Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Mimo dobro a zlo

Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra, Mimo dobro a zlo

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nastiňuje vybraná témata z děl Friedricha Nietzscheho Tak pravil Zarathustra a Mimo dobro a zlo. V úvodu stručně informuje o filosofově životě a podává krátkou charakteristiku formální stránky jeho prací. Oddílu pojednávajícím o spisu Tak pravil Zarathustra dominuje popis obrazu nadčlověka a s ním spjaté představy morálky. Z druhého díla si autorka vybírá rozmanité problémy jako povaha dobra a zla či budoucnost Evropy, jejimž vylíčení v pojetí Nietzscheho věnuje spíše jen letmou pozornost. V závěru komentuje vztah mezi jeho filosofií a ideologií nacismu, zhodnocuje Nietzschův přínos a vypisuje některá témata, jimiž se zabýval.

Obsah

1.
Autor a jeho dílo v časovém rámci
2.
Forma prací
3.
Vůle po životě a nadčlověk – ústřední pojmy Nietzschovy filozofie
4.
Dílo Tak pravil Zarathustra
4.1.
Morálka
4.2.
Náboženství
5.
Dílo Mimo dobro a zlo
5.1.
Co je podle Nietzscheho dobré a co zlé?
5.2.
Nietzschovy výroky a mezihry
5.3.
Nietzsche o ženách
5.4.
Nietzsche a Evropa
6.
Nietzsche v interpretaci sovětských publikací
7.
Nietzsche a ideologie nacismu
8.
Závěr
9.
Nietzschova témata

Úryvek

"Autor a jeho dílo v časovém rámci
Friedrich Nietzsche se narodil v roce 1844, vystudoval klasickou filozofii, do roku 1879 působil na basilejské univerzitě a poté se věnoval jen spisovatelské činnosti. Publikovat začal v roce 1872, dílo „Mimo dobro a zlo“ vyšlo v roce 1886 a nedokončené dílo „Tak pravil Zarathustra“ až rok po jeho smrti. Zemřel v roce 1900.
Pro svoji seminární práci jsem čerpala z těchto dvou děl, aby myšlenky Nietzschovy filozofie byly v uceleném rámci. Tyto myšlenky tvoří syntézu, kterou nelze oddělit.

Forma prací
Forma Nietzschových prací byla téměř beletristická, mají převážně styl esejistický a někdy dokonce básnicky aforistický. Proto jeho dílo je uváděno i v literárněvědné literatuře. Díla nejsou systematická a vyznačují se ostrou kritikou současné společnosti.

Vůle po životě a nadčlověk – ústřední pojmy Nietzschovy filozofie
Dílo je prosyceno vášnivou vůlí po životě, touhou po povznesení života v osobě silného jedince – nadčlověka. Vůli po moci přikládá Nietzsche význam, který dokonce přesahuje hranice života, považuje ji za jakýsi vznešený princip, za základ a hybnou sílu světového procesu.

Dílo „Tak pravil Zarathustra“
Svůj ideál „kasty pánů“ nastínil Nietzsche v knize „Tak pravil Zarathustra“ v obraze nadčlověka. Svého nadčlověka obdařil nejvyššími ctnostmi a dokonalostí. Literární dojem z četby je sice silný, ale pro dnešního člověka nepříliš důvěryhodný. Je to jakýsi zpoetizovaný mýtus. Zarathustra jde mezi lidi a promlouvá k němu slovy:
„…hlásám Vám nadčlověka. Nadčlověk je smysl země. Vaše vůle nechť dí: nadčlověk budiž smysl země! Zapřísahám Vás, bratři moji, zůstaňte věrni zemi a nevěřte těm, kdož Vám mluví o nadpozemských nadějích!…Povrhovatelé životem to jsou…, jichž země je syta: nechť tedy zahynou! Kdysi zločin proti Bohu byl největším zločinem, ale Bůh zemřel a s ním zemřeli i tito zločinci… Hleďte, já jsem zvěstovatel blesku a těžká krůpěj padající z mračen: onen blesk sluje nadčlověk.“

Morálka
Morálka nadčlověka se podstatně liší od morálky konvenční. Nadčlověk je morálním zákonodárcem a určuje hodnoty jevů. Propastného rozdílu této morálky nadčlověka od běžné morálky si byl Nietzsche vědom. Odlišuje ji jako morálku panů od morálky otroků. Morálka otroků, to jsou všechna hesla svobody, rovnosti, bratrství, všechny křesťanské, demokratické a socialistické ideály. Ale hlavně se prý otrocká morálka vyznačuje závistí a snahou po rovnostářství.

Náboženství
O náboženství soudí Nietzsche takto:“… nic ve mně není z tvůrce náboženství – náboženství je věcí lůzy. Pociťuji nutnost umýt si ruce po dotyku s náboženskými lidmi… Křesťanství nemá být velebeno: vyvolalo válku na život a na smrt proti vyššímu typu člověka…, silný člověk je zavrženíhodný. Křesťanství se ujalo všeho slabého, nízkého, nezdařeného… Učilo, že nejvyšší hodnoty duchovnosti je třeba považovat za hříšné, bludné, za pokušení…“ ."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22728
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse