Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Funkční styly - maturitní otázka

Funkční styly - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka heslovitě popisuje funkční styly a jejich útvary. Charakterizuje nejen prostě sdělovací a publicistický styl, ale také odborný, administrativní, umělecký a řečnický styl.

Obsah

1.
Úvod
2.
Prostě sdělovací styl
3.
Publicistický styl
4.
Odborný styl
5.
Administrativní styl
6.
Umělecký styl
7.
Řečnický styl

Úryvek

"- komunikační funkce projevu, to je to, čeho chceme v projevu dosáhnout, určuje výběr výrazových prostředků a způsob jejich užití
- 6 základních stylů – prostěsdělovací, publicistický, odborný, administrativní, umělecký, řečnický

Prostěsdělovací styl
- styl běžné každodenní komunikace v rodině, ve škole nebo v zaměstnání
- zahrnuje projevy zaměřené na předávání zpráv, vyjadřování a předávání citových, hodnotících postojů mluvčích k nejrůznějším tématům všedního života
- funkce je prostě sdělná
- projevy bývají vázány na konkrétní komunikační situaci
- jedná se o projevy mluvené v podobě dialogu s menší mírou připravenosti nebo nepřipravenosti
- doprovázené neverbálním vyjadřováním (gestikulace, mimika)
- psané projevy zahrnují osobní korespondenci, krátká sdělení a vzkazy, SMS, e-maily
- jazykové prostředky – hovorová čeština, nářečí a interdialekt, chybí knižní a zastaralé výrazy
- slohové postupy – kombinace postupu informačního s jednoduchým postupem popisným a vyprávěcím
- slohové útvary – hovor, mluvený dialog, telefonní styk – dochází k různým odchylkám ve větné stavbě psané projevy se stručným vyjadřováním - oznámení, zpráva, tiskopisy, inzeráty, blahopřání, dotazníky

Publicistický styl
- styl sdělovacích prostředků
- cílem je informovat adresáta o aktuálních událostech ve společnosti a zároveň ho získávat a přesvědčovat
- funkce je sdělná, přesvědčovací a získávací
- projevy musejí být srozumitelné a jednoznačné, a aby posluchače/čtenáře získaly pro své názory musejí být přesvědčivé
- projevy jsou připravené a promyšlené
- psaná publicistika – noviny, časopisy, internetová media, teletext
- mluvená publicistika – publicistické pořady v televizi a rozhlasu – diskuse, cestopisné dokumenty, reportáže
- jazykové prostředky – neutrální spisovný jazyk, ve snaze co nejvíce zaujmout používají novináři obrazná pojmenování (např. hokejová ruleta se opět roztáčí), přívlastky (tenisový bronz), publicismy – výrazy typické pro publicistický styl (horký favorit, husarský kousek, ...), důležitou funkci mají titulky, které ovlivňují přitažlivost článku – mají naznačit obsah a upoutat čtenáře
- slohové postupy – postup informační, výkladový a úvahový"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaného zdroje: http://vosa.hh.cz/trida/otazky/cestina/26b-recnicky_styl_1.rtf..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19267
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse