Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Formy vzdělávání dospělých

Formy vzdělávání dospělých

Kategorie: Andragogika, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje formám vzdělávání dospělých, zaměřuje se především na jejich jednotlivé druhy. Rozlišuje formy monologické, dialogické, skupinové a institucionální. Ty následně blíže charakterizuje, objasňuje jejich základní principy a uvádí jejich nejčastější příklady.

Obsah

1.
Úvod
2.
Druhy forem
2.1
Monologické formy
2.1.1
Přednáška
2.1.2
Vysvětlování
2.1.3
Vyprávění
2.2
Dialogické formy
2.3
Formy skupinové
2.3.1
Kurz
2.3.2
Seminář
2.3.3
Workshop
2.3.4
Skupinové cvičení/trénink
2.4
Institucionální formy
3.
Závěr
4.
Seznam použité literatury

Úryvek

"Vysvětlování
Představuje monologickou formu, při které lektor využívá analyticko-hodnotících postupů a jejich obsah přináší účastníkovi pochopení určitého jevu. Za předpokladu, že informace takto podané skutečně vysvětlují, co má být vysvětleno a účastník chápe k čemu to je.

Uplatňuje se především u osvojování znalostí pojmové povahy a při vyvozování zobecňujících závěrů lektorem. Lektor na základě důkladného popisu a analýzy rozvíjí logické myšlení účastníků. Může využít metody indukce a dedukce.

Přednášející by měl dbát na to, aby účastníci dokázali vlastním aktivním myšlením nové poznatky propojovat a dospěli k pochopení podstaty problému. Lektor by měl usilovat o neustálý kontakt s účastníky a kontrolovat úroveň porozumění. Mluvit srozumitelnou řečí, používat otázky typu: co se může stát při výkonu…apod.

Vyprávění
Pro posluchače vděčná a zábavná forma, kterou lektor sděluje konkrétní události, děje a prožitky. Tato forma se především uplatňuje u posluchačů, kteří nejsou zvyklí na teoretické a abstraktní uvažování (využívá se zde principu od jednoduššího k složitějšímu), nebo po náročné činnosti posluchačů jako prostředek relaxace.

Umění vyprávět spočívá v umění posluchače oslovit komplexně – aktivovat jeho rozumové a emoční schopnosti.

Mezi monologické formy dále řadíme: referát, komentář, popis, úvahu.

Při zvolení jakékoli z uvedených forem musí lektor brát na zřetel, že logicky přesné, postupné vysvětlení problému nestačí. Vyučující musí usilovat o to, aby látku či problém účastníkovi rozumově i citově přiblížil. Teprve tehdy, když účastník problém „vezme za svůj“ a začne aktivně spolupracovat, přináší monologická forma žádoucí úspěch.

Proto jsou nároky na didaktické zvládnutí této formy značné. Je potřeba podporovat učební aktivity a vnitřní zpětnou vazbu (autoregulaci) účastníků.

Například:
• vyvoláním co nejsilnější motivace k učení, stavu napjatého očekávání
• promyšlenou strukturací působení na účastníky
• reagováním na předpokládané rozumové operace účastníka (pseudodialog)
• předvídáním předpokládaných chyb
• usnadňováním autoregulace účastníků tím, že jim zpřístupníme pochopení cílů

Monologické formy jsou více méně jednostranným vztahem k účastníkovi vzdělávacího procesu a je tedy vhodné je při působení na účastníky těchto procesů kombinovat s ostatními formami."

Poznámka

Zápočtová práce do předmětu Teorie celoživotního vzdělávání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20257
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse