Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Geoffrey Petty: Moderní vyučování

Geoffrey Petty: Moderní vyučování

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Práce seznamuje s knihou Geoffreyho Pettyho Moderní vyučování. Kniha je rozdělena na čtyři části. Každá je dále rozpracována na další kapitoly. První část je zaměřena na emocionální a praktické potřeby žáků, které vedou k úspěchu vyučování. Druhá kapitola poskytuje rady pro používání nejběžnějších vyučovacích metod a předkládá nám jejich výhody a nevýhody, které jsou výsledkem autorova výzkumu. Třetí část vyjmenovává učební pomůcky, jak je vyrábět a jak je využívat. Závěr překládá postup při plánování vyučovacích hodin, návod jak je vylepšovat
aby byly zajímavější a pro děti inspirativní.

Obsah

1.
Úvod
2.
Praktické a emocionální potřeby žáka
2.1.
Mnemotechnická pomůcka slova vyučovat
2.2.
Motivační cyklus: Úkol – úspěch – ocenění – nový úkol
2.3.
Autorita
2.4.
Kázeň
3.
Učitelova dílna – vyučovací metody
3.1.
Výklad
3.2.
Umění vysvětlovat
3.3.
Umění ukazovat
3.4.
Procvičování pod dohledem učitele
3.5.
Dialogická metoda
3.6.
Diskuse
3.7.
Skupinová práce žáků
3.8.
Brainstorming
3.9.
Hry, simulace, hry rolí
3.10.
Metodu semináře
3.11.
Učení pro zapamatování
3.12.
Projekty a samostatné práce
3.13.
Kompozice
3.14.
Metoda objevování a řízeného objevování
3.15.
Tvořivost a vynalézavost
3.16.
Metoda učení z textu a vyhledávání informací
3.17.
Vyučovací metoda učení ze zkušeností
3.18.
Samostudium a domácí úkoly
3.19.
Návštěvy a exkurze
4.
Učební pomůcky a jejich využití
4.1.
Počítače
4.2.
Kognitivní doména (intelektuální dovednosti a způsobilosti)
4.3.
Afektivní doména
4.4.
Psychomotorická doména
5.
Shrnutí obsahu knihy
6.
Závěr - můj názor na dílo

Úryvek

"Úkol – úspěch – ocenění – nový úkol
Je to neustálý cyklus, který čím rychleji probíhá, tím více žáky motivuje. Autor uvádí sedm motivačních faktorů, jak v žácích zvyšovat touhu po učení.
1. věci, které se mi hodí
2. kvalifikace, kterou učením získám
3. při výuce mívám obvykle dobré výsledky a to mi zvyšuje sebevědomí
4. když se budu dobře učit, vyvolá to příznivou reakci mého učitele a mých spolužáků
5. když se nebudu učit, bude to mít nepříjemné důsledky
6. věci, které se učím jsou zajímavé a vzbuzují mou zvídavost
7. zjišťuji, že učení je zajímavé
Abychom docílili kladného vztahu a zájmu žáka k danému učivu, je důležité vidět hledisko jednotlivce. Asi si každý klade otázku,pokud neberu v úvahu příklady z knihy. Jak zaujmout dítě v 1. třídě, aby se naučilo číst?A přeci u těchto dětí je to o tolik jednodušší. Ukázat pěknou pohádkovou knížku a přečíst si kousek bez konce a povědět jim o krásném příběhu, který kniha obsahuje a dlouhodobě je motivovat, tím jak si sami na konci školního roku přečteme celý pohádkový příběh i s koncem společně.
A.H.Maslow zastává názor univerzálních lidských potřeb, které se každý z nás snaží uspokojit a tyto potřeby vepsal do pyramidy.
Kdy základnu tvoří fyziologické potřeby(jídlo, voda, vzduch), první patro je potřeba bezpečí, třetí patro je potřeba sounáležitosti (mít přátelé, získat uznání), čtvrté a předposlední patro je potřeba uznání (dosáhnout pocitu vlastní hodnoty) a vrcholem pyramidy je seberealizace (sebenaplnění, maximalizace vlastního potenciálu). Potřeby jsou seřazeny hierarchicky podle důležitosti.
Je ale důležité se zmínit i o faktorech, které jsou demotivační a často opomíjené, nebo podceňované. Patří sem: deprese, úzkost z předchozího neúspěchu. Na to si moc dobře pamatuji i ve svých 44 letech, kdy jsem měla pokaždé břichabol z TV při nácviku šplhu na laně.
Faktory prostředí, faktory fyziologické. Může působit i vyčerpanost z přepracovanosti, např. před zkouškou.
Šestá podkapitola popisuje čarovné působení chvály, ale i kritiky, když je podána žákovi napůl s chválou a napůl s upozorněním na chyby, které dělává. Abychom mohli často chválit, měli bychom se řídit těmito zásadami:
• stanovovat dosažitelné cíle
• rozčleňovat úkoly na části"

Poznámka

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra alternativní pedagogiky a primárního vzdělávání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19009
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse