Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Fyziologicky významné látky - maturitní otázka

Fyziologicky významné látky - maturitní otázka

Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma fyziologicky významné látky. Popisuje enzymy, jejich odlišení od ostatních chemických katalyzátorů, i aktivitu, inhibitory a zástupce. Dále charakterizuje vitamíny, především vitamíny rozpustné ve vodě a v tucích. Seznamuje s druhy alkaloidů. Věnuje se heterocyklickým sloučeninám. Ze zástupců informuje nejen o pětičlenných heterocyklech s jedním a dvěma heteroatomy, ale také o šestičlenných s jedním a dvěma heteroatomy, včetně heterocyklických sloučenin se dvěma kondenzovanými heteroatomy.

Obsah

1.
Enzymy
1.1.
Odlišení od ostatních chemických katalyzátorů
1.2.
Aktivita enzymů je dána rychlostí enzymem katalyzované reakce, ta může být ovlivněna
1.3.
Inhibitor se na enzym může vázat různými způsoby
1.4.
Zástupci
1.4.1.
Oxidoreduktázy
1.4.2.
Transferázy
1.4.3.
Hydrolázy
1.4.4.
Lyázy
1.4.5.
Izomerázy
2.
Vitaminy
2.1.
Zástupci
2.1.1.
Vitaminy rozpustné ve vodě
2.1.2.
Vitaminy rozpustné v tucích
3.
Alkaloidy
3.1.
Opiové alkaloidy
3.2.
Tropanové alkaloidy
3.3.
Námelové alkaloidy
3.4.
Mezi alkaloidy také patří např.
4.
Heterocyklické sloučeniny
4.1.
Reakce
4.2.
Zástupci
4.2.1.
Pětičlenné heterocykly s jedním heteroatomem
4.2.2.
Pětičlenné heterocykly se dvěma heteroatomy
4.2.3.
Šestičlenné heterocykly s jedním heteroatomem
4.2.4.
Šestičlenné heterocykly se dvěma heteroatomy
4.2.5.
Heterocyklické sloučeniny se dvěma kondenzovanými heteroatomy

Úryvek

"Enzymy:
Enzymy neboli biokatalyzátory jsou bílkoviny, které katalizují všechny reakce probíhající v živých soustavách. Stejně jako ostatní katalyzátory urychlují průběh reakcí snižováním aktovační energie, ale neovlivňují rovnováhu reakcí.
Rozlišujeme enzymy jednosložkové, které jsou tvořeny pouzre bílkovinou, a dvousložkové, které tvoří komplex nazývaný holoenzym, složený z apoenzymu (bílkovinné složky) a kofaktoru (nebílkovinné složky). Katalyzátorem může být:
1) Prostetická skupina, která je s apoenzymem spojena pevně, kovalentní vazbou
2) Koenzym, který je s apoenzymem poután slabě, lehce se může oddisociovat, často jde o deriváty vitaminů.

Při enzymové rakci se substrát (výchozí látka) váže na tzv. aktivní místo, což je část apoenzymu tvořená určitým uskupením aminokyselin, tvar aktivního místa odpovídá tvaru substrátu, substrát tak zapadá do aktivního místa jako klíč do zámku, vzniká komplex enzym-substrát, proběhne reakce a z aktivního místa se uvolní produkt. Substrát se na aktivní místo váže van der Waalsovými silami.


Enzymy mají podobné vlastnosti jako ostatní chemické katalyzátory, ale liší se:
1) Substrátovou speifitou, to znamená, že každý enzym obvykle katalyzuje jen určitou reakce určitého substrátu, za substrátovou specifitu odpovídá apoenzym.
2) Specifitou účinku, to znamená, že určitě enzym katalyzuje pouze jednu z mnoha možných přeměn substrátu.
Reakce katalyzované enzymy jsou o několik řádů rychlejší než reakce katalyzované jinými chemickými katalyzátory. Reakce katalyzované enzymy probíhají většinou jen do teploty 60°C v rozmezí pH okolo 5 a za normálního tlaku. Často působí v celých komplexech (katalyzují řadu po sobě jdoucích reakcí). Enzymy jsou netoxickými katalyzátory.

Aktivita enzymů je dána rychlostí enzymem katalyzované reakce, ta může být ovlivněna:
• Koncentrací substrátu: jejím zvyšováním se zvyšuje rychlost reakce, ale pouze do nasycení enymu substrátem
• Koncentrací enzymu: jejím zvyšovánim se zvyšuje rychlost reakce, ale pouze při dostatečném množství substrátu"

Poznámka

Tato práce obsahuje pravopisné chyby a velké množství překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17145
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse