Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Funkce a činnost veřejné správy - přednáška 1/10

Funkce a činnost veřejné správy - přednáška 1/10

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato přednáška se v heslech zabývá funkcemi a činnostmi veřejné správy. Nejprve popisuje veřejnou správu, její pojetí, strukturu, subjekty a vykonavatele. Poté se zabývá úlohou veřejného sektoru ve veřejné správě a vztahy mezi státní správou a územní samosprávou. Podrobně definuje obec a kraj, jejich postavení, majetek, orgány, činnosti, poté naznačuje způsoby řízení municipalit a principy municipálního finančního systému. Následující přednášku naleznete zde Rozpočtová soustava - přednáška 2/10.

Obsah

1.
Veřejná správa (VS) definice
1.1
Pojetí VS z hlediska materiálního a formálního
1.1.1
V materiálním (funkčním) smyslu
1.1.2
Ve formálním (organizačním) smyslu
1.2
Subjekty veřejné správy
1.3
Vykonavatelé veřejné správy
1.4
Funkce veřejné správy
2.
Veřejný sektor
2.1
Úloha veřejného sektoru
2.2
Ekonomická funkce veřejného sektoru
2.3
Veřejný rozpočet
3.
Státní správa
4.
Územní samospráva
4.1
Vztah mezi státní správou a samosprávou
5.
Obec
5.1
Samostatná působnost obce při výkonu samosprávy
5.2
Přenesená působnost
5.3
Příspěvky na plnění úkolů v přenesené působnosti
6.
Majetek obce
7.
Organizační struktura obce
7.1
Zastupitelstvo
7.2
Rada
7.3
Starosta
7.4
Obecní úřad (OÚ)
7.5
Tajemník
7.6
Odbory OÚ
7.7
Výbory
7.8
Komise
8.
Kraj
9.
Principy finančního systému municipalit

Úryvek

"Majetek obce
- vlastnictví majetku je předpokladem existence územní samosprávy
- obec jako vlastník majetku má právo majetek držet, užívat, nakládat s ním
- z hospodaření s majetkem plynou příjmy do rozpočtu obce
- o způsobu hospodaření s majetkem rozhodují orgány obcí + možnosti hospodaření jsou ovlivněny povinnostmi obce
- majetek zahrnuje: nemovitosti, movité věci, pohledávky, peněžní prostředky, cenné papíry
- majetek slouží k různým účelům - podle účelu jej lze členit:
- kmenový - slouží k výkonu správních funkcí obce
- majetek ve veřejné oblasti - př. veřejné osvětlení, veřejná zeleň, veřejná doprava
- majetek v zájmové oblasti - př. sportovní a kulturní zařízení
- způsoby nabytí majetku: koupí, darováním, převodem právní cestou (př. ze státu na obec), navrácením historického majetku
- nakládání s majetkem: povinností obce je využívat majetek hospodárně a účelně, pečovat o jeho zachování a rozvoj, chránit jej před zničením, poškozením, odcizením
- náklady na péči o majetek zahrnují údržbu a pojištění
- nakládání s majetkem musí být v souladu s právními předpisy: povinnost obce zveřejňovat informace o záměru prodat či pronajmout nemovitý majetek na úřední desce (min. 15 dním před projednáním orgány obce)
- obec je povinna vést evidenci majetku: účetní, evidenci dle jiných předpisů (př. evidence muzejních sbírek)
- majetek obce je významný faktor z hlediska hodnocení bonity obce
- ocenění majetku obce:
- k oceňování pozemků slouží cenové mapy: obsahují ceny pozemků v jednotlivých územních pásmech obce
- cenové mapy mají vliv i na cenu pronájmu
- obec vydává cenovou mapu obecně závaznou vyhláškou (podléhá schválení MF)

Organizační struktura obce
- obec spravují orgány:
a) volené: zastupitelstvo, plní věci svěřené do samostatné působnosti
b) výkonné: rada obce, starosta, OÚ
- rada = výkonný orgán v rámci samostatné působnosti, odpovídá za výkon této činnosti zastupitelstvu
- OÚ vykonává státní správu v přenesené působnosti a úkoly, které mu uložila rada nebo zastupitelstvo v samostatné působnosti
- starosta je volen z členů zastupitelstva a odpovídá za výkon své funkce zastupitelstvu
c) poradní a kontrolní orgány: výbory a komise

Zastupitelstvo
- rozhoduje ve věcech, které spadají do samostatné působnosti
- počet zastupitelů závisí na počtu obyvatel obce a velikosti územního obvodu (min. 5, max. 55)
- činnosti:
- vydává obecně závazné vyhlášky
- schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce
- schvaluje program rozvoje obce, územní plán a regulační plán obce
- zřizuje peněžní fondy obce
- zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační složky obce (př. obecní policie)
- volí starostu, místostarosty a další členy rady z členů zastupitelstva
- rozhoduje o majetkoprávních úkonech: př. nabytí a převod nemovitostí, poskytování darů fyzickým osobám, emisi komunálních obligací,…
- zastupitelstvo zřizuje výbory jako své poradní orgány
- zasedání zastupitelstva je veřejné
- právo předkládat návrhy k jednání: členové zastupitelstva, rada obce, výbory"

Poznámka

Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21403
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse