Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Four Seasons s.r.o. - obchodní politika společnosti

Four Seasons s.r.o. - obchodní politika společnosti


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce obsahuje analýzu obchodní politiky společnosti Four Seasons, s. r. o., podnikající v oblasti hotelnictví. V úvodu jsou stručně charakterizovány pojmy obchod a obchodní strategie. Popsáno je založení společnosti a předmět podnikání. Text dále vypisuje cíle podniku, dodavatele a odběratele společnosti, i její cenovou politiku. Závěrečná část uvádí SWOT analýzu a navrhuje některá opatření, která by zvýšila konkurenceschopnost podniku.

Obsah

0.
Úvod
1.
Cíl a metodika
2.
Založení/vznik podniku
3.
Předmět podnikání
4.
Odběratelé
5.
Současná a perspektivní poptávka
6.
Analýza konkurence
7.
Dodavatelé
8.
Cenová politika
9.
Analýza PESTE
10.
SWOT analýza
10.1
Analýza vnějšího prostředí
10.1.1
Příležitosti
10.1.2
Hrozby
10.2
Analýza vnitřního prostředí
10.2.1
Silné stránky
10.2.2
Slabé stránky
11.
Diskuse
12.
Závěr

Úryvek

"4. Odběratelé
Cestovní ruch neustále ovlivňují změny ve společnosti jako jsou například změny ekonomické či změny životního stylu. Lidské chování není stálé a je tím velmi ovlivněno. Jak se lidské chování vyvíjí je ovlivněna i nabídka služeb a produktů, které cestovní ruch poskytuje. V dřívějších letech tomu bylo tak, že nabídka určovala poptávku, dnes se dostáváme do situace opačné, kdy poptávka určuje nabídku. Spotřebitelský zájem roste, nasycenost trhu také stoupá, a příjmy v této sféře také stoupají. Všechny výše uvedené ovlivňují úspěšnost dodavatelů služeb cestovního ruchu a konkurence na trhu se stává nestálejší.
Mezi základní trendy, které nejvíce ovlivňují cestovní ruch, patří :
Demografie: jelikož vzrůstá počet osob vyššího věku, kteří jsou schopni cestovat a zároveň disponují vyššími příjmy než tomu bylo v minulosti. Tento fakt vyvolává růst poptávky po kvalitě, pohodlí, relaxačních aktivitách.
Zdraví: v dnešní uspěchané době dochází k uvědomování si významu zdraví. Tento faktor sice neovlivňuje objem poptávky, ale ovlivňuje rozhodování ohledně destinace a ohledně chování během pobytu. Roste popularita aktivní dovolené, ale i poptávka po wellness produktech, lázeňských pobytech a fitness centrech.
Vnímavost a vzdělání: roste průměrná úroveň vzdělanosti. Vzhledem k tomuto trendu je jeho výsledkem hledání destinací a lokalit, které jsou plné umění a kultury.
Životní styl: se zvyšováním životního standardu dochází k poklesu poptávky po plně doprovázených zájezdech.
Jistota a bezpečí: teroristické útoky, regionální války či znečištěné prostředí ovlivňují zvýšenou potřebu jistoty a bezpečí. Turisté se vyhýbají nebezpečným oblastem.

Klientela hotelu Four Seasons je různorodá. Většinu klientů tvoří zahraniční obchodníci na služebních cestách a movití turisté, kteří znají kvalitu poskytovaných služeb z jiných hotelů sítě Four Seasons, dále také firmy za účelem pořádání školení, seminářů a konferencí. Poměr zahraniční klientely vůči domácí je přibližně 90:10. Naše republika se řadí především mezi země druhotného cestovního ruchu, je velmi využití kapacity závislé na ročním období. Hlavní sezónou by jsme mohli označit jarní a letní měsíce a následně by se sem dali zahrnout i měsíce podzimní.
Hosté mohou mít zkušenost z jiných hotelů sítě Four Seasons po celém světě, proto mohou mít představu o tom, jaké služby obdrží a u těchto služeb očekávají určitou úroveň.
V dnešní době je velkým trendem, že zahraniční i domácí klienti jsou stále náročnější a důslednější. Na první místo se tak staví otázka, zda opravdu nabízená služba odpovídá ceně, kterou klient platí. Právě poměr úrovně kvality a ceny všech nabízených a poskytovaných služeb rozhodne o tom, zda jsme schopni v mezinárodní konkurenci dlouhodobě obstát."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 10 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://cz.marys.cz/ubytovani/praha/hotely-5/stare-mesto/four-seasons-hotel/218/; http://www.seminarky.cz/Marketingova-strategie-hotel-Mo-Praha-9799.
Práce pro předmět Obchodní podnikání - The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18621
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse