Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Funkce veřejné správy

Funkce veřejné správy

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky popisující základní pojem veřejné správy, funkce veřejné správy, krátce je charakterizován veřejný zájem, znaky státu nebo veřejnou správu v širším a užším pojetí, krátce je popsáno místní uspořádání v zemích EU nebo dokumenty místní správy.

Obsah

1.
Pojem veřejné správy
2.
Členění veřejné správy a její subjekty
3.
Funkce VS
4.
VS v širším pojetí
5.
VS v užším pojetí
6.
Dokumenty MS

Úryvek

"Pojem veřejné správy
Veřejnou správu lze považovat za jednu z nejdůležitějších institutů moderní společnosti. VS představuje soustavu institucí a řídících a výkonných činností, které vyplývají z objektivní potřeby uspořádané společností. Samotné počátky fungování VS jsou spojeny s existencí státu. Sahají hluboko do minulosti a jsou spjaty s formováním nejstarších státních útvarů – tzv. městských států.

Členění veřejné správy a její subjekty
VS se podle jejích vykonavatelů člení na:
• státní správu – správa vykonávaná státem a státními orgány
• samospráva – správa vykonávaná ostatními subjekty odlišnými od státu.

Státní správa umožňuje realizovat státní moc v jejích různých formách, je jedním z druhů výkonné činnosti státu. Splývají v ní prvky řídící (snaží se prostředky právního řádu o naplánovaný posun ve společenských vztazích) a ochranně-regulační (usiluje o udržení dosaženého stavu). Státní správa je především činností podzákonnou, prováděcí a nařizovací. Subjektem státní správy je stát, orgány státní správy, jež vykonávají veškerou aktivitu jménem státu, dále pak veřejnoprávní korporace, jejich orgány a jiné subjekty, jimž byl výkon státní správy svěřen. Subjekty jsou uspořádány do hierarchických struktur, ve kterých platí zásady nadřízenosti a podřízenosti.

Samosprávu vykonávají subjekty korporativního charakteru se samotným postavením. Jsou nazývány veřejnoprávními korporacemi. Tyto subjekty mají rozhodovací a výkonnou pravomoc. V samosprávě se uplatňuje autonomie rozhodování, ta může být omezena pouze zákonem. Orgány samosprávy nejsou podřízeny ani orgánům státu ani orgánům vyšší samosprávy.

Funkce VS
Funkce VS lze charakterizovat jako takové směry či zaměření činností VS, v nichž se realizují základní úkoly, směřující k dosažení cílů VS. Jsou projevem VS v akci a jejího poslání. Dělíme je na:

1) obecné (fce VS vlastní VS jako celku)
– organizující = regulativní – procesy uspořádání subjektů a adresátů působení VS a vztahů mezi nimi, jakož i jejich postavení a vztahů vůči jiným subjektům
- mocenské ochrany = ochrannou – ochranu poskytují orgány VS s cílem zajištění bezporuchového chodu VS, jakož i zjednání nápravy tam, kde došlo k porušení právních předpisů
- je limitována prostředky VS
- jde o následnou nápravu a o preventivní pozitivní vliv působení
- tato fce je uplatňována vůči všem subjektům, vůči nimž směřuje veřejnoprávní působení.

Obě tyto základní funkce se vzájemně doplňují a prolínají se.

2) dílčí (fce jednotlivých organizačních subsystémů VS) – jsou to relativně konkrétní činnosti, okruhy určitých činností vykonávané VS
- fce plánovací či programovací, ovlivňovací, koordinační, kooperační, rozhodovací, kontrolní, …"

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28099
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse