Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Formulace, výběr a proces implementace strategie podniku - výpisky z přednášek 4/5

Formulace, výběr a proces implementace strategie podniku - výpisky z přednášek 4/5

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zaobírají problematikou podnikových strategií. Charakterizují jednotlivé typy strategií, uvádí jejich cíle a možnosti využití. Následně se zaobírají výběrem nejvhodnější strategie, procesem a plánem její implementace. Předchozí část přednášek naleznete zde Strategické analýzy vnitřního prostředí - výpisky z přednášek 3/5 a následující zde Specifické aspekty strategického řízení regionálního rozvoje - výpisky z přednášek 5/5.

Obsah

1.
Strategie
2.
Formulace strategie
3.
Typologie strategií
3.1.
Strategie dle organizační úrovně
3.1.1.
Podniková
3.1.2.
Dílčí
3.2.
Strategie dle trendů trhu (odvětví)
3.2.1.
Růstová
3.2.2.
Udržovací
3.2.3.
Ústupová
3.3.
Strategie dle Ansoffa
3.3.1.
Pronikání
3.3.2.
Rozvoje trhu
3.3.3.
Rozvoje výrobku
3.3.4.
Diverzifikace
3.3.4.1.
Typy diverzifikačních strategií
3.3.4.2.
Diverzifikační strategie v zemědělství
3.4.
Porterovy strategie = generické strategie
3.4.1.
Nákladové výhody
3.4.2.
Diverzifikace
3.4.3.
Zaměření
3.5.
Integrační strategie
3.5.1.
Zpětná integrace
3.5.2.
Progresivní = dopředná integrace
3.5.3.
Horizontální integrace
3.6.
Obranné strategie = defenzivní
3.6.1.
Společného podnikání = joint venture
3.6.2.
Snižování výdajů (odvracení se)
3.6.3.
Zbavování se majetku
3.6.4.
Likvidace
3.7.
Strategie ze SWOT analýzy
3.7.1.
Využití
3.7.2.
Hledání
3.7.3.
Konfrontace
3.7.4.
Vyhýbání
4.
Výběr strategie
4.1.
Generování strategických alternativ
4.2.
Výběr strategie
4.3.
Hodnocení vhodnosti strategických alternativ
4.4.
Hodnocení přijatelnosti strategických alternativ
4.5.
Hodnocení realizovatelnosti
4.6.
Výběr strategie
5.
Implementace strategie
5.1.
Příprava podniku na zavedení strategie
5.2.
Plán implementace
5.3.
Proces implementace strategie
5.4.
Proč se nedaří strategii realizovat

Úryvek


"Porterovy strategie = generické strategie
- typologie Porterových strategií založena na tom, že podnik může dosáhnout konkurenční výhody dvěma způsoby:
o pomocí nízkých nákladů
o odlišením vlastní produkce od konkurenční
- podle parametrů obsluhovaného trhu (podle rozsahu činnosti podniku) v kombinaci s předpoklady dosažení konkurenční výhody: 3 základní typy strategií:
o s. nákladového vedení, s. diferenciace, s. zaměření

Strategie nákladové výhody
- zaměřena na celý trh
- základ konkurenční výhody: nižší náklady než konkurence
o kumulované náklady celkového nákladového řetězce jsou nižší než konkurenta
- náklady podniku = souhrn nákladů vynaložených v jednotlivých článcích nákladového řetězce
o faktory ovlivňující náklady: úspory z rozsahu, míra využití kapacit, napojení na jiné aktivity řetězce
- výrobek: v základním vybavení a přijatelné kvalitě (je omezený výběr)
- výroba: trvalá snaha snižovat náklady (zároveň se udržuje kvalita a podstatné rysy)
- marketing: zjednodušit výrobek a tím snížit náklady
- udržování strategie: poskytování výrobku za přijatelnou cenu a uspokojivou hodnotu
- způsoby dosažení nákladové výhody:
a) ovládat faktory ovlivňující náklady lépe než konkurent - například:
- poskytovat výrobky v základní verzi bez jakýchkoliv vylepšení
- využívat levnější suroviny
- využít jiný výrobní proces
- zautomatizovat obzvláště nákladné aktivity
- využívat přímý prodej s využitím vlastních zdrojů místo nepřímého prodeje prostřednictvím dealerů
- přemístit výrobní kapacity blíž k dodavateli/spotřebiteli
- dosáhnout výhodnější vertikální integrace ve srovnání s konkurenty
- zaměřit se na konkrétní produkt nebo službu pro určitou část zákazníků (ústup od přístupu něco pro všechny)
b) zavést nové metody, které přinesou úspory v hodnotovém řetězci - zákazník je obsluhován levněji

- překážky bránící dosažení nákladové výhody:
o nadměrné soustředění se na výrobní náklady
o neznalost faktorů, které ovlivňují jednotkové náklady
o snaha o zlepšení nákladů v řetězci namísto změny samotného řetězce
o ignorování možnosti redukovat náklady na materiál a zařízení
o přehnaná redukce nákladů vedoucí ke snížení kvality výrobků"

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje 1 malý obrázek.

Poznámka

Obsahuje schéma. Psáno v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21204
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse