Fiskální politika

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek fiskální politiky objasňují podstatu modelu IS-LM, věnují se rozpočtovému deficitu a veřejnému dluhu a probírají fiskální teorii inflace. Rozsáhlá pozornost patří také problematice fiskálního federalismu obecně i v kontextu Evropské unie.

Obsah

1.
Model IS-LM
1.1.
Předpoklady
1.2.
Rovnováha na trhu zboží a služeb
1.3.
Rovnováha na trhu peněz
1.4.
Souhrnný graf
2.
Rozpočtový deficit
3.
Účelová salda
4.
Veřejný dluh
5.
Fiskální teorie inflace
5.1.
Fiskální teorie cenové hladiny
5.2.
Fiskální teorie inflace ve slabém pojetí
5.3.
Jak pokrýt fiskální deficit
5.4.
V čem spočívá monetaristická aritmetika
5.5.
Fiskální teorie inflace v silném pojetí
6.
Silná verze fiskální teorie
7.
Slabá verze fiskální teorie
8.
Problematika fiskálního federalismu
8.1.
Úvod
8.2.
Stabilizační role veřejné vlády
8.3.
Redistribuční role
8.4.
Alokační role
8.5.
Konfrontace s EU
8.5.1.
Stabilizační role
8.5.2.
Redistribuční role
8.5.3.
Alokační role
8.5.4.
Alokační role vlády
8.5.5.
Redistribuční funkce
8.5.6.
Stabilizační funkce
8.5.7.
Pakt stability a růstu

Úryvek

"Rozpočtový deficit
- může vzniknout různými způsoby, dopady na ekonomiku nejsou potom stejné, protože daňový multiplikátor je nižší než výdajový. Deficit je to stejné, ale z pohledu dopadu na ekonomiku, je jiný. (Vláda sníží daně – aspoň jednomu subjektu bylo zlepšeno, ale žádnému se nezhoršilo, při snížení daní všichni na tom zůstanou stejně nebo si polepší, nikdo si nepohorší. U výdajů může být problém s efektivností, protože ne všechny výdaje jsou dobře vynaloženy (např. dálce a cena za km). U některých výdajů mohou vznikat negativní externality. Má se za to, že snížení daní je efektivnější (ne z hlediska dopadu na produkt) ale z hlediska té paretovské optimality, jsou daně méně škodné než výdaje. Dopady nejsou stejné, stejně tak nejsou stejné dopady způsobu pokrytí deficitu. Jaké jsou možnosti: půjčí si (nejčastější možnost u státu) emituje obligace, které eko. subjekty odkoupí a poskytují prostředky na pokrytí přebytečných výdajů. Můžeme si půjčit doma nebo v zahraničí, u obligací je stát nucen po nějaké době splatit jistinu a úrok.
Další možnost je něco prodat, část svého majetku. Výhodou je rychlost, a jsou to peníze pohodlně získané. Nevýhodou je, že to prodám navždy a nemůžu prodávat donekonečna, ztratím vliv nad majetkem. Ztráta příjmu z dividend.
Další možnost – můžeme zvolit nějaký nelegální způsob. Emitace nových peněz a tím zaplatit deficit. Výhodou je rychlost. Nevýhodou je zvýšení inflace.

1. Dojde ke zvýšení výdajů
2. Snížení příjmů
3. Obojí dohromady
4. Zvýší se příjmy i výdaje, ale zvýšení výdajů je vyšší

Vykazování rozpočtových sald
- Není to nic jiného než účetní výsledek nějakého postupu. Na jedné mám příjmy na druhé výdaje, které jenom posčítáme.

5. přednáška
Existují, kromě standardního deficitu, účelová salda (typy deficitů, které můžeme měřit, a mohou se nám hodit), tento údaj nemusí mít zcela dobrou vypovídací hodnotu.

Účelová salda:
a) běžný deficit – rozdíl mezi výdaji (neinvestičními výdaji) a příjmy očištěnými o kapitálové výnosy, mohly bychom ho ztotožnit např. s provozním ziskem (jedná se pouze o to, co náklady na provoz a stejně ty výnosy jsou z toho, co prodám a vyrobím, investice si zpravidla půjčuje - pokud je saldo v deficitu, podnik si není schopen vydělat ani na svůj provoz, natož aby realizovala nějaké investice)
b) domácí deficit – v některých zemích ho nemá smysl ani vykazovat, jedná se o saldo, do kterého jsou zahrnuty pouze ty položky mající vliv na domácí agregátní poptávku
c) operační deficit – jedná se o to, že většinou v zemích vykazujících vysoké míry inflace nebo vysokou volatilitu inflace, pak tady věřitelé v důsledku vyšší inflace vyžadují vyšší kompenzaci (požadují vyšší úroky), pak velká část výdajů je způsobena inflací, je snaha saldo očistit od inflačních vlivů.
d) primární deficit – jedná se o saldo státního rozpočtu, které je očištěno o splátky úroků
e) strukturální a cyklický deficit – celkové saldo = strukturální saldo + cyklické saldo; některé položky v rámci veřejných rozpočtů jsou vysoce citlivé na to, v jaké fázi hospodářského cyklu se ekonomika zrovna nachází (např. daňové příjmy, výdaje, podpory v nezaměstnanosti) – snažíme se rozdělit celkový deficit na složku, která je ovlivněna hospodářským cyklem a na to, co zůstane, jak je rozpočet skutečně nastaven, jedná se o hodnotu salda státního rozpočtu za předpokladu, že by ekonomika operovala na svém potenciálním rozpočtu. Cyklicky bychom měly vykazovat přebytky, tzn., že má tendenci směřovat nad svůj potenciál. Strukturální deficit má velké mínus, protože v době ekonomického růstu nejsme schopni našetřit na dobu ekonomického poklesu.

Musíme použít to saldo, které je vhodné pro to, co chceme zjistit. Důležité je vymezení celého veřejného sektoru (otázka – máme do něho zahrnovat všechny fondy, zdravotní pojišťovny apod.)."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulka o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25676
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse