Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Geochemie životního prostředí

Geochemie životního prostředí

Kategorie: Ekologie, Chemie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma geochemie životního prostředí, vhodné pro studenty ochrany životního prostředí, chemie a geologie. Zápisky shrnují vybrané aspekty zemského metabolismu, které jsou nebo mohou být ovlivněné člověkem.

Obsah

1.
Vývoj hospodaření člověka
1.1.
Postneolit
1.2.
Neolitická revoluce
1.3.
Agroekosystém
1.4.
Průmyslová revoluce
1.5.
Využití energie dnes
2.
Biosféra
3.
2.1. Definice pojmů
4.
Cyklus energie
4.1.
Producenti
4.2.
Konzumenti
5.
Ekosystém
5.1.
Klimax
5.2.
Biodiverzita
5.3.
Ochrana biodiverzity
6.
Litosféra
7.
Pedosféra
7.1.
Procesy
7.2.
Základní složky půdy
7.3.
Organická hmota, huminové látky
7.4.
Změny v půdách vyvolané člověkem
7.4.1.
Eroze
7.4.2.
Desertifikace a salinizace
7.4.3.
Acidifikace půd
8.
Zánik jehličnatého lesa
8.1.
Stupně poškození lesa
8.2.
Vegetační sukcese smrčin
8.3.
Klimatické faktory
8.4.
Plynné polutanty
8.5.
Půdní chemismus
8.6.
Biotické faktory
9.
Další znečištění půdy
9.1.
Přebytek dusíku
9.2.
Znečištění stopovými prvky
9.3.
Znečištění pesticidy a organickými látkami
10.
Dekontaminace
10.1.
In situ
10.2.
Non in situ
11.
Hydrosféra
11.1.
Malé povodí
11.2.
Definice pojmů
11.3.
Mineralizace
11.4.
Kongruentní vs. nekongruentní rozpouštění
11.5.
Pufry
11.6.
Oxidace vs. redukce, adsorpce
11.7.
Adsorpce
11.8.
Množství živin ve vodě
11.9.
Oceán
11.9.1.
Složení mořské vody
12.
Atmosféra
12.1.
Vymezení pojmů
12.2.
Vrstvy
12.3.
Složení
13.
Biochemické cykly
13.1.
Dusík
13.2.
Fosfor
13.3.
Uhlík
13.4.
Síra

Úryvek

"Postneolit – hospodaření člověka s látkami má po průmyslové revoluci odlišný charakter. Strašáky jsou změna klimatu a změna povrchu Země, acidifikace (okyselení), eutrofizace (přemnožení organismů ve vodě), chemizace (chemické látky v místě původně nepřirozené, škodlivé).

První významná událost - Dříve člověk zaujímal postavení jako jakýkoliv jiný živočich, ale před 2 miliony let začal vyrábět primitivní nástroje, užívá oheň a mění tak vztah k ekosystémům.

Neolitická revoluce – zavedení zemědělství v mladší době kamenné a od toho se odvíjející odlišný způsob života (íránské pohoří Zagros, dále Asie, Střední Amerika). Pěstovali pšenici, proso, ječmen, hrách. Žďáření pro tvorbu polí, avšak nízká úrodnost a dlouhá rekultivace. Rychlý rozvoj po celém světě, asimilování (přizpůsobení) paleolitických kmenů. Obrovská produktivita v zemědělství, jen desetina obyvatel v něm nepracuje. Rychle narůstá počet obyvatel. Expanze – velký rozvoj, invaze – příchod odjinud. Z 10 milionů lidí rychlý nárůst.

Agroekosystém – tvořen komplexem zemědělských pozemků (i půdy ponechané ladem), kulturními i přirozenými rostlinami, dobytkem a lidským sídlištěm se všemi zařízeními.
Je podobný přirozeným ekosystémům - vyvážený a stabilní, druhově bohatý, malé vstupy a výstupy. Je poháněn sluneční energií, látkový cyklus rychlý a téměř uzavřený. Neexistují odpady, existuje cyklický metabolismus (kruhový typ výměny látek).

Průmyslová revoluce – v 16. století je v Anglii nedostatek dřeva, to je nahrazeno uhlím – topení, později průmysl. Dostatek levné energie znamená převrat v technickém a ekonomickém rozvoji. Samotná revoluce vrcholí asi v roce 1750. Nový jev – průmysl, což znamená metabolismus jednosměrného proudu – surovina -> produkt -> užití -> odpad. Potřebujeme suroviny, materiály, energii; využijeme je jen zčásti. Když produkt ztratí užitnou funkci, stane se z něho odpad. Jsou tedy dva problémy – zabezpečit dostatek potravin a zároveň nějak naložit s odpady. Dříve jen 2-3 energetičtí otroci (voda a vítr, dobytek, dřevo).
Později má i zemědělství charakter průmyslového metabolismu. Závislé na osivech a strojích, pohonných hmotách a chemických přípravcích. Vstupy a výstupy daleko větší než u cyklického metabolismu. Výstupy nejsou jen produkty, ale i odpady, rezidua.
Dříve jeden zemědělec uživil 1 měšťana, dnes jich uživí 50.

Agrárnímu způsobu odpovídají v přírodě systémy s převahou primárních producentů.
Moderní průmyslové struktuře odpovídají systémy s převahou konzumentů, čili producenti musejí být výrazně výkonnější.
Jednosměrný metabolismus nemá trvalý charakter, pro přechod k novému stabilnímu modelu je potřeba snížit materiální a energetickou náročnost ekonomické činnosti.

Produkce a spotřeba potravin není ve světě rovnoměrně rozvržena, většina oblastí spíše deficitní (dovážející). Roční produkce potravin činí 5 miliard tun.
Ze dřeva se polovina spálí a polovina druhá jde na výrobu papíru.
Tropických deštných pralesů ročně ubudou 2%.
Roste těžba uhlí (1 rok spotřeby = 1 milion let tvorby) a zemního plynu.
Většina kovů se vyrábí z rud, ale ve vyspělých zemích i z odpadu.
Současná struktura založena na celkem levné energii z fosilních paliv.
Těží se 10 miliard tun fosilních paliv ročně.

Lidská energie využívána:
30% výroba tepla (do 100°C); topení v bytech, továrnách, dopravních prostředcích
20% úprava potravy (nad 100°C)
30% doprava
15% elektřina
5% energie obsažená v potravě
Do budoucna má potenciál – sluneční energie, z biomasy, vody
Nejvíce energie spotřebovává USA.
20% populace spotřebovává 65% energie, čili vyspělé země by měly snížit spotřebu energie. Hrozba z Číny a Indie."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo barevně a podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24494
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse