonomie a financování zdravotnictví
5.1
Zdravotnictví
5.2
Ekonomické aspekty zdravotnických služeb
5.3
Proč se poskytují zdravotní služby
5.4
Ekonomie zdravotnictví
5.5
Arrow
5.6
Formy financování zdravotních služeb
5.7
Zdravotnictví v ČR
6.
Zabezpečování veřejných statků
6.1
Způsoby zabezpečování
6.2
Na čem zabezpečování závisí
6.3
Neziskové organizace
7.
Nadace a nadační fondy
7.1
Zákon o nadacích a nadačních fondech
7.2
Zákon o veřejných zakázkách (2006)
8.
Financování sociálního zabezpečení (SZ)
8.1
Termín „sociální zabezpečení“
8.2
Vývoj modelu financování sociálního zabezpečení
8.3
Současné modely financování SZ
8.4
Financování sociálního zabezpečení a ČR
8.5
Principy SZ v ČR
8.6
Modely SZ v EU
8.7
Systém SZ v ČR
9.
Sociální pojištění
9.1
Důchodové
9.2
Nemocenské pojištění
9.3
Státní politika zaměstnanosti
10.
Státní sociální podpora
10.1
Přídavek na dítě
10.2
Rodičovský příspěvek
10.3
Sociální příplatek
10.4
Příspěvek na bydlení
10.5
Porodné
10.6
Pohřebné
10.7
Dávky pěstounské péče
11.
Pomoc v hmotné nouzi
11.1
Systém pomoci v hmotné nouzi
11.2
Osoba v hmotné nouzi
11.3
Dávky a jejich výplata
11.4
Příspěvek na živobytí
11.5
Doplatek na bydlení
11.6
Mimořádná okamžitá pomoc
11.7
Řízení o přiznání dávky
11.8
Definice životního a existenčního minima
12.
Aktivní politika zaměstnanosti
12.1
Způsob financování
12.2
Charakteristika
12.3
Nástroje
12.4
Povinnosti zaměstnavatelů (s více jak 25 zaměstnanci)
13.
Školství a kultura
13.1
Školství
13.1.1
Přímo řízené a financované školství
13.1.2
Regionální školství
13.2
Kultura
13.2.1
Charakteristika
13.2.2
Financování
13.2.3
Členění z hlediska produkce
13.2.4
Kulturní statky
14.
Financování bydlení
14.1
Bydlení jako ekonomický statek
14.2
Formy bydlení v ČR
14.3
Subjekty bydlení
14.4
Úloha státu v politice bydlení

Úryvek

"1. VEŘEJNÝ SEKTOR

- 1) Charakteristika VS
o Je částí národního hospodářství
o Zahrnuje činnosti a vztahy mezi subjekty, kde jedním ze subjektů je stát, kraj, obec nebo veřejnoprávní organizace
o Zahrnuje problematiku VF
o Financován z veřejných rozpočtů:
- Státní rozpočet, rozpočet územní samosprávy, rozpočty veřejných organizací, rozpočty účelových fondů
o Zabezpečuje veřejné statky pro obyvatelstvo na neziskovém principu -> mimo trh (zdarma nebo za cenu pokrývající pouze část nákladů)
o O produkci VS se rozhoduje veřejnou volbou -> nerozhoduje trh
- Obyvatelé mohou rozhodovat:
• a) přímo – referendum (u nás např. při vstupu do EU)
• b) nepřímo – prostřednictvím volených zástupců (např. volby do senátu nebo poslanecké sněmovny)
o Řízený veřejnou správou (= souhrn veřejných institucí)
- Státní správa
- Územní samospráva – orgány obcí a krajů
o Uplatňování veřejné (občanské) kontroly
- Prováděna občany, volenými zástupci, médii nebo specializovanými institucemi
o Činnost VS je úzce ovlivňována politikou -> politici stanovují funkce, úkoly, rozsah a financování VS

- 2) Struktura VS
o Dvě hlediska:
- a) hledisko resortů
• Resort = oblast veřejného sektoru zabývající se specifickou činností
• Veřejná správa
o Má zvláštní postavení -> řídí činnost všech ostatních resortů
• Školství, zdravotnictví, kultura, věda a výzkum, justice (soudy a státní zastupitelství), policie, obrana, veřejná doprava, sociální služby, sport, ochrana životního prostředí, veřejná média (Český rozhlas, ČT), spoje (ČP), energetika a vodní hospodářství
- b) hledisko institucí
• Typy institucí:
o Organizační složky – bez právní subjektivity
o Příspěvkové organizace
o Veřejnoprávní instituce
- VŠ, ČT, Český rozhlas, státní podniky
- Vznikají na základě samostatných zákonů
o Obecně prospěšné společnosti – mohou být zřízeny i soukromým subjektem
o Veřejnoprávní korporace – obec, kraj

- 3) Funkce a činnosti VS
o Funkce:
- a) ekonomická
• Zabezpečení veřejných statků pro obyvatelstvo
• Odstranění negativních externalit (např. znečišťování životního prostředí)
• Souvisí s alokační funkcí VF
o Shromáždění a rozdělení peněžních prostředků k financování veřejných statků
• Realizace této funkce závisí na veřejné volbě
- b) sociální
• Poskytování statků prospěšných pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva
• Umožňuje sociálně slabším spotřebovávat některé služby -> sociální služby, vzdělání, zdravotní péči
- c) politická
• VS je součástí veřejné politiky -> využíván v politickém boji
• Sílí před volbami => volební populismus (např. zvýšení dávek před volbami -> následné snížení)
o Činnosti:
- Ekonomická činnost
• Zajištění veřejných a smíšených (hraničních) statků
- Vytváření vhodných podmínek pro fungování VS
• Legislativa, dopravní infrastruktura, policie, justice…
- Podpora ekonomického růstu a stabilizace ekonomiky
• Stabilizační funkce VF
• Vytváření pracovních příležitostí (např. veřejné zakázky), ovlivňování vzdělanosti obyvatel => ovlivňování zaměstnanosti
- Snaha o dosažení spravedlnosti v rozdělování
• Distribuční funkce VF
• Sociální zabezpečení – zabezpečení sociálně slabších obyvatel prostřednictvím transferů"

Poznámka

Psáno v odrážkách. Rozsah jednotlivých tématických okruhů je 3-4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21548
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse