Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Francis Bacon: Nové organon

Francis Bacon: Nové organon

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává souhrn tvrzení a argumentů obsažených ve spise Francise Bacona Nové organon, občasně proložený autorčinými názory na dílo. Seznamuje s Baconovou induktivní metodou, jeho nedůvěrou ke smyslovému poznání, přesvědčením o nedostatečnosti stávajících věd a příčinami, které stojí za jejich pomalým rozvojem. Nastiňuje nauku o idolech a způsob, jak má být dle Bacona správně vykládáno přírodní dění. Na závěr autorka krátce uvádí svůj dojem z díla.

Obsah

1.
Induktivní metoda
2.
Nedůvěra ke smyslovému poznání
3.
Nedostatečnost stávajících věd
4.
Nauka o idolech
5.
Příčiny malého pokroku věd
6.
Baconův návod k výkladu přírody
7.
Autorčin dojem z díla

Úryvek

"Kniha Nové Organon čili správný návod jak vykládat přírodu, je ve skutečnosti součástí Baconova díla Veliké obnovení věd. Nové Organon samo pojednává o nové induktivní metodě. Bacon se zde snaží vyložit přírodu na základě nové metody, která je (jak tu sám říká) podobna logice, ale od logiky se liší třemi věcmi, a to cílem, způsobem dokazování a v tom, kde počíná svoje zkoumání. Co se týče cílu, Bacon tu píše, že cílem jeho „vědy“ není, jak to dosud bylo, vynalézat argumenty, nýbrž rozličná umění, nikoli věci, jež souhlasí s principy, nýbrž principy samy.
Také uspořádání důkazu se tu docela mění, až potud se totiž postupovalo tak, že se od smyslového vjemu a od částečných soudů přešlo nejprve k obecnějším soudům – to byly jakési pevné póly, kolem nichž se točily disputace kolem dokola – z nich se pak odvozovalo všechno ostatní. Bacon však zastává názor, že tvrzení se mají vyvozovat nepřetržitě a postupně a teprve nakonec má docházet k obecnějším soudům. Bacon též chtěl podrobit zkoumání vše, co běžná logika přijímala jako věrohodné. Je třeba formovat indukci tak, aby prováděla analýzu zkušenosti a odlišila jednotlivé prvky, a teprve potom, když je náležitě vyloučí a zavrhne, dojde k přesvědčivému závěru.
Bacon absolutně nevěří smyslovému poznání. Tvrdí, že smysly nás všemožně klamou a vina smyslů je dvojí: a to že nám buď selžou anebo nás podvedou. Proto si neváží bezprostředního a vlastního smyslového vjemu. Nebo-li máme svoje smyslové vnímání podrobovat určité korekci (ovšem nedozvěděla jsem se tu jaké, nebo alespoň jakým způsobem můžeme svoje smysly kontrolovat).
Bacon tu uvádí tento příklad. Předpokládejme, že by měl být přenesen jinam nějaký obrovský obelisk a že lidé by k němu přistoupili s holýma rukama. Což tu sám hodnotí jako velkou pošetilost. Řekněme, že lidé zvýší počet pracovníků. Ani toto jim ale nepomůže. Proto se rozhodnou učinit určitý výběr a vyloučí z práce ty nejslabší, čím tedy využijí jen těch silných a zdatných. Ovšem ani tímto krokem se jim nepodaří zvednout obelisk. Nakonec tedy všem poručí, aby se šli věnovat atletice, aby si vyztužili svaly. Toto je takový nějaký konec tohoto jeho příkladu jediné co k tomu ještě dodává je, že lidé přistupují k podobným věcem s pošetilým úsilím a se stejnou neužitečnou kombinací sil. Namísto použití nástrojů a strojů.
Osobně jsem trošku nepochopila na tomto příkladu výklad jeho logiky. Je to celkem chabý příklad neboť mi přijde že se snaží ukázat jistou lidskou chybnou logiku na příkladu z pravěku. Neboť v době kdy Francis Bacon žil by asi nikdo se znalostí tehdejších strojů a nástrojů nepřenášel obelisk rukama.
Bacon ve své knize dále řekla bych kritizuje pokrok, objevy, ale i logiku. Podle něj jsou nová díla výsledkem přírodního dění, tedy i s malou pomocí lidské ruky a rozumu. „Také za díla, jež jsou již vynalezena, vděčíme spíše náhodě a slepé zkušenosti než vědám, vědy totiž, jež nyní máme, nejsou nic jiného než jakési uspořádání věcí již dříve objevených a nikoli metody, jak objevovat nové způsoby práce a jak k nim směřovat“. „Logika, jíž se nyní užívá, spíše přispívá k utvrzení a upevnění omylů (jež mají svůj základ v běžných pojmech), než aby pomáhala nalézt pravdu, a tak natropí víc zla než užitku“. Co se týče pojmů věcí tvrdí Bacon, že jsou zmatené a nerozmyšleně abstrahované z věcí. Například pojmy jako: těžké, lehké, husté, řídké, vlhké, suché, atd. jsou výplodem naší fantazie a jsou špatně vymezeny. Což bych řekla, že z jistého úhlu pohledu může být pravdou. Ovšem pokud se nám zdá, že označení věci jako těžké je nepřesně vymezeno, můžeme vždy danou tíhu věci přesněji specifikovat. Rovněž tak hustotu, vlhkost,.. . Pojmy nejnižších druhů, jako člověk (jak sám píše), pes, holub, a pojmy vyjadřující bezprostřední smyslové vjemy, jako teplé, chladné, bílé, černé, nás příliš neklamou, jsou však příliš často zmatené, neboť hmota je měnlivá a věci se mísí jedna s druhou."

Poznámka

Text není výrazně členěn.
Práce obsahuje pravopisné chyby, převážně v užívání čárky ve větách, a překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22192
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse