Funkce managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek seznamují v hlavních bodech s obsahem jednotlivých funkcí managementu. Po jeho vymezení a představení jeho historických a současných pojetí je pozornost věnována znakům, principům a problémům plánování, rozhodování, organizování, personálního řízení, vedení či kontroly.

Obsah

1.
Charakteristika a definice managementu
2.
Management a podnikání
3.
Vývoj managementu
3.1.
Klasický management
3.2.
Management 40. až 70. let
3.3.
Současný management
4.
Plánování
4.1.
Pojmy
4.2.
Základní plánovací kategorie
4.3.
Znaky plánování
4.4.
Znaky a funkce plánování
4.5.
Plán a jeho druhy
4.6.
Komplexní strategie plánování
4.7.
Cíle podnikatele
4.8.
Druhy cílů
4.9.
Komplexní situační analýza
4.9.1.
SWOT
4.9.2.
Portfolio
5.
Rozhodování
5.1.
Prvky rozhodování
5.2.
Informační proces
5.3.
Rozhodovací proces
5.4.
Zásady rozhodování
5.5.
Etapy rozhodovacího procesu
5.6.
Metody rozhodovacího procesu
6.
Organizování, organizační struktura
6.1.
Organizování
6.2.
Organizační útvary
6.3.
Organizační struktura
6.4.
Druhy organizačních struktur
6.5.
Delegování
7.
Personální řízení managementu
7.1.
Personální politika
7.2.
Základní personální činnosti
7.3.
Výběr a získávání pracovníků
7.4.
Rozmístění pracovníků
7.5.
Hodnocení pracovníků
7.6.
Metody hodnocení
7.7.
Systém odměňování
7.8.
Zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče
7.9.
Sociální klima ve firmě
7.10.
Typická rozhodnutí
8.
Vedení pracovníků
8.1.
Motivace
8.2.
Maslowova pyramida potřeb
8.3.
Motivační faktory
8.4.
Manažeři a jejich úkoly
8.5.
Vývoj funkce manažera
8.6.
Stupně managementu
8.7.
Vlastnosti a požadavky na manažera
8.8.
Typický manažer
8.9.
Styly řízení
9.
Operativní management
9.1.
EAN – čárový kód
9.1.1.
Použití čárového kódu
9.1.2.
Chyby při snímání
9.1.3.
Přínos, výhody
9.2.
Ergonomie
10.
Kontrola
10.1.
Vymezení
10.2.
Fáze
10.3.
Druhy

Úryvek

"Řízení – management

- specializovaná nevyhnutelná činnost v různých organizacích
- je cílevědomé usměrňování lidské činnosti tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů – dlouhodobá hospodářská a sociální prosperita
- potřeba řídit se projevuje vznikem organizovaného lidského života, kdy se lidé spojují pro dosažení společných cílů (potrava a bezpečí)
- jako vědecká disciplína se vytváří na přelomu 19. a 20. století společně s marketingem (Amerika a Anglie)
- zakladatelem moderního vědeckého řízení byl Frederick W. Taylor (dílo: Základy vědeckého řízení – 1911 New York)

Charakteristika managementu

- nejednotnost chápání pojmu management
- jako jednotlivá funkce
- skupina lidí vykonávající řídící funkci
- řízení celé jednotky
- východiskem je západní management = americký + západoevropský
- management čerpá poznatky z různých věd (Ek, PSP, tématika, právo…) a praxe a aplikuje je na konkrétní podmínky řízení

Definice managementu

- je vědní obor
- umění řídit podnikovou činnost a dosáhnout toho, aby lidé dělali to, co je třeba a aby byly splněny cíle
- je optimální využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k dosažení potřeb podniku
- je uměním založeném na zkušenostech a dovednostech 70 – 80% a podíl vědy 20 – 30%
- je uspořádaný soubor poznatků, názorů, doporučení, přístupů odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány jako návody nebo principy pro jednání manažerů
- je proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivování, vedení, kontroly všech zdrojů podniku k dosažení cílů"

Poznámka

Důležité informace jsou barevně značeny a podtrženy.
Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 3,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24324
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse