Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Financováním veřejného sektoru - přednášky

Financováním veřejného sektoru - přednášky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje financování veřejného sektoru. V úvodní kapitole představuje oblast veřejného sektoru a věnuje se tržním selháním. Následně definuje pojem veřejné statky, všímá si jejich členění a rozebírá problematiku externalit. Zabývá se soustavou veřejných rozpočtů České republiky, podrobně se rozepisuje o tvorbě a skladbě státních i územních rozpočtů. Rovněž se věnuje fiskální politice, specifikuje nejznámější multiplikátory a také přibližuje související ekonomické modely.

Obsah

1.
Veřejný sektor
1.1.
Klíčové pojmy
1.2.
Smíšená ekonomika
1.3.
Tržní selhání
1.4.
Příčiny tržního selhání
1.5.
Státní zásahy
1.6.
Příčiny vládních selhání
1.7.
Netržní činnosti státu
1.8.
Tržní selhání
1.9.
Funkce veřejného sektoru
1.10.
Činnosti veřejného sektoru
1.11.
Jaká má být role vlády ve veřejném sektoru?
1.12.
Faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru
1.13.
Efektivnost
1.14.
Faktory ovlivňující efektivnost veřejného sektoru
2.
Veřejné finance, veřejné statky
2.1.
Klíčové pojmy
2.2.
Veřejné finance
2.3.
Principy
2.4.
Základní funkce veřejných financí
2.5.
Statky
2.6.
Dělení statků
2.7.
Čistý veřejný statek
2.8.
Institucionální hledisko
2.9.
Externality
2.10.
Soukromý a celospolečenský prospěch
2.11.
Externality a neefektivní alokace
2.12.
Tržní řešení externalit
2.13.
Coaseho věta
2.14.
Důvody vládních intervencí
2.15.
Zmírňování důvodů externalit
3.
Rozpočtová soustava
3.1.
Klíčová slova
3.2.
Veřejné rozpočty
3.3.
Soustava veřejných rozpočtů ČR
3.4.
Mimorozpočtové fondy
3.5.
Rozpočtová pravidla
3.6.
Rozpočtové zásady
3.7.
Rozpočtová skladba
3.8.
Hlediska třídění
3.9.
Veřejný rozpočet
3.10.
Základní ukazatele veřejných rozpočtů v ČR
3.11.
Běžný a kapitálový rozpočet
3.12.
Příjmy veřejných rozpočtů
3.13.
Klasifikace (členění) příjmů
3.14.
Výdaje veřejných rozpočtů
3.15.
Výdaje státního rozpočtu
4.
Státní rozpočet
4.1.
Střednědobý výdajový rámec
4.2.
Státní rozpočet
4.3.
Příjmy státního rozpočtu ČR
4.4.
Výdaje státního rozpočtu
4.5.
Rozpočtový proces
4.5.1.
Sestavení návrhu rozpočtu
4.5.2.
Projednání a schválení
4.5.3.
Změny rozpočtu během rozpočtového období
4.5.4.
Kontrola plnění rozpočtu v průběhu rozpočtového roku
4.5.5.
Kontrola plnění rozpočtu po skončení rozpočtového roku
4.5.6.
Státní závěrečný účet
5.
Územní rozpočty
5.1.
Struktura příjmů územních samosprávných celků (ÚSC)
5.2.
Obce
5.3.
Dotace
5.4.
Rozpočet hlavního města
5.5.
Kraje
5.6.
Příjmy a výdaje krajů
5.7.
Nástroje finančního hospodaření ÚSC
6.
Fiskální politika
6.1.
Fiskální a rozpočtová politika
6.2.
Fiskální (stabilizační) politika
6.3.
Velká hospodářská krize
6.4.
Nová ekonomie
6.5.
Zpoždění
6.6.
Fiskální opatření
6.7.
Multiplikátory
6.8.
Typy fiskální politiky
6.9.
Model IS - LM
6.10.
Model AS-AD
6.11.
Efekt vytlačování

Úryvek

"Funkce veřejného sektoru
- představuje „nedílnou součást každé moderní tržní ekonomiky, přičemž tento sektor zahrnuje instituce a organizace, které se zabývají specifickými produkcemi a poskytováním určitých statků nebo redistribucí.“(Hamerníková, str. 20).
- Pro instituce a organizace veřejného sektoru je typické, že jsou financovány z veřejných prostředků a jsou tak napojeny na fiskální systém resp. na veřejnou rozpočtovou soustavu.
- rozdíl mezi veřejným a soukromým sektorem lze spatřovat ve skutečnosti, že činnosti veřejného sektoru jsou zaměřeny na realizaci cílů a aktivit, které z různých zájmů nejsou předmětem zájmu subjektů soukromého sektoru nebo jsou uskutečňovány v tzv. veřejném zájmu.
- na tomto místě je nutné ještě zmínit existenci neziskového nestátního sektoru (non-profit sector), který má podobný charakter i funkce jako sektor veřejný, avšak je financován převážně ze soukromých zdrojů.
- posláním veřejného sektoru je zabezpečovat veřejné statky pro občany a podílet se na napravování a odstraňování důsledků tržního selhání (např. negativní externality). I když vymezení funkcí veřejného sektoru není jednotné, přisuzují se veřejnému sektoru tři základní funkce:
• ekonomická funkce – odstraňování tržních selhání poskytování veřejných statků
• sociální funkce – starání se o důchodce, nemocné lidi, povinnost dětí chodit do školy,
• politická funkce – veřejný sektor jako celek ovlivňuje myšlení občanů, a to, jak budou volit, tedy používání veřejného sektoru k politickým bojům – lidem se rozhodnutí politiků líbí – volí je

Činnosti veřejného sektoru
• zajistit potřebné veřejné statky (např. obrana státu)
• zabezpečit často i tzv. hraniční statky (tj. statky, které jsou na hranici mezi privátními a veř. statky)
• vytvořit podmínky pro fungování privátního sektoru (zákony, normy, standardy)
• přispět k ekonomickému růstu (C (výdaje domácností)+I (důchody)+G (vládní výdaje)+X (export) = HDP)
• dosáhnout větší spravedlnosti v rozdělování

Jaká má být role vlády ve veřejném sektoru?
• Co vyrábět? – množství zdrojů je omezené, proto čelíme dilematu mezi produkcí primární a produkcí statků (veřejných a soukromých)
• Jak vyrábět? – zda má rozhodovat pouze stát nebo sami občané, podniky, zda budoucí podnik bude soukromý nebo veřejný podnik.
• Pro koho vyrábět? – které statky mají být zařazeny mezi veřejné a v jakém množství je poskytovat lidem
• Jak se přijímají rozhodnutí o výrobě? – veřejná volba

Křivka produkčních možností
Velikost veřejného sektoru se liší jak v prostoru (mezi jednotlivými zeměmi), tak i v čase. Pro základní analýzu vývoje veřejného sektoru a pro mezinárodní komparaci můžeme použít poměrový ukazatel veřejných výdajů na veřejný sektor a hrubého domácího produktu (HDP), vyjádřený v %.


[graf]"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje grafy, schémata a tabulky, rozsah čistého textu je 36 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22239
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse