Fyzika vypracované otázky

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Centrum bakalářských studií VŠB-TU Ostrava, Šumperk

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky z fyziky. Zaměřuje se na magnetické pole, elektromagnetickou indukci či obvody. Dále popisuje kmity, vlny, optické přístroje nebo kvantovou analýzu.

Obsah

1.
Magnetické pole
2.
Elektromagnetická indukce I
3.
Elektromagnetická indukce II
4.
Obvody R,L,C
5.
Kmity
6.
Vlny
7.
Akustika
8.
Elektromagnetické vlny
9.
Geometrická optika I
10.
Optické přístroje
11.
Záření absolutně černého tělesa
12.
Kvantová fyzika

Úryvek

"A. Kmity – harmonický pohyb, kmity tělesa na pružině
Kmitavý pohyb je takový pohyb, kdy se těleso nebo hmotný bod pohybuje po úsečce nebo kruhovém oblouk ukolem rovnovážně polohy. Jestliže rovnovážnou polohou prochází v pravidelných časových intervalech, koná periodický kmitavý pohyb. Rovnovážná poloha je taková poloha, kdy má těleso nejnižší potenciální energii. Základní veličina, která popisuje periodické pohyby je perioda T – je to čas po který se periodický pohyb opakuje. Počet opakování po jednotku času je frekvence f.

Harmonický pohyb je nejjednodušší kmitavý pohyb. Je to takový pohyb, kdy je okamžitá výchylka z rovnovážné polohy závislá na funkci sinus. Absolutní hodnota největší výchylky je Amplituda. Úhel ([j] = rad) se nazývá fáze kmitavého pohybu a určuje v každém okamžiku
kde [w] = rad × s–1 je úhlová frekvence. Je to úhel, který hmotný bod urazí za jednotku času.


Pro okamžitou výchylku platí vztah:Proč je použita funkce kosinus (případně sinus): vrací hodnoty v intervalu -1 až 1.
Časově závislý výraz se nazývá fáze pohybu, konstanta je počáteční fáze. Veličina se nazývá úhlová frekvence pohybu. Její jednotka je radián za sekundu.

Rychlost harmonického pohybu

Zrychlení harmonického pohybuPohybová rovnice pro harmonický pohyb
Částice o hmotnosti m vykonává harmonický pohyb, jestliže na ni působí síla přímo úměrná výchylce částice z rovnovážné polohy a orientovaná proti výchylce.

tuhost pružiny:

úhlová frekvence harmonického pohybu:

Energie harmonického oscilátoru

E. Kmity – rezonanční obvod

Sériový rezonanční obvod (SRO) vznikne spojením kapacitní a induktivní reaktance za sebou. Vznikají též činné ztráty v cívce větší než v kondenzátoru. Nejjednodušší náhradní obvod tedy obsahuje jeden odpor který tyto ztráty respektuje.

Kondenzátor i cívka jsou součástkami, projevujícími se kmitočtovou závislostí. Znamená to, že jejich zdánlivý odpor závisí na kmitočtu, s kterým v obvodu pracují. U cívky a kondenzátoru se závislost na frekvenci projevuje vzájemně opačnými účinky.
Cívka při vysokých frekvencích představuje mnohem větší odpor XL než při kmitočtech nižších, a proto na ní vzniká průchodem proudu s vyšším kmitočtem větší napětí UL než při nižším kmitočtu. To je pochopitelné, ostatně vychází to rovněž o Ohmova zákona. Kmitočtová závislost vyplyne z následujícího vztahu mezi induktivním odporem a vzniklým napětím:
UL = XL . I = 2 φ f . L . I XL . = w. L
Je zde patrná přímá úměrnost mezi frekvencí, indukčností a proudem. Jestliže tedy cívkou protéká stálý proud, pak velikost napětí závisí pouze na kmitočtu. Znamená to, že při vektorovém znárodňování bychom museli měnit délku vektoru UL podle použité frekvence.
V obdobné situaci se ocitá i kondenzátor. Velikost napětí UC na kondenzátoru se bude měnit v závislosti na kmitočtu, který se v obvodu nachází. Zřetelně to vyjadřuje následující vztah:
UC = XC . I = . I XC =

Tyto obvody se vyznačují zajímavou vlastností. Pro sériový i paralelní obvod existuje určitý tzv. rezonanční kmitočet fr, při kterém se obvod chová – proti našim dosavadním zkušenostem – jako činný reálný odpor. Znamená to, že ačkoliv se jedná o střídavý proud, nevznikají žádné fázové posuvy mezi proudem a napětím. Tento zvláštní stav vf obvodu, projevující se výlučně reálným odporem, nazýváme rezonancí. Příslušný kmitočet se nazývá rezonanční kmitočet fr.

Říkáme, že střídavý elektrický obvod je v rezonanci, jestliže napětí U přiložené na obvod a proud I protékající obvodem jsou ve fázi. Tedy při rezonanci je celková komplexní impedance obvodu reálná a účiník je roven jedné."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse