Název Goodness Staženo

Skladování a zpracování ovoce a zeleniny

Práce se zabývá skladováním a zpracováním ovoce a zeleniny. Věnuje se čtyřem způsobům konzervace, hlediskům uplatňujícím se při skladování ovoce, fyzi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Zemědělství

50x

Aplikovaná chemie-vypracované otázky ke zkoušce

Tento text, který je bohatě doprovázen tabulkami, výpočty, prostorovými i normálními chemickými vzorci shrnuje středoškolské až vysokoškolské poznatky... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

35x

Základy petrochemie

Pyrolýza - dělení dle teplot (nízkoteplotní, středněteplotní, vysokoteplotní), vliv teploty, produkty (nenasycené uhlovodíky, aromáty, pyrolýzní benzí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

32x

Hydrogeochemie - vypracované otázky

Práce se skládá z 59 otázek a odpovědí z oblasti hydrogeochemie. Věnuje se například odběru vzorku, látkám vyskytujícím se v povrchových, podzemních č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

27x

Bezpečnost práce v chemii

Před prací v laboratořích je nutné znát důležitá fakta - první pomoc, pravidla chování v laboratoři, jaké ochranné pomůcky je nutné používat, jak se m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

22x

Základy organické chemie

Stručná a přehledná práce představuje základy organické chemie. Práce zpřehledňuje základní názvosloví. V úvodu jsou představeny vlastnosti atomu uhlí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

12x

Organická chemie - triviální názvy

Práce je přehledem zhruba 50 strukturních vzorců a triviálních názvů látek, které se nejčastěji vyskytují v předmětech Organická chemie a podobných (z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

11x

Analýza potravin

Práce z oboru obsahuje informace z přednášek předmětu Analýza potravin. V úvodu autor vysvětluje spojitost tématu s některými obory. Dále se práce str... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Gastronomie, Chemie

8x

Názvosloví chemických sloučenin

Práce vysvětluje tvoření chemických vzorců z názvu základních chemických sloučenin.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

7x

Deriváty uhlovodíků

Referát z chemie seznamuje se základními informacemi o výskytu, vlastnostech, reakcích týkajících se těchto skupin: halogen deriváty, dusíkaté derivá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie

6x
1  2  »